Sentrale rettsregler for takstingeniøren

Sentrale rettsregler for takstingeniører er et kurs som handler om hvordan du manøvrerer i jussen og hverdagen som takstingeniør.

 • Dato: 9. september
 • Gjennomføring: Webinar
 • Varighet: 09.00-15.00
 • Underviser: Kjetil Garder
 • Pris: 6540,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
entreprisekontrakter på bordet

Hva lærer du?

Sentrale rettsregler for takstingeniører er et kurs hvor du lærer om prosessene rundt småkrav og reklamasjon. Som takstingeniør har du et profesjonsansvar som krever at du har grunnleggende kunnskaper om sentrale rettsregler. Derfor vil du lære om erstatningsrett og om det å vitne i retten. Du vil også få tips om hvilke rutiner du bør ha på plass i din bedrift når det gjelder prosessene rundt dette.

Innhold

 • reklamasjon og foreldelse – viktige frister
 • småkrav og prosess
 • utvalgte emner fra bustadoppføringsloven (forbrukerentreprise)
 • arealavvik
 • grunnleggende om erstatningsrett
 • ansvar for takstingeniøren – profesjonsansvar
 • takstingeniøren på befaring
 • takstingeniøren vitner i retten
 • rutiner i egen virksomhet

Underviser i sentrale rettsregler

Underviser Kjetil Garder er advokat og har drevet egen advokatvirksomhet siden 2000. Garder arbeider med alle forhold innen fast eiendom med særlig vekt på bygge- og entrepriserett, håndverkertjenester, eierskiftetvister, tomtefeste, jordskifte, samt borettslagsloven, eierseksjonsloven og husleieloven, odel og konsesjon. Han arbeider også med kontrakts- og kjøpsrett, konkurs, tvangsfullbyrdelse og panterett, generell forretningsjus, eiendomsmegling, samlivsbrudd, arv, skifte.

Har du spørsmål?