Naturskadeopplæring
Naturskadeopplæring
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Norsk Naturskadepool og Landbruksdir.
Varighet
To dager + oppgave
Oppstart
13.-14. oktober
Pris
Kr. 10.000,- *

Naturskadeopplæring

Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og Norsk takst har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn.

Faglig innhold

Klikk her for å se kursinnhold

  • Oppsummering av lovverk og organiseringen rundt Naturskadepoolens ansvarsområde.
  • Gjennomgang av Naturskadeforsikringsloven og ulike typer skader.
  • Hva skal man skal se etter ved skader.
  • Spesielle skadetyper og skadetilfeller.
  • En praktisk tilnærming til skadeårsaker.
  • Vi ser på takstmannens arbeid gjennom eksempler etter naturskader.
  • Gjennomgang av statens ordning av erstatning for naturskader forvaltet av Landbruksdirektoratet.

 Kursdato:

  • 13.-14 oktober 2020 - Webinar

Dette kurset gjennomføres gjennom et webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post samme morgen som kursstart. 

 

Bakgrunn

Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og Norsk takst har inngått avtale om felles opplæring og godkjenningsordning for naturskadetakstmenn.

1.1.2017 ble det innført et krav til å ha gjennomført ny utdanning med bestått eksamen for å kunne godkjennes som naturskadetakstmann for Landbruks­direktoratet. Samme krav til utdanning, eksamen og godkjenning ble innført av Norsk Naturskadepool fra 1.1.2019.

Opplæringen i naturskadetaksering er åpent for takstmenn, skadebehandlere og andre som trenger inngående kunnskap i naturskadetaksering. Med riktig bakgrunn får du mulighet til å avlegge eksamen og blir godkjent for Norsk Naturskadepool.

Kurset har varighet på to dager, eksamen er nettbasert og gjennomføres i etterkant av kurset. Begge kursdagene er obligatorisk.

Ved ikke godkjent eksamen gis et forsøk til. kr. 3000,-

Krav til forkunnskaper før eksamen:

Det er krav til generell takseringsopplæring gjennom åpen/anerkjent kurstilbyder, høgskole, universitet o.l., og i tillegg ha spesialutdanning/ godkjenning innen skadetaksering. Også ansatte i forsikringsselskap med bakgrunn i skade får ta eksamen.

Det presiseres at deltakelse på opplæringen ikke automatisk betyr at du kvalifiserer for godkjenning hos Norsk Naturskadepool og eller Landbruksdirektoratet. Forviss deg derfor om at du har rett kompetanse ut fra bakgrunns kravene som er beskrevet ved påmelding. Er du i tvil, send e-post til post@neak.no

  

Muligheter

Kurset i naturskadetaksering kan gi nye muligheter for takstmenn, skadebehandlere og andre som trenger inngående kunnskap i naturskadetaksering. 

Etter bestått eksamen kan man få godkjenning for naturskadetaksering.

 

 

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning