Samler skadebransjen på årlig konferanse

Samler skadebransjen på årlig konferanse

Er vi forberedt på de utfordringene som skadebransjen vil møte i fremtiden? I 2023 arrangerer vi Norsk Skadekonferanse mandag 13. og tirsdag 14. februar.

Konferansen arrangeres av Norges Eiendomsakademi og Norsk takst. Konferansen har i år fokus på bærekraft, skadebegrensning og redusert skadeomfang. Vi har invitert tidligere sjefsingeniør i vegdirektoratet Tormod Dyken som vil snakke om hva som egentlig skjedde med Trettenbrua. Flom, storm og svak konstruksjon er en tematikk som alltid er like aktuelt. Leder i Takst Eiendom Bjørn Sævild og fagkonsulent i Fremtind Jens Krog vil snakke om problemstillinger her.

Hvilke skader ser vi på betong? Og hvordan fungerer egentlig fjernavlesning av vannskader? De beste fra bransjen vil diskutere flere aktuelle problemstillinger. Videre får vi en grundig gjennomgang av brannsikkerhet ved skadereperasjon med Geir Drangsholt fra Safezone. Vi får vist gode eksempler på skadesaker og hvordan man beskriver merverdi. Det blir satt av gode pauser og tid til å snakke med bransjen og dele erfaringer!

Espen Fuglesang og Nils-Øyvind Andersen i NEAK
Adm. direktør Espen Fuglesang og Fagsjef Nils Øyvind Andersen i NEAK.

Administrerende direktør Espen Fuglesang og Fagsjef Nils-Øyvind Andersen i NEAK håper og tror at konferansen også i år blir en god arena for å knytte relasjoner mellom aktørene i bransjen.

Meld deg på Norsk skadekonferanse

Norsk skadekonferanse
Skadetaksering

Norsk skadekonferanse

Mer ekstremvær krever flere kvalifiserte takstingeniører

Mer ekstremvær krever flere kvalifiserte takstingeniører

Stadig flere naturskader øker behovet for kvalifiserte takstingeniører. NEAK har den eneste godkjente utdanningen av denne spesielle typen takstingeniører i Norge.

Videoopptak av naturskadekurs

Samarbeid med Landbruksdirektoratet og Norsk Naturskadepool

I samarbeid med Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og takstbransjen ved Norsk takst, har NEAK uteksaminert flere hundre naturskade-takstingeniører siden opplæringen ble etablert i 2018.

Naturskadetakst er en egen fagretning innenfor takstyrket, som det dessverre ser ut til å være et økt behov for. Klimaforskerne virker ganske samstemte om at vi vil få mer ekstremvær. Da er det viktig å ha dyktige takstingeniører som kan taksere skadene.

Adm. direktør i NEAK, Espen Fuglesang

Flere naturskader

Det har vært en jevn økning i både antall utbetalinger og erstatningssummer etter naturskader de siste årene. Ifølge statistikk fra Finans Norge ble det i 2020 meldt inn over 12 000 skader etter stormflo, flom, storm og skred til norske skadeforsikringsselskap.

Naturskade i lovens forstand er skade på bygning/innbo som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Naturskader rammer ulikt, avhengig av topografi, geologi og befolkningstetthet. I Norge er det storm som har medført størst samlet skade. 

Kilde: Finansnorge.no

Krav til kompetanse

Det var i 2018 at en ny lov om erstatning etter naturskader trådte i kraft. Landbruksdirektoratet bestiller takst for statens utbetalinger ved slike skader. De krever at takstingeniører må ha bransjetilknytning og være godkjent for naturskader. Også Norsk Naturskadepool, hvor alle de norske skadeforsikringsselskapene er medlemmer, krever at takstmenn de benytter har denne godkjenningen.