Prosjektledelse
Prosjektledelse
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Fageksperter fra bransjen
Varighet
2 semestre, deltid
Oppstart
Vår 2022 (Er under revidering)
Pris
Kr 55 000,-

Prosjektledelse for bygg- og eiendomsbransjen

Dette studiet gir deg kontroll på byggeprosjektet fra start til slutt. Gjennom prosjektoppgaver og gode verktøy vil du lære hvordan du takler uforutsette hendelser og justerer tids- og fremdriftsplaner.

Faglig innhold

Modul 1: Rammeverket

 • entrepriseformer
 • kontrakter
 • lovverk
 • NS i byggfag, veiledninger
 • prosjektstyring
 • byggherre, styringsgrupper, rapportering
 • BIM-FDV; Teori og praksis

Modul 2: Prosjektstyring

 • prosjektledelse som arbeidsform
 • organisering og strukturering
 • mandatforståelse
 • bygging av prosjektteamet
 • håndtering av risiko og usikkerhet
 • kostnadsteori og økonomisk analyse
 • investeringskalkyler
 • BIM-FDV Teori og praksis
 • kalkulasjon og budsjettarbeid

Modul 3: Ledelsesdimensjonen

 • ledelse, lederadferd og personlige egenskaper
 • teambygging
 • forebygging og håndtering av konflikter
 • kommunikasjonsferdigheter
 • møteledelse, referater, dokumenthåndtering
 • kontroll og evaluering

Dette er et studium som gir deg kompetanse basert på de faktiske utfordringene som du møter i byggebransjen i dag. Programmet gir deg kunnskap om entrepriseformer og en god oversikt over lovverk, NS i byggfag og veiledninger. Gjennom studiet vil du lære om alle de viktige aspektene i lederrollen, og tilegne deg kunnskap om hvordan du kan oppnå en god samhandling i prosjektet. 

Hvordan lykkes som prosjektleder

Undervisningen gjennomføres ved fire seminarer (åtte dager totalt) og selvstudium via vår e-læringsplattform. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid.  To prosjektoppgaver skal leveres innen eksamen avlegges. Oppgavene gjennomføres i samarbeid med medstudenter. Vi anbefaler deltakere fra samme bedrift å samarbeide om oppgavene. Dette vil gi grunnlaget for nye og gode rutiner i bedriften. 

På seminarene vil du få veiledning slik at du kan jobbe med oppgavene på en god måte. Veileder Olaf Abell har lang erfaring som prosjektleder og byggeleder med spisskompetanse innen prosjektledelse og BIM-FDV. Veileder Rolf Skuterud har lang erfaring som leder og rådgiver innen bedriftsutvikling, med spisskompetanse innen ledelse og utvikling. 

Studieplan

 

Bakgrunn

Studiet er er tilrettelagt for deg som har arbeidserfaring, men ikke nødvendigvis innen prosjektledelse, og forutsetter ingen formelle krav til forkunnskaper. 

Studiet passer for deg som er prosjektleder eller ønsker å bli det. Studiet passer eksempelvis dersom du:

 • ønsker å formalisere din kompetanse innen prosjektledelse
 • er en del av et team, og vil lære mer om teamledelse
 • har lederansvar, er prosjekteier og vil vite mer om prosjektgjennomføring og roller i prosjektarbeid.
 • jobber med kompetanseutvikling/internopplæring

 

Muligheter

Studiet hever din kompetanse basert på de faktiske forhold i byggebransjen idag. Etter endt studium skal du være godt kvalifisert for ledelse av mellomstore prosjekter, eller som en viktig bidragsyter til disse.

 

 

 

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning