Verditaksering av boliger
Verditaksering av boliger
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Norsk takst
Varighet
1 semester, deltid
Oppstart
Høst 2022
Pris
Kr 44 500,-

Hvordan analysere eiendommens egenskaper?

Dette studiet omfatter eiendommens fysiske egenskaper, juridiske forhold og økonomiske vurderinger.

Faglig innhold

Regulering

  • Kandidaten skal ha innsikt i saksområder, regulering, kommuneplaner og bebyggelsesplaner, og kjenne betydningen disse vil ha for utøvelse av takstoppdraget.

Økonomiske vurderinger

  • Kandidaten skal ha inngående kunnskap om de økonomiske forholdene knyttet til fast eiendom.

Bygningsfysikk

  • Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og statikk. I denne sammenheng vil studenten også få kunnskap om eldre byggemetoder og byggeskikk.

Gjennomføring av verdivurdering

  • Kandidaten skal kunne gjennomføre verdivurdering av fast eiendom.
  • Kandidaten skal kunne utarbeide takster over boligeiendommer og fritidseiendommer.

Om webinarer

Taksering av fast eiendom forutsetter at takstmannen kan analysere eiendommens fysiske egenskaper, de juridiske forholdene og gjøre økonomiske vurderinger.

Emnet skal gi kandidatene grunnleggende kunnskap om bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og statikk. I denne sammenheng vil studenten også få kunnskap om eldre byggemetoder og byggeskikk.

I den juridiske delen av emnet vil studentene få kunnskap om grunnbok, tinglysning og plan- og bygningsloven. Mens det i plandelen vil bli særlig lagt vekt på reguleringsplaner, vil det i bygningsdelen særlig bli lagt vekt på hva som anses som søknadspliktige tiltak.

Når det gjelder økonomi vil studenten få kunnskap om verdisetting og taksering av bolig- og fritidseiendom.

Det forutsettes stor grad av selvstudium før, mellom og etter samlingene. I tillegg til de tradisjonelle forelesningene vil det bli gjennomført flere øvelser hvor det forutsettes at studentene bidrar aktivt.

Verditaksering av boliger tilbys som et deltidsstudium over ett semester. Undervisningen gjennomføres ved tre seminarer og selvstudium via vår e-læringsplattform. På seminarene møter du fageksperter fra takstbransjen. To prosjektoppgaver skal godkjennes innen hjemmeeksamen avlegges.

Studieplan

Smitteverntiltak

 

 

Bakgrunn

Forkunnskaper:

Målgrupper for studiet er personer med relevant bygningsteknisk utdanning som for eks. byggingeniør og personer med teknisk fagskole.

Dersom målet ditt er å bli sertifisert i Norsk takst, finner du informasjon om krav til sertifisering på www.norsktakst.no. Du kan kontakte forbundet og be om en prekvalifisering dersom du er usikker på om din bakgrunn er tilstrekkelig.

Sertifiseringskrav i Norsk takst

Vi anbefaler at du gjennomfører følgende studier før du starter på studiet.

 

Muligheter

Du kan jobbe med taksering, forsikring/sanering eller byggeteknisk rådgivning. 

Du kan søke om sertifisering i Norsk takst, som er den ledende bransjeorganisasjonen for landets takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet. Som sertifisert bygningssakkyndig/takstmann i Norsk takst blir du en del av et solid faglig nettverk.

Medlemskap i Norsk takst

 

 

 

 

 

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning