Naturskadeopplæring
Naturskadeopplæring
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Norsk Naturskadepool
Varighet
To dager + eksamen
Oppstart
1.- 2.november 2022
Pris
Kr. 10.000,- *

Naturskadeopplæring

Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og Norsk takst har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn.

Faglig innhold

Klikk her for å se kursinnhold

 • Oppsummering av lovverk og organiseringen rundt Naturskadepoolens ansvarsområde.
 • Gjennomgang av Naturskadeforsikringsloven og ulike typer skader.
 • Hva skal man skal se etter ved skader.
 • Spesielle skadetyper og skadetilfeller.
 • En praktisk tilnærming til skadeårsaker.
 • Vi ser på takstmannens arbeid gjennom eksempler etter naturskader.
 • Gjennomgang av statens ordning av erstatning for naturskader forvaltet av Landbruksdirektoratet.

Kursdatoer høst 2022:

 • 1.-2.november

Kurs 2023

 • 7.-8 februar 
 • oktober

Forelesere:

 • Norsk Naturskadepool ved administrasjonen / skadeutvalget
 • Ottar Skare, Per Mulvik AS

Dette kurset gjelder for utdanning av naturskadetakstmenn for Norsk naturskadepool sin ordning.

Kurset gjennomføres gjennom et webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post samme morgen som kursstart. 

Kurset har varighet på to dager, eksamen er nettbasert og gjennomføres i etterkant av kurset. Begge kursdagene er obligatorisk.

Pris

 • Kursavgift 9000,-
 • Eksamensavgift 1000,- 
 • Konteeksamen 3000,-

Det er bindene påmelding til dette kurset, avbestillingsgebyr på 3000,- tilkommer ved avmelding en måned før kurs.

Bakgrunn

Krav til forkunnskaper:

Norsk Naturskadepool

 • Fagbrev/svennebrev
 • minimum to år med relevant yrkeserfaring
 • Krav til generell takstopplæring

Landbruksdirektoratet

 • Generell takstopplæring gjennom kurstilbyder, høgskole, universitet eller lignende
 • Høgskoleutdanning eller universitetsutdanning, som
  • Agronom
  • Sivilagronom
  • Agrotekniker
  • Anleggsingeniør
  • Skogbrukskandidater
  • Skogtekniker
  • Forstkandidat
  • Skogingeniør
  • Jordskiftekandidat
  • Utmarksforvalter
  • Ldir kan vurdere andre utdannelser

Krav til formell kompetanse eller erfaring innenfor minst én av følgende fagfelt:

 • Veikonstruksjon/skogsbilvei
 • Brukonstruksjon
 • Landbruksjord
 • Skogbruk

Formell utdannelse med minimum to år med relevant yrkeserfaring, eller minimum fem år med relevant yrkeserfaring der formell utdannelse mangler.

Muligheter

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning