Verditaksering av næringseiendommer
Verditaksering av næringseiendommer
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Norsk takst
Varighet
2 semestre, deltid
Oppstart
Høst 2023
Pris
Kr 58 000,-

Verditaksering etter internasjonal standard

Det er ikke bare inngående kunnskap om markedet du skal ha ved verdivurdering av næringseiendom. Du må også ha innsikt i driften, forvaltningen og utviklingspotensialet for eiendommen. Balansen vet vi å ivareta.

Faglig innhold

Klikk her for å se faglig innhold

 • prinsippene omkring økonomisk teori
 • praktisk økonomi for fast eiendom
 • firmastrukturer og eierskap
 • markedsføring av fast eiendom
 • bygninger og konstruksjoner
 • energiforhold, miljøforhold og gjenbrukspraksis
 • lover som berører fast eiendom
 • profesjonell adferd
 • taksering
 • takseringsstandarder
 • offentlige krav og bruken av eiendommer

For at du med letthet skal kunne delta på forelesninger uten å måtte sette av flere hele dager etter hverandre, vil du på dette studiet kunne delta på en rekke hyppige, men korte webinarer. Disse kan ha en varighet på to til fire "skoletimer". Det vil arrangeres egne webinarer som tar for seg prosjektoppgavene som du skal gjennomføre. Alle webinarer blir også filmet og tilgjengelige under hele studietiden slik at disse kan brukes aktivt i læreprosessen.

Åpningsseminaret er fysisk oppmøte. Her blir man introdusert for det å taksere næringseiendommer og det blir gjennomført praktiske øvelser i håndverket. 

Om webinarer

Gjennom dette studiet får du fordype deg i finansielle emner. Dette vil gi deg en god forståelse av regnskap generelt og særegenheter knyttet til eiendomsselskaper, eierseksjonssameier og borettslag. Du vil blant annet lære om analyser av kontantstrømmer og finansielle nøkkeltall.

Studiet gir deg kunnskap om taksering av utbyggingsområder og om hvordan du analyserer rammevilkårene for utbygging og analyser av aktuelle markeder. Du vil lære om taksering av eksisterende næringseiendom og får kunnskap om bygg-analyse med hensyn til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

De juridiske emnene vil gi deg viktig kunnskap om det å analysere utviklingspotensialet. Det er eksempelvis viktig å forstå kontraktsforholdet mellom parter, feil og mangler i kontrakten, rettsvern og partenes forpliktelser. Du vil lære å lese offentlige eller lovfestete dokumenter og du vil få en bra forståelse for regelverket omkring godkjennelse og bruk av tomter og bygninger, blant annet.

Videre vil du lære hvordan du angriper den praktiske takseringen gjennom et sett med grunnlagsdata som understøttelse for takseringen. Du vil lære å utarbeide profesjonelle rapporter der behovet for nøyaktighet og fokus på detaljer er viktig. Gjennom å sortere ut all nødvendig informasjon om eiendommen vil du kunne sette opp detaljerte kalkulasjoner for å komme fram til et verdibilde. 

Studiet gir deg kompetanse som ivaretar de internasjonale utdanningskravene MER, utarbeidet av den internasjonale takseringsorganisasjonen TEGoVA. Nettkurs i European Valuation Standards er en del av utdanningen verditaksering av næringseiendommer. 

Se fullstendig emneplan

 

Bakgrunn

Dersom målet ditt er å bli sertifisert i Norsk takst, finner du informasjon om krav til sertifisering på www.norsktakst.no Du kan også kontakte forbundet og be om en prekvalifisering dersom du er usikker på om din bakgrunn er tilstrekkelig.

Sertifiseringskrav i Norsk takst

Vi anbefaler at du gjennomfører følgende studier før du starter på studiet.

 

Muligheter

Du kan søke om sertifisering i Norsk takst, som er den ledende bransjeorganisasjonen for landets takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet. Som sertifisert bygningssakkyndig/takstmann i Norsk takst blir du en del av et solid faglig nettverk.

Medlemskap i Norsk takst

Studiet gir deg også muligheten til å søke om å bli godkjent REV-takstmann. Ordningen REV (Recognized European Valuer) er i ferd med å få godt fotfeste i Norge. Norsk takst gir den formelle godkjennelsen til kandidater som skal kunne benytte REV-stemplet i sine rapporter. Anerkjennelsen blir tildelt under TEGoVAS navn. For å oppnå anerkjennelse som REV takstmann gjelder prosedyrer fastsatt av Norsk takst.

Les mer om REV på https://tegova.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning