Studenter blir byggeledere og mestere i eget tempo

Studenter blir byggeledere og mestere i eget tempo gjennom den nettbaserte utdanningen i byggeledelse. Gjennom en moderne e-læringsportal kan deltakerne selv velge år de studerer og når de tar eksamen.

studenter blir byggeledere og mestere

For tømrere, murere og røreleggere

Studenter blir byggeledere og mestere i eget tempo via den moderne e-læringsportalen ved Norges Eiendomsakademi. Opplæringen i byggeledelse retter seg spesifikt mot tømrere, murere og rørleggere som ønsker å kvalifisere seg til søknad om Mesterbrev.  Med Mesterbrevet innen tømrer- og murerfaget kan de dessuten ta videre studier i taksering og bli takstingeniør eller bygningssakkyndig.

De to opplæringsløpene Bedriftsledelse og Faglig ledelse tilsvarer en mesterutdanning og er godkjent av Mesterbrev. Studentene kan starte å studere hver dag hele året. På e-læringsportalen Moodle følger de digitale læreveier for hvert eneste fagtema. Hyppige webinarer bidrar til enda større fleksibilitet i studieløpet. Adm. direktør ved Norges Eiendomsakademi, Espen Fuglesang, er svært fornøyd med at byggelederutdanningen har fått nok et løft.

Valgfrihet på veien mot byggeledelse og mesterbrev

Studentene på byggelederutdanningen bor spredt i hele landet, har familie og er i fast jobb. De er bundet til et sted og trenger et fleksibelt studietilbud. Rolf Skuterud og Arild Roksvaag er veiledere for studentene. Nye deltakere kan begynne å studere hver dag hele året. Studieløpet kan lett kan tilpasses hver enkelt deltaker. Studenten kan for eksempel ta en pause i studiene dersom han eller hun får en periode med prosjekter som krever mye på jobben. 

– Vi vet at mange av våre studenter har en aktiv hverdag med arbeid, familie- og fristidsaktiviteter. Derfor er studiet meget fleksibelt, tilpasset de behov som våre studenter har. Det betyr bl.a. at studentene i stor grad bestemmer selv når og hvor de vil studere. Hver student får i tillegg en av oss som veileder og coach som følger han/hun gjennom hele studiet. Er det noe de vil ha svar på, vet de at de kan nå oss via vår e-læringsplattform og mobil alle dager

Veileder Arild Roksvaag

Digitale leksjoner

De digitale læreveiene eller «leksjonene» på e-læringsportalen skal fremme aktiv og selvstendig læring med aktiviteter som quizer og skriftlige innleveringer. På webinarene kan studentene delta gjennom diskusjon eller chat og få svar på ting de er usikre på. Deltakerne kan se videoforelesninger som er korte og spissede, og ikke minst se de om igjen dersom de ikke forstår emnet første gang.

Kvalifiserer til mesterbrev

Opplæringen gir studentene muligheten til å fordype seg i det som er mest relevant for hverdagen som vil møte dem med tanke på krav til dokumentasjon. Studenter ved NEAKs byggelederutdanning blir spesialisert innenfor et område som er etterspurt i markedet. Det gir deltakerne alle muligheter til å havne øverst i søknadsbunken.

Mesterkvalifikasjonen er en formell, høyere yrkesfaglig lederkvalifikasjon for håndverkere som ønsker å videreutvikle seg i eget fag. Kvalifikasjonen består av tre komponenter: Fag- eller svennebrev i et mesterfag, minimum to års relevant og allsidig praksis i faget og mesterutdanning eller tilsvarende utdanning.

Kilde: mesterbrev.no

Opplæringen kvalifiserer til søknad om mesterbrev. Den åpner også for utdanning i taksering og muligheten til sertifisering i Norsk takst.