Studere på deltid? Her er fem tips

Studere på deltid? Her er fem tips

Studere på deltid? Planlegging og prioritering er viktige stikkord når du skal lykkes med å studere på deltid.

studere på deltid hjemme

1. Lag en plan dersom du skal studere på deltid

Å studere på deltid krever at du planlegger godt. En fin begynnelse er å lage en leseplan i kalenderen din. Da vet du at du kommer deg gjennom det fagmateriellet du skal innen fristen. Tenk langsiktig – når vil du oppnå målet ditt? Velger du ut noen kvelder i uken der du dedikerer to eller tre timer til studier er du på god vei. Rydd plass på et egnet sted hvor du kan lese i fred og samle alle bøker og notater. 

2. Få effektive arbeidsøkter som deltidsstudent

Som deltidsstudent kan du utnytte de fordelene som korte, intensive arbeidsøkter faktisk har. Slå av mobiltelefonen din, og still timeren på 25 minutter frem i tid. Les intenst til alarmen går, og ta så fem minutter pause. I pausen kan du belønne deg selv med noe lite. Ta deg en god kopp med kaffe eller snakk litt i telefonen. Denne studieteknikken kalles Pomodoro-teknikken. Den kan være til god hjelp dersom du lett blir distrahert av andre ting når du skal lese. Metoden hjelper deg med å få en god struktur på lesingen. Etter to til tre økter kan du med fordel ta en lengre pause.

3. Prioriter riktig

For å få en god lese-økt er det viktig å skille mellom hva som er viktig og hva som er mindre viktig. Når du har dette klart for deg, vil du kunne bruke tiden din effektivt. Finn først hvilken hovedpåstand teksten argumenterer for. Videre kan du fokusere på argumentene som støtter påstanden. Still gjerne spørsmål ved argumentasjonenes styrker og svakheter. Faglæreren vil alltid sette pris på at du argumenterer godt i oppgavene dine. Du kan diskutere argumentasjonene med dine medstudenter i fagforumet. Dette vil styrke din forståelse ytterligere.

4. Ta notater eller merk sider

Som deltidsstudent har du en fordel dersom du bruker tid på å skrive notater. Du kan også merke viktige sider slik at du lett finner tilbake til disse senere. Notatene og merkingen vil komme til stor nytte når du skal skrive oppgaver eller oppsummere fagmateriellet før eksamen. 

5. Vær aktiv!

Det finnes mange gode grunner til å være fysisk aktiv. Vi vet at trening er godt for søvnen og reduserer stress i hverdagen. Men det er også dokumentert at fysisk aktivitet kan bidra til god læring. I en studie gjort ved University of British Columbia, fant forskerne at regelmessig aerob trening øker størrelsen på hippocampus, hjerneområdet for hukommelse og læring. Når du er i aktivitet, vil nervecellene i hjernen finne nye måter å kommunisere på. Dette vil øke din forståelse og gi deg nye ideer som du ikke har tenkt på før. 

Det finnes ingen fasit på hva som er den beste måten å studere på, og som student må du finne de metodene som passer deg best. Finn din egen måte å studere på og stol på deg selv. Lykke til som deltidsstudent!

Hvorfor skal du studere ved NEAK?

Hvorfor skal du studere ved NEAK?

Hvorfor skal du studere ved NEAK? Dersom du ønsker du å bygge en karriere innen eiendom er det mange fordeler ved å gjøre det gjennom oss.

Hvorfor skal du studere ved NEAK

Forelesere fra Høyskoler, fagskoler og næringsliv

Hvorfor skal du studere ved NEAK? Vi henter våre forelesere fra bygg- og eiendomsbransjen og fra andre skoler. Når du studerer ved NEAK vet du at fageksperter med lang erfaring vil bidra som forelesere. Foreleserne fra bransjen har en unik innsikt i hvordan teori og gode verktøy benyttes i det virkelige arbeidslivet.

Å studere ved NEAK betyr moderne læringsformer

I likhet med de aller fleste bransjer går også bygg- og eiendomsbransjen gjennom en digitalisering. Vårt e-læringstilbud er godt egnet til å lære bort denne typen kompetanse. De fleste av våre studier er tilgjengelig på en av verdens mest moderne e-læringsplattform, Moodle. Når du studerer ved NEAK får du oppleve e-læring på høyt nivå. 

Les: Nettbasert utdanning og etterutdanning – lenke

Personlig oppfølging

Hos oss blir du ikke borte i mengden. Våre veiledere vil gi deg de tilbakemeldingene du trenger for å kunne fullføre studiet på en god måte. Du kan ta kontakt med både veileder og administrasjon gjennom e-læringsportal, e-post eller telefon. 

Å studere ved NEAK gir deg et nettverk i bygg- og eiendomsbransjen

Vi blir stadig kontaktet av bedrifter som ønsker å rekruttere nye medarbeidere. Derfor bistår vi de med å formidle relevante stillingsutlysninger. Gjennom NEAK karriere kan vi sette deg i kontakt med bedrifter før du er ferdig uteksaminert. Som deltidsstudent kan du også bygger relasjoner gjennom gruppearbeid og samarbeid gjennom digitale kanaler. Alle våre deltidsstudenter har en unik bakgrunn og egne erfaringer som kan deles med de andre.

Les: NEAK Karriere – lenke

Fremtidsrettede studier

Vi jobber kontinuerlig med å tilrettelegge kompetanse etter de krav du møter i bransjen. I tillegg til eksisterende utdanningstilbud tilbyr vi korte og nettbaserte kurs for privatpersoner og bedrifter. Gjennom disse kan du holde deg oppdatert på alt fra lovverk og standarder til byggeteknikk og digitale verktøy. Når du studerer ved NEAK vil du få tilbud om å delta på relevante konferanser til rabattert pris.

7 fordeler ved å ta et nettkurs

7 fordeler ved å ta et nettkurs

Hvorfor er nettkurs et godt alternativ til oppmøtekurs?

Deltidsstudent hjemme på kjøkkenet

1. Det koster mindre

Dersom du ønsker å være kostnadsbevisst er nettkurs en smart løsning. Du betaler bare for det du ønsker å betale for, og slipper kostnader for reise og overnatting.

2. Det er enkelt å møte opp

Du har sikkert opplevd hvor vanskelig det kan være å komme seg til et kurssted en vinterdag i snøstorm. Du må stå opp tidlig, måke oppkjørselen og navigere på krevende føre. Om det ikke er dårlig vær kan det være mange andre forhold som gjør det vanskelig for deg å komme frem til kursstedet. Dersom du tar et nettkurs så betyr oppmøte helt enkelt å åpne din pc.

3. Komfort i hjemmet

Du kan ta et nettkurs fra hjemmet ditt eller fra din favoritt cafe. Dersom du ønsker å ligge i sengen og høre på klassisk musikk mens du ser en presentasjon, kan du selvsagt gjøre det. 

4. Oppnå kurspoeng i tide

Etterutdanning og livslang læring er nå en naturlig del av mange yrker. For eksempel kan det være at du trenger å samle opp et visst antall kurspoeng innen årsslutt. Det er ikke alltid at du har tid eller mulighet til å ta kursene som er tilgjengelige i en gitt tidsperiode. Nettkurs er den perfekte løsningen hvis du må ta igjen for tapt tid.

5. Fokuser bedre

Det er ikke alltid like enkelt å fokusere bra på et ordinært kurs. Noen ganger er det å sitte ved siden av mange mennesker forstyrrende for konsentrasjonen. Med et nettkurs er det mye lettere å fokusere på hva du holder på med og du kan velge å lære når du er opplagt og kvikk. Dersom du har konsentrasjonsproblemer kan du ta pauser akkurat når du selv føler for det.

6. Lær nye IT-ferdigheter

Hvis du aldri har vært så sterk på IT-ferdigheter, vil et nettkurs tvinge deg utenfor din komfortsone. Du vil lære deg å navigere gjennom forelesninger, lese dokumenter digitalt og samhandle med andre på nettet. Selv om dette kan virke skummelt for noen, så er det viktige ferdigheter i dagens digitale verden.

7. Øv på selvdisiplin

Det å gjennomføre et nettkurs krever selvdisiplin. Det er ingen lærer som forteller deg når innleveringsfristen er. Du må aktivt logge deg inn på e-læringsportalen og gjennomføre de oppgavene som gjør at du består nettkurset. Ved å gjennomføre et nettkurs vil du få bevist for deg selv at du har disiplin og kan nå dine mål.

Nyttige tips før eksamen

Nyttige tips før eksamen

Nyttige tips før eksamen kan hjelpe deg med å prioritere riktig. Slik kan du forberede deg til eksamen på en best mulig måte.

Det er vanlig å være litt nervøs før eksamen

Nyttige tips kan hjelpe deg med å fokusere riktig i en litt stressende periode. Ja, det er vanlig å være litt nervøs før eksamen. Ved hjemmeeksamen bør du pålegge deg selv noen faste rammer for ikke å miste fokus. Her er noen tips som kan hjelpe deg med å mestre presset før og underveis i eksamen.

Video fra NEAK

Lag en plan

Bruk kalenderen og lag en leseplan som er overkommelig for deg. Planen vil gjøre deg trygg på at du rekker å komme gjennom alt fagmateriellet du skal til riktig tid. Et nyttig tips er å informere familie og arbeidsgiver om at du studerer på deltid. Dersom de er klar over at du skal studere på deltid så vil de vise hensyn der de kan.

Skill mellom lesetid og fritid

Når du forbereder deg til eksamen kan det være lurt å jobbe intenst i perioder for så å ta pauser der du gjør noe helt annet.  Fysisk trening er godt for konsentrasjonen, så vær gjerne i bevegelse når du har pause.

Gå gjennom tidligere oppgaver

Repetisjon er alltid bra. Blant nyttige tips er det å gå gjennom tidligere oppgaver og tester et godt et. Hva har du lært av disse og hva kan du forbedre neste gang?

Lag en oppsummering

Et godt råd er å være forberedt. Dette handler om å jobbe jevnt og trutt gjennom semesteret og å sette seg inn i læringsmålene. Har du tatt egne notater under utdanningen og/eller under eksamensforberedelsene? Da har du en stor fordel. Mye kan skrives før eksamen. Et godt tips er lese gjennom notatene dine dagen før eksamen starter.

Sorter hjelpemidlene dine

Du kan med fordel forberede deg til selve eksamenssituasjonen. Hvilke hjelpemidler kan du for eksempel bruke på en nettbasert eksamen? Et nyttig tips er å sortere og merke hjelpemidler du kan benytte under eksamen. Du kan lage en god mappestruktur på din pc slik at du finner igjen all relevant informasjon. Slike forberedelser kan bidra til å gi oversikt og dempe opplevelsen av stress.

Koble av og spis godt

Sett av tid til gode pauser. Det er viktig å spise godt og koble helt av når du først tar deg en pause. Slik får du påfyll av energi og restitusjon. Sett deg delmål underveis ved hjemmeeksamen. Det er lettere å nyte pausen du tar når du har nådd et delmål.

Tenk positivt og ro deg selv ned

Pleier du å bli skikkelig nervøs før eksamen? For mange kan angsten oppleves som ødeleggende. Det er helt normalt å føle på noe angst. Litt stress kan også gjøre at du blir mer skjerpa under eksamen. Dette er en bra ting, du vil yte bedre. Ved å akseptere de ubehagelige tankene så kan du unngå at de vokser seg større enn nødvendig. Under eksamen er det viktig at du fokuserer på det du kan, ikke på det du ikke kan. Minn deg selv på at du får nye sjanser hvis det skulle gå dårlig.

Lykke til!

Norges Eiendomsakademi (NEAK) har lang erfaring med gjennomføring av nettbasert eksamen. På en nettbasert eksamen svarer du på spørsmål innen en forhåndsbestemt tidsramme. Noen elektroniske deloppgaver inkluderer svarbehandlingsmoduler som gjør at resultatet kommer umiddelbart etter at kandidatene har fullført testen. Våre sensorer vurderer også svarene manuelt for spørsmål av typen langsvar der resultatene ikke er automatiserte.

student prøver å løse et problem