Utvikling av eiendom ­ juridisk og økonomisk forvaltning
Høyskolestudium i eiendomsutvikling
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Høgskulen på vestlandet, 15 stp.
Varighet
1 semester, deltid
Oppstart
Høsten 2022
Pris
Kr 30 000,-

Se morgendagens muligheter

"Jeg gjennomførte studiet og ble etter dette fast ansatt som eiendomsutvikler i et eiendomsfirma. Nå er jeg prosjektleder og forvalter for 23 bygårder i Oslo". - André Sannerhaugen

Faglig innhold

Faglig innhold

 • Eiendommers avgrensning og eiendomsregisteret
 • Forholdet mellom privat eiendomsrett og offentligrettslig regulering
 • Plan og bygningslovgivning og prinsippene om sektorovergripende lover - Arealforvaltning
 • Økonomiske rammebetingelser for eiendomsutvikling
 • Ulike former for økonomiske analyser og verdsettelse av fast eiendom

Søk innen 25. august!

Samlinger/webinarer

Samling 1 (uke 37):
21. september (10:00-18:00)
22. september (08:15-18:00)
23. september (08:15-15:00) 

Samling 2 (uke 48):
30. november (10:00-18:00)
1. desember (08:15-18:00)
2. desember (08:15-15:00)

Du kan delta på samlingene enten ved oppmøte i Bergen eller via online webinar. Webinarene tas opp slik at de er tilgjengelige også i etterkant.

God juridisk og økonomisk forvaltning er avgjørende når du jobber med utvikling av eiendom. 

Dette studiet omfatter eiendomsteori om hva eiendom er, eiendomsgrenser og informasjonssystemet for eiendom. Det vil bli gitt en oversikt over lovsystemet rundt etablering og utbygging av eiendom. Sentralt i studiet står Plan og bygningsloven, men samspillet med annet lovverk er også viktig. Rammebetingelsene som plansystemet gir vil være en del av studieopplegget.

Ved all utbygging vil eiendomsøkonomi være viktig. I studiet vil det være fokus på verdsetting av eiendom, erverv av eiendom og finansmatematikk. Det vil også bli gitt en innføring i bruk av analysemetoder for eiendom med bruk av digitale tjenester.

Emnebeskrivelse Høgskulen på Vestlandet

Nytt studietilbud i eiendomsutvikling

 

Du kan gjennomføre studiet heldigitalt

Undervisningen gjennomføres ved seminarer og selvstudium. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. Du vil få tilgang til e-læringsportalen canvas gjennom Høgskulen på Vestlandet ved oppstart. To obligatoriske samlinger arrangeres i lokalene til Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Du kan velge om du vil delta digitalt via zoom eller fysisk oppmøte i Bergen. Hver samling går over tre dager. Det vil også være veiledning i forbindelse med innleveringer mellom samlingene.

Ettersom dette studiet går i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet så får du muligheten til å søke om studiepoeng og støtte gjennom lånekassen.

Studiepoeng

Studielån og stipend

Påmeldingsfrist: Ca. tre uker før oppstart.

 

Bakgrunn

Studiet passer for alle som ønsker å jobbe med eiendomsutvikling eller forvaltning av eiendom. Studentene våre har mange ulike bakgrunner og kommer fra både mindre og større organisasjoner med en jevn fordeling mellom offentlig og privat sektor.

Studiet passer eksempelvis dersom du:

 • har erfaring fra salg/megling/utleie og ønsker å øke din kompetanse på området
 • har erfaring fra eiendomsforvaltning eller eiendomsutvikling, og ønsker å øke din kompetanse på området
 • har erfaring fra byggeledelse/prosjektledelse og ønsker å øke din kompetanse på området.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. 

Spørsmål knyttet opptak? Ta kontakt med opptak@hvl.no

 

 

 

 

Muligheter

Det er mange karrieremuligheter innenfor dette fagområdet. Det er behov for kompetanse innenfor eksempelvis:

 • utvikling av eiendom
 • juridisk og økonomisk forvaltning av eiendom
 • salg og utleie
 • koordinering, forhandling og tilrettelegging av prosjekter

Du kan også ta studiet:

teknisk forvaltning (15 stp) - Oppstart våren 2022

Foruten oppdatert kompetanse med høy nytteverdi når man arbeider med bygg og eiendom, vil de to studiene gi til sammen 30 studiepoeng. Dette tilsvarer et halvt års studier ved en høyskole eller universitet, og kan inngå i en grad. Så dersom du er i gang med bachelor-studier, er i arbeid, men mangler fullføring, gir disse studiene deg en ny mulighet. Studiepoengene vil komme til fradrag for en del studier, og du sparer dermed studietid. 

 

Fagmiljø

Studiet er et samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi og Høgskulen på Vestlandet. 

Høgskulen på Vestlandet har ingeniørutdanning i Bergen, Førde og Haugesund. Institutt for Byggfag i Bergen utdanner byggingeniører på bachelor, master og PhD-nivå. Studiene er bredt sammensatt av byggtekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning. Skolen tilbyr en rekke spesialemner til andre enn egne studenter, bl.a. for at yrkesaktive skal kunne oppgradere sin kompetanse innen byggfagene. 

Fagansvarlige ved Høgskulen på Vestlandet:

Arve Leiknes, Instituttleiar, Institutt for byggfag.

Thorbjørn Kaland, Råggivar, Administrasjon ved FIN.

 

 

 

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning