Webinarer som møteplass

Webinar NEAK Norges Eiendomsakademi

Et webinar er et interaktivt seminar som blir gjennomført gjennom World Wide Web. Webinarer skjer i sanntid, og du kan delta gjennom stemme, tekstbasert chat, video eller fildeling.

Et webinar skaper interaksjon mellom foreleser og deltakere, og gir mange muligheter til å kunne diskutere og stille spørsmål. Derfor gjennomfører vi forelesninger, veiledning og spørretimer gjennom webinarer. Som deltaker kan du se hva som skjer på foreleserens pc, samtidig som du kan lytte til foreleserens drøfting om hva som skjer.

Du slipper reisetid

Webinarer er et effektivt og fleksibelt alternativ til fysiske møter eller seminarer som gjerne gir utfordringer med lokaler og reisetid. Ved å delta på webinarer slipper du å måtte ta stilling til slike ting, og du sparer mye tid.

Gir deg fleksibiliteten du trenger

Gjennom å delta på webinarer får du tettere kontakt med din studieveileder. Dette bidrar til å gi deg en god struktur i studieløpet. Webinarer gir deg den fleksibiliteten du trenger for å balansere jobb og studier/kurs på en god måte.

Hva trenger du?

For å delta på et webinar trenger du en PC/Mac og en god internettforbindelse. Vi anbefaler å bruke hodetelefoner istedenfor høyttalere. Dette for å unngå å ta opp støy som vil forstyrre andre deltakere. Samme dag som webinaret arrangeres, vil du motta en e-post med instruksjoner du trenger for å logge deg på.