Har du det som trengs for å bli takstingeniør?

Nettstudier _taksering _bygningssakkyndig

Ved å utdanne deg innen taksering kan du bli takstingeniør/bygningssakkyndig, sertifisert i Norsk takst og få nye og spennende jobbmuligheter.

 

Kritisk tenkning

Takstutdanningen er en utdanning der du skal sette deg inn i et teoretisk pensum om etikk og ulike takseringsmetoder, for å nevne noe. Evnen til kritisk tenkning er like viktig som arbeidet med den praktiske takseringen. Som Bygningssakkyndig/takstmann så bør du ha evne og vilje til å finne og forstå relevant informasjon. Dette er viktig fordi du skal forholde deg til en stor mengde informasjon. Dine avgjørelser skal tas på bakgrunn av faktabaserte analyser. Du er den som hjelper vanlige folk til å ta de rette avgjørelsene som er basert på fakta og ikke magefølelsen som metode, eller etter påvirkning fra selger. 

 

Interesse for konstruksjoner, teknologi og miljø i bygg

Bygg- og eiendomsbransjen er i endring, og det stilles stadig høyere krav til de som forvalter bygg og eiendom. En nylig lovendring har gitt en anerkjennelse av takstfagets betydning. Det er gode nyheter for deg som skal ta en utdanning i taksering og etablere deg i bransjen.

Les: Nye nasjonale krav til tilstandsrapporter

Takstutdanningen er en profesjonsutdanning der du får ingeniørfaglig kompetanse innen bygningskonstruksjoner, tekniske anlegg, innemiljø, sikkerhet og energi – og mye mer. Det er helt klart en fordel å være nysgjerrig på nye løsninger innen digital teknologi og tekniske installasjoner.

 

Samvittighetsfullhet

Å være samvittighetsfull er en sentral egenskap som vektlegges høyt i takseringsselskaper. Er du samvittighetsfull, så har du gjerne også selvdisiplin og fokus på orden og kompetanse. Når du jobber med taksering er det viktig at du følger de reglene og etiske retningslinjene som gjelder for bransjen.  Ansvarlighet og pålitelighet er viktige egenskaper for å kunne oppnå tillit og troverdighet blant kjøpere av takseringstjenester.  

 

Sosial kompetanse

Som bygningssakkyndig(takstmann) kommer du i kontakt med et bredt spekter av mennesker, fra mennesker som skal selge sin bolig til advokater og meglere med betydelig makt i markedet. Å være bygningssakkyndig krever i noen situasjoner at du er tålmodig og at du har evnen til å sette deg inn i andres situasjon. Dette gjelder spesielt for deg som ønsker å taksere skader på bygninger. Det er en jobb der du vil møte mennesker i krise eller i sårbare situasjoner. Du bør trives med å snakke godt med ulike typer mennesker som må kunne stole på deg og ditt arbeid.

Les: Digital fagskoleutdanning i taksering: Bygningssakkyndig for tilstandsanalyser

Les: Innføring i taksering (nettstudium for deg som allerede har en byggeteknisk bakgrunn)

 

Oppdatert januar 2022.