Faglig ledelse ­ Del 2
Tilsvarer andre del av mesterutdanning
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Fageksperter innen byggeledelse
Varighet
1-2 sem. (Velg selv)
Oppstart
Hver dag hele året
Pris
Kr 26 500,-

Din vei til mesterbrevet og taksering

Studiet Faglig ledelse er andre del av vår nettbaserte utdanning i byggeledelse. Utdanningen kvalifiserer til søknad om Mesterbrev.

Faglig innhold

Grunnleggende kompetanse

 • byggenæringens virke og organisering
 • lover og standarder
 • plan- og bygningsrett
 • helse, miljø og sikkerhet

Prosjektering av byggeprosjekt

 • utarbeidelse av rammesøknader
 • urosjektdokumenter
 • prosjektering med preaksepterte løsninger
 • styringssystem og egenkontroll

Kontrahering av byggeprosjekt

 • kostnader og beregningsmetoder
 • anbud og kontrakter
 • forbrukervern
 • bygg- og entrepriserett

Gjennomføring av byggeprosjekt

 • Organisering av byggeprosjekt
 • Kontraktstyring og kontroll av byggeprosjekt
 • Offentlige krav og HMS på byggeplass
 • Overtakelse og dokumentasjon

Ønsker du å ta en fleksibel mesterutdanning? Våre studier er 100% nettbaserte og du blir kvalifisert til å søke om mesterbrevet.

Å lede byggeprosjekter er et stort ansvar. Derfor er vi stolte av å kunne en byggelederutdanning som er skreddersydd for byggebransjen. Vi vet at dokumentasjon stadig blir viktigere. Derfor har vi utviklet et studium som gir deg en strukturert plan for skriftlig øvelse. 

Undervisningen gjennomføres ved selvstudium via vår e-læringsplattform. Gjennom selvstudier, videoforelesninger og webinarer får du oversikten og veiledningen du trenger. Vi arrangerer også en frivillig oppstartsamling på Gardermoen hvert semester.

Dette er et studium som vil gjøre deg rustet til å planlegge, gjennomføre og avlevere prosjekter i bygg- og eiendomsbransjen. Du får innsikt i hvordan dette gjøres i tråd med lover, standarder og i samsvar med faglige og etiske normer. Etter gjennomført studium vil du forstå sammenhengen mellom bærekraftig utvikling, miljømessige konsekvenser og arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Studieplan for begge delstudier på byggelederutdanningen

Varighet

Dette er delstudium 2 i utdanningen i byggeledelse. Du starter på dette delstudiet når du har fullført delstudium 1 i bedriftsledelse. Du kan bruke opptil tre år (6 semestre) på de to delstudiene totalt. Noen bruker mye kortere tid. Ønsker du en pause mellom del en og del to der du er inaktiv student, kan du selvsagt ta det.

 

 

 

Bakgrunn

Studiet er skreddersydd for tømrere, murere og rørleggere som ønsker å videreutdanne seg og søke om Mesterbrev etter endt studium. Merk at dette er et studium som også er åpent for alle som ønsker en god byggelederutdanning. 

Når de to nettbaserte delstudiene er fullført søker du selv om Mesterbrevet. 

Veien til Mesterbrevet

De som ikke fullfører studiet innen tre år fra oppstart, må betale ny studieavgift  dersom de ønsker å fortsette. Det vil da være gjeldene pris ved nytt oppstartstidspunk som vil gjelde dersom studieavgiften er endret siden forrige studiestart. 

Muligheter

Studiet tilsvarer andre faglige del av mesterutdanning. Ved bestått eksamen i Bedriftsledelse og Faglig ledelse er du kvalifisert til å søke om Mesterbrev.  

Om å søke om å bli mester

Med mesterbrevet (innen tømrer- og murerfaget) kan du også ta studier i taksering og bli bygninssakkyndig.

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning