Omvendt undervisning

Her finner du informasjon om hva omvendt undervisning er og hva fordelene ved å bruke denne typen undervisning er.

flipped classroom

Omvendt undervisning og fordeler

Omvendt undervisning eller «flipped classroom» som det også kalles, er en metode der tavleundervisningen (den deduktive delen av opplæringen) gjøres tilgjengelig for deltakerne slik at de kan gjennomgå den i eget tempo. Introduksjonen til det nye fagstoffet skjer altså via videoforelesning, lydfil eller sammensatte tekster. På denne måten frigjøres tid på seminaret slik at du som underviser kan finne ut hva deltakerne har gjort (og ikke gjort). Altså kan du som underviser starte timen/webinaret derfra og bruke den til utfordringer, oppgaveløsning og diskusjon. Det viktigste med omvendt undervisning er at deltakerne får mer induktiv og sosiokulturell læring, de kan repetere fagstoffet etter eget ønske og lettere hente seg inn igjen ved sykdom/fravær.

Omvendt undervisning
AI-generert bilde fra adobe firefly

Praktisk gjennomføring av omvendt undervisning

Omvendt undervisning er en metode som krever forberedelse. Som underviser må du bruke tid på å lage et videoopptak. Forresten er det en god huskeregel at det deltakerne gjør utenfor samlingen skal være utgangspunkt for det videre arbeidet på samlingen. Deltakerne skal selv reflektere rundt innholdet. Når de ser videoundervisning og ikke forstår fagstoffet, har de ingen å spørre. Derfor blir det viktig å tilrettelegge for spørsmål på samlingen som kommer i etterkant. Sett av tid til oppsummering av læringsaktiviteten på samlingen. Bruk gjerne gruppearbeid for diskusjon og oppgaveløsning. Det viktigste er at må det være en sammenheng mellom innholdet i videoundervisningen og læringsaktivitetene på samlingen.

Fordeler ved omvendt undervisning

En litteraturstudie gjort av Altemueller og Lindquist (2017) viser til flere fordeler med å bruke omvendt undervisning for elever med spesialpedagogiske behov. Blant fordelene finner vi økt elevmotivasjon, samarbeidslæring, læring i eget tempo og rom for underveisvurdering. I tillegg vises det til mulighet for å differensiere undervisningen. Ressurser og oppgaver som tildeles elevene kan tilpasses slik at de møter de ulike behovene i klasserommet. Videre frigjør omvendt undervisning læreren fra rollen som informasjonsformidler i klasserommet og endrer den til rollen som læringsveileder. Ekstra tid til hjelp og samhandling med læreren vil for mange elever være avgjørende for et godt læringsutbytte.

Har du spørsmål?