Opplæring i energirådgivning

Opplæring i energirådgivning sikrer at du med byggfaglig bakgrunn kan bli en ledende rådgiver i markedet av energieffektive og miljøriktige løsninger. Du får en grundig innføring i å kartlegge energitilstanden til en bolig og du lærer å skrive en energirapport som har forslag til prioritering av energitiltak i bolig og næringsbygg.

energirådgivning

Fleksibel undervisning gjennom nettbasert opplæring i energirådgivning

Opplæring i energirådgivning kan gjennomføres på ett, semester, deltid. Ettersom opplæringen er fleksibel og nettbasert kan du studere energirådgivning i eget tempo innenfor det tidsrommet som blir gitt deg. For at du skal oppnå denne fleksibiliteten har vi lagt digitale leksjoner med videoforelesninger og oppgaver tilgjengelig på vår e-læringsportal. Selv om du vil finne det meste online blir det noen webinarer. Dette for å kunne gi en felles gjennomgang av oppgaver innenfor energirådgivning. Du kan delta på et felles oppstartsmøte via webinar slik at du får informasjon om kursinnholdet og hva som er forventet av deg.

Opplæring i energirådgivning gjennom to emner

Energirådgivning emne 1 har et omfang på 60 arbeidstimer og fokuserer på boliger. Når emne 1 er bestått kan du gå videre på emne 2 dersom du ønsker det. Emne 2 fokuserer på næringsbygg og har derfor et omfang på 200 arbeidstimer.

opplæring i energirådgivning
AI-generert bilde fra adobe firefly.
Emne 1Emne 2
Grunnleggende bygningsfysikkBruk av Simien for energiberegning  
Byggteknisk forskrift Varmepumpeteknikk  
Forskrift om energimerkingVannbåren varme 
Grunnleggende innføring i SimienNS3031
Areal, volum, vinduer og dørerTEK17 
U-verdier, kuldebruer, ventilasjon og varmeanlegg i boligBygningsfysikk 
Lekkasjetall og terrengskjermingEnergisimulering 
EnergimerkingLønnsomhetsberegninger 
Støtteordninger EnovaEnergi- kostnadsanalyse 
SD-anlegg
Energibruk med isolasjon og med tekniske installasjoner 
Utskifting av vinduer/dører 
Etterisolering og hensyn til arkitektur 
Prioritering av energitiltak 
Energirattest 
Støtteordninger Enova 
Innhold utdanning i energirådgivning emne 1 og emne 2

Muligheter

Ettersom EU har krav til nullutslippsbygg innen 2030 har utdanning i energirådgivning blitt etterspurt. Som følge av nullutslippsmålet blir du som har en god nok opplæring i energirådgivning en viktig fagperson for boligeiere som ønsker en energioppgradering av boligen sin. Enova gir tilskudd til boligeiere slik at de kan gjennomføre energirådgivning. For å få tilskudd kreves det at en godkjent energirådgiver gjennomfører en befaring av boligen. Dette for å vurdere hvordan boligen kan energioppgraderes, og høre hva boligeieren ønsker å gjennomføre. Enovas rådgiverregister er opprettet for å gi kvalifiserte energirådgivere mulighet til å markedsføre seg. Med opplæring i energirådgivning kan du be om oppføring i registeret slik at boligeierne får støtte til arbeidet ditt.

Interesseskjema for energirådgivning emne 1

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?