Inneklima, asbest og radon i bygninger

Inneklima, asbest og radon i bygninger

Dette kurset gir deg kompetanse om inneklima, asbest og radon, både teori og hvordan dette brukes ved undersøkelser, vurdering og kostnadsberegninger. 

Du får tilgang til foredragene samt spesiallagede faktablad om de aktuelle problemstillingene. 

 • Dato: 14. juni
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Marianne Kjølseth, Åsmund Andersen, Anne Tine Ødegård, Johan Mattsson
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*

Inneklima

En takstingeniør kan og bør ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne undersøke og vurdere de mest sentrale inneklimafaktorene. Undervisningen tar for seg undersøkelsesmetoder og vurdering i henhold til grenseverdier av blant annet temperatur, relativ luftfuktighet, ventilasjon, svevestøv og muggsopp. I tillegg blir tiltak og kostnadsvurderinger diskutert. 

Asbest

Selv om asbest ble forbudt brukt 1985, er det mange bygninger som har asbestholdige materialer. Asbestholdige materialer ble ikke fjernet da videre bruk ble forbudt. Hvis materialene ikke oppdages og identifiseres i tide ved oppussing og rehabilitering, kan dette føre til en uakseptabel spredning av asbestfibre, stenging av lokaler samt påfølgende omfattende saneringskostnader. Kurset gir en grunnleggende kunnskap om hvilke materialer som kan inneholde asbest og hvordan man undersøker dem. 

Radon

Radon er en luktfri, radioaktiv, kreftfremkallende gass som er naturlig forekommende i grunnen. I mange eldre bygninger kan radongass sige inn via utettheter i gulv og grunnmur, men selv moderne bygninger med radonsperre kan ha utettheter på grunn av mangelfull utførelse og dermed uakseptable radonnivåer innendørs. Fordi både årsaken til innsig av radon og aktuelle tiltak for å håndtere et radonproblem er bygningsrelatert, er det naturlig at takstmenn har en grunnleggende kompetanse i undersøkelse og vurdering av radon. 

Forelesere

Marianne Kjølseth, fagansvarlig asbest. Inngående kunnskap om både regelverk, prøvetaking, analyser og sanering. 

Åsmund Andersen. Ansvarlig for elektronmikroskopianalyser. God kunnskap om asbestholdige materialer og prøvetaking 

Anne Tine Ødegård. Fagansvarlig radon. Omfattende kunnskap om både regelverk, målemetoder og vurdering av tiltak. 

Johan Mattsson, dr.philos. og fagsjef i Mycoteam med 35 års erfaring av inneklimaundersøkelser. 

takstpraten podcast

I vår podcast Takstpraten kan du lytte til fageksperter fra takst- og eiendomsbransjen som virkelig kan regelverk knyttet til boligbygg.

Har du spørsmål?

Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering NS 3515

Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering NS 3515

På dette kurset får du innsikt i hvordan du sikrer at tiltakene du anbefaler eller setter i verk er hensiktsmessige og forsvarlige.

 • Dato: 14. november
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Foreleser: Mari Sand Austigard, Mycoteam
 • Pris: Kr 6300,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
vannskade i kjeller

For deg som jobber med kartlegging av skader

Kurset passer for alle som har ansvar for kartlegging av skadeomfang, skadebegrensende tiltak og sanering ved vann- og fuktskader. Bygningseiere kan bidra til å sørge for at skaden ikke gir følgeskader som kan gi helseplager for brukere og beboere. På dette kurset får du innsikt i hvordan du sikrer at tiltakene du anbefaler eller setter i verk er hensiktsmessige og forsvarlige. Du får en grundig innføring i standarden. Standarden omfatter ikke årsaks avklaring, men kurset tar en liten økt også om dette. 

Vann og fuktskader er mer vanlig enn innbrudd og brannskader i norske boliger. Vann- og fuktskader som ikke utbedres riktig kan medføre økonomisk tap og helseplager for beboere og brukere. Den nasjonale standarden setter krav til kvalitet i arbeidet med skadebegrensning og sanering. 

Hva lærer du?

 • Standardens omfang og innhold; hvem er den laget for, og hva vil være effekten for ulike aktører? 
 • Innføring i standardens ulike deler og hvilke konkrete krav som stilles. 
 • Vurderingspunkter; når er det behov for å bruke huet? 
 • Hvordan skal en utbedringsprosess dokumenteres, og hvem skal ha hvilken informasjon når? 
 • Skadekartlegging og årsaksavklaring – hva må med i «husdoktorens» verktøykasse? 

Foreleser Mari Sand Austigard har Ph.D med doktorgrad i treteknologi fra NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, på Ås) i 2010. Hun har vært ansatt i Mycoteam siden 2006 og utfører inspeksjoner av ulike skader i bygninger og konstruksjoner, hovedsakelig skader forårsaket av mugg- og råtesopp. Austigard har ekspertise vedrørende trebeskyttelse og overflatebehandling av tre i utendørs bruk samt fuktproblematikk i trekonstruksjoner.

takstpraten podcast

I vår podcast Takstpraten kan du lytte til fageksperter fra takst- og eiendomsbransjen som virkelig kan regelverk knyttet til boligbygg.

Skjønn

Skjønn

På dette kurset vil du få gjennomgang av sentrale begreper innen skjønn. Det blir også en praktisk gjennomgang av case med skjønnsrapport.

 • Dato: 7. september
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Forelesere: Takstingeniør Ottar Skare og Seniorrådgiver Norsk Naturskadepool Henning Simonsen
 • Pris: Kr 6200,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
Kvinne som tenker

Hva lærer du?

Kurset gir deg innsikt i takstingeniørens rolle, vilkår, skjønnsformer, skjønnsetting, protokoll og spørsmål knyttet til skjønn. Vi ser på rolle, habilitet, sakkyndighet, begreper og praktisk arbeid med skjønn. Foreleserne vil vise eksempler fra virkeligheten og det vil bli satt av tid for å svare på spørsmål fra deg som deltar.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Naturskade oppfriskningskurs

Naturskade oppfriskningskurs

Dette nettkurset er utarbeidet for deg som er godkjent takstkonsulent på naturskader. Når du har bestått dette kurset, vil du bli sertifisert for fem nye år.

 • Dato: Hver dag hele året
 • Tilgang: 14 dager
 • I samarbeid med: Finans Norge, Naturskadepoolen og Landbruksdirektoratet.
 • Pris: Kr 3700,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Dekkes av den årlige etterutdanningsavgiften*
flom i Norge

Hva lærer du?

 • kort repetisjon av ordningen
 • mønstertaksten
 • gjennomgang av takstmal
 • gjennomgang av krav til utfylling
 • hva er naturskade
 • hovedårsakslæren
 • skred
 • storm
 • flom
 • spesielle skadetemaer
 • redning og sikring
Henning Simonsen og Synnøve Bjerved Folkjord

Henning Simonsen jobber som Seniorrådgiver i Finans Norge Forsikringsdrift og Synnøve Bjerved Folkjord jobber som Fagsjef Bygning i Finans Norge. De foreleser begge i dette nettkurset.

Hvordan gjennomføres kurset?

Du kan gjennomføre dette kurset i ditt eget tempo ved hjelp av videoforelesning og interaktive oppgaver. Kursbeviset henter du selv ut når avsluttende quiz er gjennomført på vår e-læringsportal Moodle.

Har du spørsmål?

Norsk skadekonferanse

Norsk skadekonferanse

Norsk takst og NEAK inviterer på nytt til Norsk skadekonferanse – en arena for alle aktører i skadebransjen. Vi har i 2023 fokus på bærekraft, skadebegrensning og redusert skadeomfang.

 • Dato: 13.-14. februar
 • Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm
 • Pris: Kr 7450,-
 • Pris sertfiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
Video fra NEAK og Norsk takst

Vi har invitert tidligere sjefsingeniør i vegdirektoratet Tormod Dyken som vil snakke om hva som egentlig skjedde med Trettenbrua. Flom, storm og svak konstruksjon er en tematikk som alltid er like aktuelt. Jens Krog, medlem av skadeutvalget Norsk Naturskadepool og Bjørn Sævild, nestleder skadeutvalget Norsk Naturskadepool vil forelese om dette. Se programmet for en oversikt over alle foredragsholderne.

Meld deg på for to innholdsrike dager med lunsj. Husk å bestille overnatting på egen hånd. Det gis rabatt ved flere konferansedeltakere fra samme firma. Husk derfor å oppgi firmanavn ved påmelding. 

Pris for konferanse 2 dager, gjelder for deltakere som ikke er medlem av Norsk takst:

 • En person 7450,-
 • To fra samme firma 7000
 • Tre eller flere fra samme firma 6500,-

Deltakelse på middag kommer i tillegg til kursavgift.

Utstillere

 • IF
 • TEK-Zence
 • Pro-Co
 • Presisjons Teknikk AS
 • Takstgruppen
 • Mycoteam

Har du spørsmål?

Bli medlem nå

Søknad om medlemskap og sertifisering i Norsk takst