Verditaksering av landbrukseiendommer
Verditaksering av landbrukseiendommer
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Fageksperter fra bransjen
Varighet
1 semester, deltid
Oppstart
Januar 2022
Pris
Kr 56 500,-

Verdens beste yrke?

En grundig innføring i alle elementer knyttet til taksering av landbrukseiendommer.

Faglig innhold

Klikk her for faglig innhold

 • Verdiberegning av bygninger
 • Bruksverdiberegning av jord- og skogbruksarealer
 • Rådighet over fast eiendom, tinglysning og annen registrering
 • Belåning, lånetyper og kapitalisering
 • Markedsvurdering
 • Arealmåling av bygning
 • Alternative driftsmåter (gårdsturisme, småkraftproduksjon m.m.)
 • Hva er en driftsenhet
 • Relevant lovverk (konsesjon, odel, jordlov, m.fl.)

Studieplan

Dette studiet gir deg en grundig innføring i alle elementer knyttet til taksering av landbrukseiendommer. Studiet lærer deg hvordan du kan bruke regelverk og metoder som verktøy for verditaksering av landbrukseiendommer.

Du får innsikten du trenger for å vurdere og sette verdi for landbrukseiendommer med bygninger, skog, utmark, naturressurser og jakt- og fiskerettigheter, etter de retningslinjer som myndighetene til enhver tid fastsetter.

Du vil tilegne deg ferdigheter som gjør at du kan utføre verdiberegninger av bygninger, jord- og skogbruksarealer, og takstrapport for taksering av landbrukseiendommer. 

Studiet organiseres med tre samlinger med varighet på to dager. På samlingene blir det gitt undervisning i de sentrale temaene i tillegg til veiledning og drøftinger. Mellom samlingene skal du lese litteratur samt levere semesteroppgaver via læringsplattformen Moodle.

Samlinger

Samling: 11.-12. januar 2021, Oslo (Dersom corona-situasjonen vedvarer så blir det gjennomført som webinar).

Samling: 8.-9. februar 2021, Oslo (Dersom corona-situasjonen vedvarer så blir det gjennomført som webinar).

Samling: 15.-16. mars 2021, Oslo (Dersom corona-situasjonen vedvarer så blir det gjennomført som webinar).

Forelesere er Rolf Langeland, Jan Sagplass, Rein Atle Ravndal og Hans Otto Øverby.

 

Bakgrunn

Vi anbefaler at studiet Innføring i taksering er gjennomført i forkant av dette studiet.

Målgruppen for studiet er personer med relevant landbruksutdanning som f.eks 

 • agronom 
 • jordskiftekandidat 
 • bachelorutdanninger innen landbruksfag
 • relevant erfaring fra drift av landbrukseiendom

Opptak på annet grunnlag kan vurderes av Norsk takst. Ta gjerne kontakt med de for en prekvalifisering før du setter i gang med studiet.

Sertifiseringskrav i Norsk takst

 

 

Muligheter

Du kan søke om sertifisering i Norsk takst, som er den ledende bransjeorganisasjonen for landets takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet. Som sertifisert bygningssakkyndig/takstmann i Norsk takst blir du en del av et solid faglig nettverk.

Medlemskap i Norsk takst

Studiet kan også komme godt til nytte for deg som skal evaluere verdsettelsesprosesser hos banker, regnskapskontor, fylker og kommuner (landbruksmyndigheter).

 

 

 

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning