Teknisk forvaltning ­ bygningsfysikk, FDVU og ombygging
Høyskolestudium i teknisk forvaltning av eiendom
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Høgskulen på Vestlandet, 15 stp.
Varighet
1 semester, deltid
Oppstart
Januar 2023
Pris
Kr 30 000,-

Skap lønnsomme eiendommer

Ønsker du formell kompetanse om fornyelse og forvaltning av bygningsmasse? Om hvordan du sørger for energieffektive og miljøvennlige bygninger?

Faglig innhold

Faglig innhold - klikk her

 • faser i livsløpet til bygningen
 • bygnings- og arkitekturhistorie
 • bygningsfysikk
 • teknisk tilstandsrapportering og -analyse
 • fornyelsesprosessen - valg av form
 • funksjonalitet og tilpasningsevne
 • byggetekniske problemområder
 • livsløpsøkonomien til en bygning
 • FDVU-omsyn i planlegging og bygging.
 • vedlikeholdsplanlegging
 • FDVU-organisasjoner med eksempler
 • eksempler fra praksis

God teknisk forvaltning sikrer at bygninger holder riktig teknisk standard. Dette studiet har to hoveddeler - fornyelse og forvaltning av eksisterende bygningsmasse og bygningsfysikk.  Den første delen legger vekt på teknisk tilstandsanalyse og valg av fornyelsesform.

Bygningsfysikk-delen omfatter en grunnleggende innføring i klimapåkjenninger i form av varmetransport, lufttransport, fukttransport og stråling. Dette blir grunnlaget for forståelsen av oppføring og drift av energieffektive, fuktsikre og miljøvennlige bygninger med godt inneklima.

Målet er å gi deg kunnskap som du kan anvende fra nybygget står ferdig, gjennom en bruksfase, en ombyggingsfase og til slutt en rivingsfase der materialer og komponenter skal sorteres, ombrukes og gjenvinnes.

Du kan gjennomføre studiet heldigitalt

Undervisningen gjennomføres ved seminarer og selvstudium. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. Du vil få tilgang til e-læringsportalen canvas gjennom Høgskulen på Vestlandet ved oppstart. 

To obligatoriske samlinger arrangeres i lokalene til Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Du kan velge om du vil delta digitalt via zoom eller fysik oppmøte i Bergen. Hver samling går over tre dager. Webinarene tas opp slik at de er tilgjengelige også i etterkant.

Samlinger:

 • To dager i januar 2023
 • To dager i mai 2023

Det blir sannsynligvis også en digital ekstrasamling rundt påske – Tema: innspurt på øvingsoppgavene i b-fysikk og kick-off for tilstandsanalysen/ombyggingsprosjektet.

Emneplan

Studiet gir 15 studiepoeng. Du kan oppnå totalt 30 studiepoeng ved å ta studiet Utvikling av eiendom som starter hvert høstsemester.

Studiepoeng

Studielån og stipend

 

 

Bakgrunn

Studiet passer for alle som ønsker å jobbe med eiendomsutvikling eller forvaltning av eiendom. 

Studentene våre har mange ulike bakgrunner og kommer fra både mindre og større organisasjoner med en jevn fordeling mellom offentlig og privat sektor.

Studiet passer eksempelvis dersom du:

 • har erfaring fra salg/megling/utleie og ønsker å øke din kompetanse på området
 • har erfaring fra eiendomsforvaltning og ønsker å øke din kompetanse på området
 • har erfaring fra byggeledelse/prosjektledelse og ønsker å øke din kompetanse på området.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere med utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. 

Spørsmål knyttet opptak? Ta kontakt med opptak@hvl.no

 

 

Muligheter

Det er mange karrieremuligheter innenfor dette fagområdet. Det er behov for kompetanse innenfor eksempelvis:

 • teknisk forvaltning av eiendom
 • ombygging av eiendom
 • salg og utleie
 • koordinering, forhandling og tilrettelegging av prosjekter

Du kan bygge på dette studiet med:

Utvikling av eiendom - Oppstart september 2022

Foruten oppdatert kompetanse med høy nytteverdi når man arbeider med bygg og eiendom, vil de to studiene vi tilbyr til sammen gi 30 studiepoeng. Dette tilsvarer et halvt års studier ved en høyskole eller universitet, og kan inngå i en grad.

Dersom du er i gang med bachelor-studier, er i arbeid, men mangler fullføring, gir disse studiene deg en ny mulighet. Studiepoengene vil komme til fradrag for en del studier, og du sparer dermed studietid. 

 

Fagmiljø

Studiet er et samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi og Høgskulen på Vestlandet. Høgskulen på Vestlandet har ingeniørutdanning i Bergen, Førde og Haugesund. Institutt for Byggfag i Bergen utdanner byggingeniører på bachelor, master og PhD-nivå. Studiene er bredt sammensatt av byggtekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning. Skolen tilbyr en rekke spesialemner til andre enn egne studenter, bl.a. for at yrkesaktive skal kunne oppgradere sin kompetanse innen byggfagene. 

Fagansvarlige ved Høgskulen på Vestlandet:

Arve Leiknes, Instituttleiar, Institutt for byggfag.

Thorbjørn Kaland, Råggivar, Administrasjon ved FIN.

 

Meld deg på

Påmelding utdanning