Hva er god FDVU – planlegging av god vedlikeholdsstrategi

Hva er god FDVU – planlegging av god vedlikeholdsstrategi er et kurs som handler om å ta vare på bygninger over tid. Strategien for vedlikehold og eiendomsstrategien er to sider av samme sak. Dette vil du lære mer om på dette kurset!

  • Dato: 18. september
  • Gjennomføring: Webinar
  • Varighet: 09.00-15.00
  • Foreleser: Svein Bjørberg
  • Pris: Kr 6300,-
  • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*

Hva lærer du?

Regelmessig vedlikehold er avgjørende for å opprettholde kvaliteten for bygg og anlegg. Langsiktig planlegging av drift og vedlikehold gir bygget eller anlegget lengre levetid og forutsigbare vedlikeholdskostnader. Men hva er god FDVU? Bokstavene FDVU danner grunnlag for handlinger på både strategisk – (eier), taktisk – (forvalter) og operativt nivå (utførende). Målsetningen med dette kurset er å gi deg kunnskap og forståelse for viktigheten av å tenke livsløp og ikke bare prosessen frem til ferdigstillelse.

Professor Svein Bjørberg

Svein Bjørberg er vår foreleser på kurs i FDVU. Bjørberg er rådgiver i Multiconsult AS og , professor emeritus ved NTNU/HiØ. Han er er ingeniør fra GTI og sivilingeniør bygg fra NTNU og regnes for en av landets fremste eksperter innen bygningsforvaltning.

Har du spørsmål?