En naturlig vei videre

Takstutdanning gir nye muligheter, sier Mia Larsen.

Mia jobber som prosjekt- og byggeleder i OPAK. Hverdagen hennes består av flere varierte oppgaver. - Jeg trives veldig godt i jobben og ute på byggeplass, hvor ingen dager er like. Jeg sitter sjelden stille og det skjer noe nytt hele tiden, forteller hun.

Tidligere i år fullførte Mia utdanningsprogrammet Grunnleggende taksering ved Norges Eiendomsakademi. Hun var da ferdig utdannet som Byggingeniør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, og ønsket å bygge på utdanningen med kompetanse i taksering. - Takstutdanning virker som en naturlig vei for meg å gå, sier Mia.  

På Mias arbeidsplass OPAK verdsettes utdanning og initiativ for å bli bedre. OPAK er et av Norges eldste og mest erfarne kunnskapsmiljøer innen prosjekt- og byggeledelse.  De yter tverrfaglig rådgivning med høy kompetanse til bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedene.

- Jeg lærte en hel del om taksering og eiendomsbransjen generelt gjennom Grunnleggende taksering. Kunnskap om etikk og habilitet har jeg for eksempel tatt med meg videre til jobben som byggeleder, sier Mia.

Denne høsten tar hun en pause fra utdanning for å fokusere fullt og helt på den nye jobben. Neste år skal hun igjen starte på nettstudier ved NEAK for å fullføre takstutdanningen. Planen er å studere både skadetaksering, verdivurdering og tilstandsanalyse.

De nettstøttede utdanningsprogrammene Verditaksering av boliger, Tilstandsanalyse av boliger og Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn har alle oppstart både vår og høst, og vil sammen med grunnutdanningen gi 80 studiepoeng.

- Med bredere kompetanse vil jeg kunne bistå i mer varierte oppgaver innad i OPAK, da vi har egne avdelinger både for byggskaderådgivning og areal-, verdi-, og tilstandsanalyser. Jeg er opptatt av å utvikle meg selv kontinuerlig og styrke min kompetanse. Å fullføre en takstutdanning vil helt klart åpne for nye muligheter innenfor arbeidsmarkedet, også på lang sikt, forteller Mia.