Teknisk forvaltning ­ bygningsfysikk, FDVU og ombygging
Høyskolestudium i teknisk forvaltning av eiendom
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Høgskulen på Vestlandet, 15 stp.
Varighet
1 semester, deltid
Oppstart
Våren 2021, Bergen
Pris
Kr 30 000,-

Skap lønnsomme eiendommer

Eiendomsforvaltning er et fagfelt som stiller høye krav til tverrfaglig kompetanse.

Faglig innhold

Faglig innhold

  • Ta kontakt for mer informasjon

God teknisk forvaltning sikrer at bygninger holder riktig teknisk standard.

Dette studiet gir deg en introduksjon til bygningers livsløp og St.m. 28, bærekraftige bygninger. Sentralt i studiet er grunnleggende bygningsfysikk, bygnings- og arkitekturhistorie, fornyingsformer, ombygging og teknisk tilstandsregistrering/analyse. Byggetekniske problemstillinger som byggskader, miljøskadelige stoffer, bygningsavfall og riving vil lagt vekt på.

Vi ser nærmere på tekniske installasjoner, energi og inneklima, energieffektiv fornying av bygninger og inneklimatiltak. Det vil også bli lagt vekt på bygningers livsløpsøkonomi. Planlegging for FDVU med vedlikeholdsplanlegging, FDVU-hensyn i plan- og byggefase og tilpasningsdyktige bygninger er også på studieplanen.

Undervisningen gjennomføres ved seminarer og selvstudium. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. To obligatoriske samlinger arrangeres i lokalene til Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Hver samling går over tre dager.

Ettersom dette studiet går i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet så får du muligheten til å søke om studiepoeng og støtte gjennom lånekassen.

Studiepoeng

Studielån og stipend

Påmeldingsfrist: Tre uker før oppstart.

 

 

Bakgrunn

Studiet passer for alle som ønsker å jobbe med eiendomsutvikling eller forvaltning av eiendom. 

Studentene våre har mange ulike bakgrunner og kommer fra både mindre og større organisasjoner med en jevn fordeling mellom offentlig og privat sektor.

Studiet passer eksempelvis dersom du:

  • har erfaring fra salg/megling/utleie og ønsker å øke din kompetanse på området
  • har erfaring fra eiendomsforvaltning, og ønsker å øke din kompetanse på området

Krav til opptak: Studiekompetanse

 

 

 

Muligheter

Det er mange karrieremuligheter innenfor dette fagområdet. Det er behov for kompetanse innenfor eksempelvis:

  • teknisk forvaltning av eiendom
  • ombygging av eiendom
  • salg og utleie
  • koordinering, forhandling og tilrettelegging av prosjekter

Foruten oppdatert kompetanse med høy nytteverdi når man arbeider med bygg og eiendom, vil studiene gi til sammen 30 studiepoeng. Dette tilsvarer et halvt års studier ved en høyskole eller universitet, og kan inngå i en grad. Så dersom du er i gang med bachelor-studier, er i arbeid, men mangler fullføring, gir disse studiene deg en ny mulighet. Studiepoengene vil komme til fradrag for en del studier, og du sparer dermed studietid. 

 

Fagmiljø

Studiet er et samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi og Høgskulen på Vestlandet. Høgskulen på Vestlandet har ingeniørutdanning i Bergen, Førde og Haugesund. Institutt for Byggfag i Bergen utdanner byggingeniører på bachelor, master og PhD-nivå. Studiene er bredt sammensatt av byggtekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning. Skolen tilbyr en rekke spesialemner til andre enn egne studenter, bl.a. for at yrkesaktive skal kunne oppgradere sin kompetanse innen byggfagene. 

Fagansvarlige ved Høgskulen på Vestlandet:

Arve Leiknes, Instituttleiar, Institutt for byggfag.

Thorbjørn Kaland, Råggivar, Administrasjon ved FIN.

 

Meld deg på

Påmelding utdanning