Byggefeil og skader med fokus på nye materialer og byggemetoder

Byggefeil og skader med fokus på nye materialer og byggemetoder

Byggefeil og skader med fokus på nye materialer og byggemetoder er et kurs som gir deg innsikt i hvordan moderne materialbruk, byggemetoder og gjennomføringsprosesser forårsaker skader.

 • Dato: 22. oktober
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Undervisere: Svein Bjørberg og Johan Mattsson
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*

Byggefeil og skader i moderne bygninger

Når det gjelder byggefeil stilles det store krav til å oppdage og vurdere forskjellige disse feilene med etterfølgende skader i bygninger. I tradisjonelle bygninger er både konstruksjoner og ulike skader godt kjent. Undersøkelse og vurdering av moderne bygninger er en betydelig større utfordring. Dette fordi det der er benyttet nye materialer, byggemetoder og gjennomføringsprosesser. På grunn av dette viser det seg skader som vi ikke hadde før. Byggefeil og skader på moderne bygninger er ofte vanskelige å undersøke godt nok og vurdere i forhold til eventuelle tiltak og kostnader.

Hva lærer du?

Kurset har søkelys på hvordan moderne materialbruk, byggemetoder og gjennomføringsprosesser forårsaker skader. Målsetningen med kurset er å gi deg kunnskap og forståelse for hvilke problemstillinger som er vanlig å finne i moderne og nylig rehabiliterte bygninger. Derfor får du gjennom dette kurset også en opplæring i hvordan forskjellige risikoutsatte konstruksjoner undersøkes, vurderes og utbedres. Kurset omfatter 6 timers nettundervisning med innlagte pauser, diskusjon på slutten av hvert innlegg samt tid til lunsj.

byggefeil og skader

Underviserne

Svein Bjørberg er rådgiver i Multiconsult AS og professor emeritus ved NTNU/HiØ. Johan Mattsson er biolog og var med å starte Mycoteam. Han tok også doktorgrad (Dr.Philos.) i 2017 på NTNU med en tverrvitenskapelig avhandling om bygningsbiologi, bygningsfysikk og bygningsvern. 

Inneklima, asbest og radon i bygninger

Inneklima, asbest og radon i bygninger

Dette kurset gir deg kompetanse om inneklima, asbest og radon, både teori og hvordan dette brukes ved undersøkelser, vurdering og kostnadsberegninger. 

Du får tilgang til foredragene samt spesiallagde faktablad om de aktuelle problemstillingene. 

 • Dato: 16. oktober
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Undervisere: Marianne Kjølseth, Anne Tine Ødegård og Johan Mattsson
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*

Inneklima

En takstingeniør kan og bør ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne undersøke og vurdere de mest sentrale inneklimafaktorene. Undervisningen tar for seg undersøkelsesmetoder og vurdering i henhold til grenseverdier av blant annet temperatur, relativ luftfuktighet, ventilasjon, svevestøv og muggsopp. I tillegg blir tiltak og kostnadsvurderinger diskutert. 

Asbest

Selv om asbest ble forbudt brukt 1985, er det mange bygninger som har asbestholdige materialer. Asbestholdige materialer ble ikke fjernet da videre bruk ble forbudt. Hvis materialene ikke oppdages og identifiseres i tide ved oppussing og rehabilitering, kan dette føre til en uakseptabel spredning av asbestfibre, stenging av lokaler samt påfølgende omfattende saneringskostnader. Kurset gir en grunnleggende kunnskap om hvilke materialer som kan inneholde asbest og hvordan man undersøker dem. 

Radon

Radon er en luktfri, radioaktiv, kreftfremkallende gass som er naturlig forekommende i grunnen. I mange eldre bygninger kan radongass sige inn via utettheter i gulv og grunnmur, men selv moderne bygninger med radonsperre kan ha utettheter på grunn av mangelfull utførelse og dermed uakseptable radonnivåer innendørs. Fordi både årsaken til innsig av radon og aktuelle tiltak for å håndtere et radonproblem er bygningsrelatert, er det naturlig at takstmenn har en grunnleggende kompetanse i undersøkelse og vurdering av radon. 

Underviserne

Marianne Kjølseth, fagansvarlig asbest. Inngående kunnskap om både regelverk, prøvetaking, analyser og sanering. 

Anne Tine Ødegård. Fagansvarlig radon. Omfattende kunnskap om både regelverk, målemetoder og vurdering av tiltak. 

Johan Mattsson, dr.philos. og fagsjef i Mycoteam med 35 års erfaring av inneklimaundersøkelser. 

takstpraten podcast

I vår podcast Takstpraten kan du lytte til fageksperter fra takst- og eiendomsbransjen som virkelig kan regelverk knyttet til boligbygg.

Har du spørsmål?

Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering NS 3515

Vann- og fuktskader i bygninger – Skadebegrensning og sanering NS 3515

På dette kurset får du innsikt i hvordan du sikrer at tiltak er hensiktsmessige og forsvarlige.

 • Dato: 19. november
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Underviser: Mari Sand Austigard
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*

For deg som jobber med kartlegging av skader

Kurset passer for alle som har ansvar for kartlegging av skadeomfang, skadebegrensende tiltak og sanering ved vann- og fuktskader. Bygningseiere kan bidra til å sørge for at skaden ikke gir følgeskader som kan gi helseplager for brukere og beboere. På dette kurset får du innsikt i hvordan du sikrer at tiltakene du anbefaler eller setter i verk er hensiktsmessige og forsvarlige. Du får en grundig innføring i standarden. Standarden omfatter ikke årsaks avklaring, men kurset tar en liten økt også om dette. 

Vann og fuktskader er mer vanlig enn innbrudd og brannskader i norske boliger. Vann- og fuktskader som ikke utbedres riktig kan medføre økonomisk tap og helseplager for beboere og brukere. Den nasjonale standarden setter krav til kvalitet i arbeidet med skadebegrensning og sanering. 

Hva lærer du?

 • Standardens omfang og innhold; hvem er den laget for, og hva vil være effekten for ulike aktører? 
 • Innføring i standardens ulike deler og hvilke konkrete krav som stilles. 
 • Vurderingspunkter; når er det behov for å bruke huet? 
 • Hvordan skal en utbedringsprosess dokumenteres, og hvem skal ha hvilken informasjon når? 
 • Skadekartlegging og årsaksavklaring – hva må med i «husdoktorens» verktøykasse? 

Underviser Mari Sand Austigard har Ph.D med doktorgrad i treteknologi fra NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, på Ås) i 2010. Hun har vært ansatt i Mycoteam siden 2006 og utfører inspeksjoner av ulike skader i bygninger og konstruksjoner, hovedsakelig skader forårsaket av mugg- og råtesopp. Austigard har ekspertise vedrørende trebeskyttelse og overflatebehandling av tre i utendørs bruk samt fuktproblematikk i trekonstruksjoner.

Skjønn

Skjønn

På dette kurset vil du få gjennomgang av sentrale begreper innen skjønn. Det blir også en praktisk gjennomgang av case med skjønnsrapport.

 • Dato: 14. oktober
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Undervisere: Ottar Skare og Henning Simonsen
 • Pris: Kr 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
Kvinne som tenker

Hva lærer du?

Kurset gir deg innsikt i takstingeniørens rolle, vilkår, skjønnsformer, skjønnsetting, protokoll og spørsmål knyttet til skjønn. Vi ser på rolle, habilitet, sakkyndighet, begreper og praktisk arbeid med skjønn. Underviserne vil vise eksempler fra virkeligheten og det vil bli satt av tid for å svare på spørsmål fra deg som deltar.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge undervisningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til underviseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?

Naturskade oppfriskningskurs

Naturskade oppfriskningskurs

Dette nettkurset er utarbeidet for deg som er godkjent takstkonsulent på naturskader. Når du har bestått dette kurset, vil du bli sertifisert for fem nye år.

 • Dato: Hver dag hele året
 • Tilgang: 14 dager
 • I samarbeid med: Finans Norge, Naturskadepoolen og Landbruksdirektoratet.
 • Pris: Kr 3800,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Dekkes av den årlige etterutdanningsavgiften*
 • Antall tellende kurstimer i Norsk takst: 5
flom i Norge

Hva lærer du?

 • Kort repetisjon av ordningen
 • Mønstertaksten
 • Gjennomgang av takstmal
 • Gjennomgang av krav til utfylling
 • Hva er naturskade
 • Hovedårsakslæren
 • Skred
 • Storm
 • Flom
 • Spesielle skadetemaer
 • Redning og sikring
Henning Simonsen og Synnøve Bjerved Folkjord

Henning Simonsen jobber som Seniorrådgiver i Finans Norge Forsikringsdrift, og Synnøve Bjerved Folkjord jobber som Fagsjef Bygning i Finans Norge. De underviser begge i dette nettkurset.

Hvordan gjennomføres kurset?

Du kan gjennomføre dette kurset i ditt eget tempo ved hjelp av videoforelesning og interaktive oppgaver. Du får tre forsøk på en avsluttende test, og du kan da hente ut kursbeviset når denne er gjennomført på vår e-læringsportal Moodle. Dersom du ikke består kurset kan du melde deg på ny Naturskadeopplæring.

Du kan gjennomføre dette kurset i ditt eget tempo ved hjelp av videoforelesning og interaktive oppgaver. Du får tre forsøk på en avsluttende test, og du kan da hente ut kursbeviset når denne er gjennomført på vår e-læringsportal Moodle. Dersom du gjennomfører oppdateringskurset og stryker på testen tre ganger må du ta ny naturskadeopplæring for takstkonsulenter.

Har du spørsmål?