Naturskadeopplæring
Naturskadeopplæring
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Norsk Naturskadepool og Landbruksdir.
Varighet
To dager + oppgave
Oppstart
22.-23. april
Pris
Kr. 10.000,- *

Naturskadeopplæring

Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og Norsk takst har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn.

Faglig innhold

Klikk her for å se kursinnhold

 • Oppsummering av lovverk og organiseringen rundt Naturskadepoolens ansvarsområde.
 • Gjennomgang av Naturskadeforsikringsloven og ulike typer skader.
 • Hva skal man skal se etter ved skader.
 • Spesielle skadetyper og skadetilfeller.
 • En praktisk tilnærming til skadeårsaker.
 • Vi ser på takstmannens arbeid gjennom eksempler etter naturskader.
 • Gjennomgang av statens ordning av erstatning for naturskader forvaltet av Landbruksdirektoratet.

Vennligst oppgi ønsket dato for opplæring ved påmelding, under "beskjed til oss":

 • 22.-23 april 2020 på Nationaltheateret konferansesenter
 • 13.-14 oktober 2020 på Nationaltheateret konferansesenter

Forelesere:

 • Ottar Skare, Norsk takst
 • Ole Øyvind Moen, Norsk takst
 • Jens Krog, Norsk Naturskadepool/DNB forsikring
 • Henning Simonsen, Finans Norge
 • Alexandra Sunde, Landbruksdirektoratet

 

Bakgrunn

Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og Norsk takst har inngått avtale om felles opplæring og godkjenningsordning for naturskadetakstmenn.

1.1.2017 ble det innført et krav til å ha gjennomført ny utdanning med bestått eksamen for å kunne godkjennes som naturskadetakstmann for Landbruks­direktoratet. Samme krav til utdanning, eksamen og godkjenning ble innført av Norsk Naturskadepool fra 1.1.2019.

Opplæringen i naturskadetaksering er åpent for takstmenn, skadebehandlere og andre som trenger inngående kunnskap i naturskadetaksering. Med riktig bakgrunn får du mulighet til å avlegge eksamen og blir godkjent for Norsk Naturskadepool.

Kurset har varighet på to dager, eksamen er nettbasert og gjennomføres i etterkant av kurset. Begge kursdagene er obligatorisk.

Ved ikke godkjent eksamen gis et forsøk til. kr. 3000,-

Krav til forkunnskaper før eksamen:

Det er krav til generell takseringsopplæring gjennom åpen/anerkjent kurstilbyder, høgskole, universitet o.l., og i tillegg ha spesialutdanning/ godkjenning innen skadetaksering. Også ansatte i forsikringsselskap med bakgrunn i skade får ta eksamen.

  

Muligheter

Kurset i naturskadetaksering kan gi nye muligheter for takstmenn, skadebehandlere og andre som trenger inngående kunnskap i naturskadetaksering. 

Etter bestått eksamen kan man få godkjenning for naturskadetaksering.

 

 

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning