Tilstandsanalyse av boliger
Tilstandsanalyse av boliger
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Fageksperter fra bransjen
Varighet
1 semester, deltid
Oppstart
23. januar 2023
Pris
Kr 56 500,-

En grundig og detaljert beskrivelse av boligens status

Dette studiet ønsker å utvikle fageksperter som kan utføre systematisk gjennomførte tilstandsanalyser etter de krav som stilles.

Faglig innhold

Klikk her for å se faglig innhold

 • formelle rammer, lover og krav ved tilstandsanalyse
 • innføring i tilstandsanalyse. NS3424, NS3940 og NS3600
 • fuktproblematikk
 • teknisk, funksjonell, økonomisk, estetisk og restlevetid
 • miljøfarlige stoffer
 • brukbarhet, sikkerhet og energi
 • sopp og råte, inne- og utemiljø
 • utvendige bygningskonstruksjoner
 • innvendige bygningskonstruksjoner
 • tekniske anlegg - ventilasjon, varme, sanitær og elektro
 • rapportformer - boligsalg, reklamasjon, generell tilstand og byggsertifisering

Om webinarer

Webinarer våren 2023:

 • 23. og 24. januar
 • 6. og 7. mars
 • 2. mai

Ved eierskifte er kravene til dokumentasjon økende, og vi ser en stor etterspørsel etter systematisk gjennomførte tilstandsanalyser. Dette studiet gir deg solid teoretisk forankring til å møte utfordringer knyttet til tilstandsanalyse, lov og regelverk, bygningskonstruksjoner, fukt-, sopp- og råteproblematikk, tekniske anlegg, estetikk og restlevetid. Du vil bli rustet til å utføre tilstandsanalyse av boliger etter de krav som NS 3424 og NS 3600 stiller.

Tilstandsanalyse av boliger tilbys som et deltidsstudium over ett semester. Undervisningen gjennomføres ved tre seminarer (fem dager totalt) og selvstudium via vår e-læringsplattform. På seminarene møter du fageksperter fra takstbransjen. To prosjektoppgaver skal godkjennes innen eksamen avlegges.

Se studieplan

 

 

 

Bakgrunn

Vi anbefaler generell studiekompetanse eller realkompetanse. Målgrupper for studiet er personer med relevant bygningsteknisk utdanning som for eks. byggingeniør og personer med teknisk fagskole. 

Dersom målet ditt er å bli sertifisert i Norsk takst, finner du informasjon om krav til sertifisering på www.norsktakst.no. Du kan kontakte forbundet og be om en prekvalifisering dersom du er usikker på om din bakgrunn er tilstrekkelig.

Sertifiseringskrav i Norsk takst

Vi anbefaler at du gjennomfører følgende studier før du starter på studiet.

 

Muligheter

Du kan jobbe med taksering, forsikring/sanering eller byggeteknisk rådgivning. Du kan søke om sertifisering i bolig tilstand i Norsk takst. Videre utdanning kan være andre studier ved Norges Eiendomsakademi, som for eksempel:

Skadetaksering

Du kan søke om sertifisering i Norsk takst, som er den ledende bransjeorganisasjonen for landets takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet. Som sertifisert bygningssakkyndig/takstmann i Norsk takst blir du en del av et solid faglig nettverk.

Medlemskap i Norsk takst

 

 

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning