Webinarer

Webinarer _deltidsstudier _eiendom (1)

Et webinar er et interaktivt seminar som blir gjennomført på internett. Webinarer skjer i sanntid, og du kan delta gjennom stemme, tekstbasert chat, video eller fildeling.

Et webinar skaper interaksjon mellom foreleser og deltakere, og gir mange muligheter til å kunne diskutere og stille spørsmål. Derfor gjennomfører vi forelesninger, veiledning og spørretimer gjennom webinarer. Som deltaker kan du se hva som skjer på foreleserens pc, samtidig som du kan lytte til foreleserens drøfting.

Du slipper reisetid

Webinarer er et effektivt og fleksibelt alternativ til fysiske møter eller seminarer som gjerne gir utfordringer med lokaler og reisetid. Ved å delta på webinarer slipper du å måtte ta stilling til slike ting, og du sparer mye tid.

Gir deg fleksibiliteten du trenger

Gjennom å delta på webinarer får du tettere kontakt med din studieveileder. Dette bidrar til å gi deg en god struktur i studieløpet. Webinarer gir deg den fleksibiliteten du trenger for å balansere jobb og studier/kurs på en god måte.

Hva trenger du?

For å delta på et webinar trenger du en PC/Mac og en god internettforbindelse. Vi anbefaler å bruke hodetelefoner med mikrofon. Dette for å unngå å ta opp støy som vil forstyrre andre deltakere. Det er også lurt dersom du vil unngå å forstyrre andre i hjemmet ditt eller på kontoret. Samme dag som webinaret arrangeres, vil du motta en e-post med instruksjoner du trenger for å logge deg på. 

Spørsmål og svar om webinarer

 

Oppdatert april 2020.