Norsk takst skadekonferanse 2024

Vi inviterer til Norsk takst skadekonferanse 2024 og ønsker alle aktører i skadebransjen velkommen. I år fokuserer vi på skadebegrensning og skadeforebygging.

  • Dato: 15.-16. februar
  • Sted: Radisson Blu Skandinavia
  • Pris: Kr 7750,-
  • Sertifiserte i Norsk takst: Inngår i årlig etterutdanningsavgift*
  • Medlemmer i NITO: 15% rabatt

Vi får besøk fra Finans Norge og får høre mer om klimarapporten 2023. Ordfører i Nesbyen Anne Kari Eriksen vil snakke om naturskadene etter ekstremværet Hans. Sigurd Eide fra Sintef vil fortelle om ombrukskartlegging og Kjell Ivar Bye som vil snakke om skader på næringsbygg. Det blir selvfølgelig en panelsamtale hvor vi fokuserer på skadeforebygging og skadeberedskap med utgangspunkt i erfaringene etter ekstremværet Hans. I panelsamtalen deltar Skadesejf Synnøve Folkvord fra Norsk Naturskadepool, ordfører i Nesbyen Anne Kari Eriksen, Regionsjef Sør i NVE, Elisabeth Rui, og Turid Grotmoll som er konsernsjef i Fremtind. Samtalen vil ledes av takstingeniør Nils Håvar Øyås.

Norsk takst skadekonferanse

Har du spørsmål?