Verditaksering av næringseiendommer
Verditaksering av næringseiendommer
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Norsk takst
Varighet
2 semestre, deltid
Oppstart
Januar 2021
Pris
Kr 58 000,-

Verditaksering av fast eiendom i henhold til internasjonal standard

Verditaksering av næringseiendommer har det til felles at det forutsetter inngående kunnskap om markedet, drift, forvaltning og utviklingspotensial for fast eiendom.

Faglig innhold

Klikk her for å se faglig innhold

 • prinsippene omkring økonomisk teori
 • praktisk økonomi for fast eiendom
 • firmastrukturer og eierskap
 • markedsføring av fast eiendom
 • bygninger og konstruksjoner
 • energiforhold, miljøforhold og gjenbrukspraksis
 • lover som berører fast eiendom
 • profesjonell adferd
 • taksering
 • takseringsstandarder
 • offentlige krav og bruken av eiendommer

Forelesningene vil være samlingsbasert. Det forutsettes stor grad av selvstudium før, mellom og etter samlingene. I tillegg til de tradisjonelle forelesningene vil det bli gjennomført flere øvelser hvor det forutsettes at studentene bidrar aktivt.

De finansielle emnene begynner med en forståelse av regnskap generelt og særegenheter knyttet til eiendomsselskaper, eierseksjonssameier og borettslag. Videre vil en særlig legge vekt på analyser av kontantstrømmer og finansielle nøkkeltall.

Når det gjelder taksering utbyggingsområder krever det analyser av rammevilkårene for utbygging og analyser av aktuelle markeder. Når det gjelder taksering av eksisterende næringseiendom krever det kunnskap om bygganalyse med hensyn til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

Analyser av utviklingspotensial innebærer grundig forståelse av tradisjonelle juridiske emner som for eksempel avtaleloven, husleieloven avhendingsloven, tomtefesteloven, jordloven og konsesjonsloven, samt plan- og bygningsloven. I den videre fordypningen av plan- og bygningsloven vil blant annet temaer som kommuneplan, reguleringsplan, detaljreguleringsplan/ områdereguleringsplan, rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler, utnyttelsesgrad, bruk og bruksendring være sentrale.

Studiet gir deg kompetanse som ivaretar de internasjonale utdanningskravene MER, utarbeidet av den internasjonale takseringsorganisasjonen TEGoVA. Nettkurs i European Valuation Standards er en del av utdanningen verditaksering av næringseiendommer. 

Se fullstendig emneplan

 

Bakgrunn

Dersom målet ditt er å bli sertifisert i Norsk takst, finner du informasjon om krav til sertifisering på www.norsktakst.no Du kan også kontakte forbundet og be om en prekvalifisering dersom du er usikker på om din bakgrunn er tilstrekkelig.

Sertifiseringskrav i Norsk takst

Vi anbefaler at du gjennomfører følgende studier før du starter på studiet.

 

Muligheter

Du kan søke om sertifisering innen næring i Norsk takst.

Studiet gir deg også muligheten til å søke om å bli godkjent REV-takstmann. Ordningen REV (Recognized European Valuer) er i ferd med å få godt fotfeste i Norge. Norsk takst gir den formelle godkjennelsen til kandidater som skal kunne benytte REV-stemplet i sine rapporter. Anerkjennelsen blir tildelt under TEGoVAS navn. For å oppnå anerkjennelse som REV takstmann gjelder prosedyrer fastsatt av Norsk takst.

Les mer om REV på www.tegova.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning