Nettkurs i arealmåling for eiendomsmeglere

Nettkurs i arealmåling for eiendomsmeglere tar deg gjennom den nye standarden for arealmåling NS 3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygninger.

arealmåling for meglere

En ny og forbedret standard i arealmåling

Som megler bør du kjenne den nye standarden i arealmåling. Den nye standarden er bedre tilpasset hele BAE-næringen. NS 3940 gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. Du kan bruke standarden i hele bygningens livssyklus, fra prosjektering til drift og avvikling, i hele verdikjeden. Ord og uttrykk er gjort mer tydelig i den nye standarden. Formålet har vært å unngå uklarheter. I tillegg er nye skisser lagt til, samt beskrivelser der det har vært behov for det.

Kursinnhold

  • Historikk rundt regelverk for arealmåling  
  • Hele bransjen samlet om endringer i ny standard og bakgrunn for dette 
  • Ny standard NS 3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygninger, generell del. 
  • Tillegg A – Arealbegreper anvendt på boligbygninger. 
  • Boligtyper; Småhus, enebolig, tomannsbolig, kjedehus osv. 

Foreleser er takstingeniør Helge Jensen. Han sitter i arealkomiteen i Standard Norge og har utviklet kurs i arealmåling for Norges Eiendomsakademi (NEAK). Helge Jensen har lang erfaring som foreleser for studenter som tar takstutdanning ved NEAK.

arealmåling for meglere

Godkjent som etterutdanning for eiendomsmeglere

Finanstilsynet har godkjent kurset for to etterutdanningstimer som etterutdanning for eiendomsmeglere. Formålet med etterutdanningskravet for eiendomsmeglere er faglig oppdatering slik at du som megler kan gjennomføre eiendomsmegling i samsvar med gjeldende regelverk, jf. NOU 2006:1 s. 82.

Hvordan gjennomføres nettkurset?

Kurs i arealmåling for meglere gjennomfører du ved hjelp av videoforelesning og interaktive oppgaver. På denne måten kan du ta kurset i eget tempo og se videoer om igjen ved behov.  Kursbeviset henter du selv ut når oppgavene er gjennomført og bestått på vår e-læringsportal. Undervisningstiden tilsvarer 2×45 minutter.

Påmeldingsskjema nettkurs i arealmåling for eiendomsmeglere.

Påmeldingskjema for nettkurs i arealmåling for eiendomsmeglere. Kursavgift: Kr 850,-.
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Skriv adresse for faktura
Samtykke(Påkrevd)
Kursreglement(Påkrevd)

Har du spørsmål?