Energirådgiver emne 1

Energirådgiver emne 1 er det første av to emner innen energirådgivning. Som energirådgiver skal du kartlegge energiforbruket i en bolig og sette opp forslag til mer energieffektive tiltak.

 • Oppstart: November 2023
 • Varighet: Ca. to måneder, deltid.
 • Arbeidsomfang: 60 timer
 • Foreleser: Byggingeniør Viggo Leikanger
 • Pris: Kr 11000,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Dekkes av årlig etterutdanningsavgift*
 • Antall plasser: Begrenset

Bli energirådgiver!

Energirådgiver emne 1 er det første av to emner innen energirådgivning. Hovedfokuset i dette emnet er på bolig. Som energirådgiver skal du kartlegge energiforbruket i en bolig og sette opp forslag til mer energieffektive tiltak. Du får gjennom dette emnet ferdigheter innenfor dette og det å energimerke en bolig.

Du får kunnskaper om:

 • grunnleggende bygningsfysikk
 • energivurdering og energimerking av bolig
 • byggteknisk forskrift
 • EU sine krav til nullutslippsbygg innen 2050
 • Simien
Energirådgiver modul 1 energimerking
Viggo Leikanger

Kursholder Viggo Leikanger er utdannet Byggingeniør og har fagbrev som elektriker. Han har allsidig praksis fra Tine, GK og Aker Solutions. I dag underviser han ved fagskolen Vestland på linjene KEM og Bygg i emnene bygningsfysikk, klima, energi og miljø samt vannboren varme- og kuldesystemer. Kort sagt, alt som har med energibruk i bygg å gjøre.

Hvordan gjennomføres emnet?

Du kan gjennomføre dette emnet på deltid. Ettersom kurset er fleksibelt og nettbasert kan du studere energirådgivning i eget tempo innenfor det tidsrommet som blir gitt deg. For at du skal oppnå denne fleksibiliteten benytter vi videoforelesninger og oppgaver på nett i kombinasjon med webinarer i sanntid. Du må beregne ca. 40 arbeidstimer i tillegg til webinar og videoforelesning. Du kan delta på et felles oppstartsmøte slik at du får god informasjon om hva som er forventet av deg.

Emne 1Nettbasert undervisningArbeidstimerSum arbeid
Videoforelesning10 timer
Webinar10 timer4 timer
Oppgaveløsning26 timer
Veiledning6 timer
Avsluttende oppgave4 timer
Sum60 timer
Emne 1: Energimerking

Avsluttende oppgave

For å bestå kurset skal du gjennomføre en avsluttende oppgave. Imidlertid skal du først gjennomgå digitale leksjoner på nett. Den avsluttende oppgaven for energirådgivning emne 1 er en flervalgsoppgave som du skal gjennomføre innenfor en gitt tidsfrist. Oppgaven vurderer vi med godkjent/ikke godkjent. Når du har fått oppgaven godkjent kan du hente ut et digitalt kursbevis på e-læringsportalen.

Innhold emne 1

 • Grunnleggende bygningsfysikk 
 • Byggteknisk forskrift  
 • Forskrift om energimerking av (energimerkeforskriften for bygninger) 
 • Grunnleggende innføring i Simien 
 • Areal, volum, vinduer og dører 
 • U-verdier, kuldebruer, ventilasjon og varmeanlegg i bolig (noe historikk kommer inn her) 
 • Lekkasjetall og terrengskjerming 
 • Energimerking 
 • Støtteordninger Enova 
energirådgiver emne 1

Bygg på med emne 2

Ettersom emnene i energirådgivning bygger på hverandre kan du gjennomføre både emne 1 og emne 2 høstsemesteret 2023. For å kunne ta emne 2 må emne 1 være bestått. Emne to er mer omfattende og dekkes ikke av etterutdanningsavgiften. Dersom du har spørsmål om opplæringsforløpet så kan du ta kontakt med oss. Vi gjør oppmerksom på at:

 • Som medlem i Norsk takst kan du ta energirådgiver emne 1 som etterutdanningskurs og få 20 etterutdanningstimer.
 • Dersom du ikke er medlem av Norsk takst og ønsker å starte på energirådgiver emne 2 er det en forutsetning at du har grunnleggende kjennskap til Simien og kunnskaper om bygningsfysikk og energiberegning.

Har du spørsmål?