Verditaksering av landbrukseiendommer
Verditaksering av landbrukseiendommer
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Fageksperter fra bransjen
Varighet
1 semester, deltid
Oppstart
Vår 2023
Pris
Kr 56 500,-

Verdens beste yrke?

En grundig innføring i alle elementer knyttet til taksering av landbrukseiendommer.

Faglig innhold

Klikk her for faglig innhold

 • Verdiberegning av bygninger
 • Bruksverdiberegning av jord- og skogbruksarealer
 • Rådighet over fast eiendom, tinglysning og annen registrering
 • Belåning, lånetyper og kapitalisering
 • Markedsvurdering
 • Arealmåling av bygning
 • Alternative driftsmåter (gårdsturisme, småkraftproduksjon m.m.)
 • Hva er en driftsenhet
 • Relevant lovverk (konsesjon, odel, jordlov, m.fl.)

Studieplan

Dette studiet gir deg en grundig innføring i alle elementer knyttet til taksering av landbrukseiendommer. Studiet lærer deg hvordan du kan bruke regelverk og metoder som verktøy for verditaksering av landbrukseiendommer.

Du får innsikten du trenger for å vurdere og sette verdi for landbrukseiendommer med bygninger, skog, utmark, naturressurser og jakt- og fiskerettigheter, etter de retningslinjer som myndighetene til enhver tid fastsetter.

Du vil tilegne deg ferdigheter som gjør at du kan utføre verdiberegninger av bygninger, jord- og skogbruksarealer, og takstrapport for taksering av landbrukseiendommer. 

Studiet organiseres med tre samlinger med varighet på to dager. På samlingene blir det gitt undervisning i de sentrale temaene i tillegg til veiledning og drøftinger. Mellom samlingene skal du lese litteratur samt levere semesteroppgaver via læringsplattformen Moodle.

Forelesere er Rolf Langeland, Jan Sagplass, Rein Atle Ravndal og Hans Otto Øverby.

Det tas forbehold om at det er tilstrekkelig antall deltakere for å sette i gang utdanningen.

 

 

Bakgrunn

Vi anbefaler at studiet Innføring i taksering er gjennomført i forkant av dette studiet.

Målgruppen for studiet er personer med relevant landbruksutdanning som f.eks 

 • agronom 
 • jordskiftekandidat 
 • bachelorutdanninger innen landbruksfag
 • relevant erfaring fra drift av landbrukseiendom (Erfaring tilsvarende minst 5 års full gårdsdrift. Erfaringen kan opparbeides over mer enn 5 år. Jobb som avløser eller andre mindre engasjementer anses ikke tilfredsstillende).

Opptak på annet grunnlag kan vurderes av Norsk takst. Ta gjerne kontakt med de for en prekvalifisering før du setter i gang med studiet.

Sertifiseringskrav i Norsk takst

 

 

Muligheter

Du kan søke om sertifisering i Norsk takst, som er den ledende bransjeorganisasjonen for landets takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet. Som sertifisert bygningssakkyndig/takstmann i Norsk takst blir du en del av et solid faglig nettverk.

Medlemskap i Norsk takst

Studiet kan også komme godt til nytte for deg som skal evaluere verdsettelsesprosesser hos banker, regnskapskontor, fylker og kommuner (landbruksmyndigheter).

 

 

 

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning