Kvalifiserte prosjektledere

Studenter _Prosjektledelse _Norges _Eiendomsakademi

Arnt og Ståle er halvveis i prosjektlederutdanningen, her med faglig veileder Olaf Abell i midten.

I september startet Arnt Stormoen, Ståle Olsen og Petar Keseljevic (Petar er ikke med på dette bildet) på prosjektlederutdanningen ved Norges Eiendomsakademi.  Helt siden oppstart har de tre møttes ukentlig, og samarbeidet om en prosjektoppgave.

– Ved oppstart av studiet utarbeidet vi en tidsplan for fagmateriellet vi skulle gjennomgå, og satte oss ukentlige delmål for å komme i mål. Dette har gitt oss gode resultater, sier deltidsstudent Ståle Olsen fra totalentreprenøren NP Bygg i Oslo. Han forteller at det faglige innholdet er svært relevant for hans arbeidshverdag, og at han allerede drar nytte av ny kompetanse på jobb.

– I den første prosjektoppgaven har vi utarbeidet en prosjekthåndbok, som gir en fullstendig veiledning til hvordan prosjekter planlegges og gjennomføres, med alle administrative rutiner. Arbeidet har gitt meg viktig faglig påfyll. Jeg får også bekreftet mine egne kunnskaper og ikke minst egenskaper som prosjektleder, forteller Ståle Olsen.

I juni skal eksamensoppgaven leveres. Faglig veileder Olaf Abell følger opp studentene gjennom både e-læringsportalen, e-post og telefon. Men den viktigste veiledningen gis på seminarene.

Abell mener at kombinasjonen av seminarer, nettstøttet undervisning og prosjektoppgaver gir deltakerne den beste forståelsen for prosjektlederens rolle på byggeplasser i dag. Det vektlegges også at prosjektoppgavene er utformet i henhold til de krav og utfordringer som prosjektlederen møter.

- Et område som det slurves mye med i bransjen er behandlingen av informasjon i forkant av prosjektet. Kunnskapen om hvor de finner sine opplysninger gir trygghet. Planleggingsfasen er avgjørende for at sluttproduktet skal bli som avtalt. Det å lage en plan og utføre denne er faktisk en av hovedutfordringene til prosjektlederen, fastslår Olaf Abell.