Bygningssakkyndig for tilstandsanalyser
Fagskoleutdanning i taksering
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Fagskulen Vestland
Varighet
3 år, deltid (Tilsvarer to år, heltid)
Oppstart
August 2023
Pris
Kr 3000,- pr. semester.

Bli bygningssakkyndig!

Fordypningsområdet bygningssakkyndig for tilstandsanalyser gir deg en fagskoleutdanning i taksering og tittelen fagskoleingeniør.

Faglig innhold

Klikk her for faglig innhold

 • realfaglige redskap
 • yrkesrettet kommunikasjon
 • klart språk i kundekommunikasjon
 • ledelse, økonomi og markedsføring
 • byggeprosess
 • bygg- og anleggskonstruksjoner
 • byggesaken
 • tilstandsanalyse av bolig
 • fordypningsemner
 • digitale verktøy
 • bygningsfysikk
 • hovedprosjekt

En fagskoleutdanning er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring. Fagskoleutdanningen gir studiepoeng og er en fullverdig høyere utdanning innenfor yrkesfag, med en faglig bredde tilsvarende høgskoleutdanning.

Denne fagskoleutdanningen gir deg 120 studiepoeng og er en fordypning innen utdanning for Bygg- og anleggsteknikk ved Fagskulen Vestland. Utdanningen er et samarbeid mellom Fagskulen Vestland og Norges Eiendomsakademi. Den er praktisk og yrkesrettet, men også kunnskapsbasert. Det første året er felles med fordypning bygg og gir en grunnleggende innføring i bygningsfysikk, tegning, geomatikk og mekanikk. Videre i utdanningen får du opplæring i tilstandsanalyser, vedlikeholdsplanlegging, kalkulasjon og fordypning i bygningsfysikk. 

Utdanningen ble etablert som følge av lovendringen for bolighandel og gir deg den tyngste takstutdanningen i landet.

Samordna opptak

Studieplan

Studiepoeng

 

Undervisningsform

Dette er en tverrfaglig nettbasert utdanning som du gjennomfører på deltid. På e-læringsplattformen finner du fagstoff, oppgaver og videoer som du kan arbeide med når du selv har tid. Du orienterer deg i læringsstoff i forkant av hver nettsamling. Utdanningen er beregnet til ca. 15-20 timers egeninnsats pr. uke. Som student får du en individuell og skriftlig tilbakemelding med veiledning fra læreren på læringsnotater og innleveringsoppgaver. Du får anledning til å forbedre notater og innleveringer ut fra veiledningen.

Gjennomføring hvert skoleår nettbasert er slik:

 • Tre nettsamlinger. Fire undervisningsdager pr. samling. Åtte timer undervisning pr. dag 
 • Seks nettsamlinger. To undervisningsdagar pr. samling. Sju timer undervisning pr. dag.

Hva trenger du?

Du trenger egen pc med operativsystem Windows. Som student vil du bli tildelt Office 365. Sørg for at du har et webkamera på din pc og bruk hodetelefoner som er støyreduserende. Du bør ha stabil internettforbindelse med minimum hastighet tilsvarende mobilt nettverk 4G. Det blir viktig å kunne dele ressurser og å samarbeide med andre gjennom digitale verktøy.

 

 

Bakgrunn

Utdanningen passer for deg som har gått bygglinje på videregående (tidligere yrkesskolen), eller som har erfaring innenfor byggfag og som ønsker formell kompetanse/utdanning i taksering. 

Grunnlaget for opptak til fagskole er fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.  

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. 

Meld deg på her på denne siden slik at vi kan sende deg informasjon om formell søknad via samordna opptak.

Informasjon om søknad

 

Muligheter

Formell kompetanse etter utdanningen: Fagskoleingeniør.

Etter fullført og bestått fagskoleutdanning i Bygningssakkyndig får du et vitnemål fra offentlig fagskole. Vitnemålet omfatter de emner som inngår i utdanningen, med omfang i studiepoeng og de karakterene som er oppnådd. Vitnemålet merkes med begrepet Vocational Diploma (VD) med tanke på internasjonal bruk.

Du kan søke om sertifisering i Norsk takst, som er den ledende bransjeorganisasjonen for landets takstforetak. Medlemmene utfører takstoppdrag over hele landet, på ulike fagfelt som bolig, skade, landbruk, el-takst og teknologi- og spesialområder. 

Som sertifisert bygningssakkyndig/takstmann i Norsk takst blir du en del av et solid faglig nettverk.

Fagskoleingeniører med fullført studium som Bygningssakkyndig ved Fagskulen Vestland vil kvalifisere til medlemskap og sertifisering i Norsk Takst etter endt fagskoleutdanning og bestått eksamen som Bygningssakkyndig. Sertifikatstrukturen og krav til praksis skal gjennomgås og fornyes når endelige krav etter den nye forskriften til avhendingsloven er klare.  

Medlemskap i Norsk takst

 

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning