Entreprisekontrakter

Ønsker du en bedre en oversikt over bygg- og entrepriseretten? På dette kurset tar vi utgangspunkt i de mest anvendte kontraktene NS 8405, NS 8406 og NS 8407, med hovedvekt på NS 8405. 

  • Dato: 23. september
  • Gjennomføring: Webinar
  • Varighet: 09.00-15.00
  • Underviser: Kjetil Garder
  • Pris: Kr 6540,-
  • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
sameieformer

Hva lærer du?

Du vil lære om de mest anvendte kontraktene NS 8405, NS 8406 og NS 8407, med hovedvekt på NS 8405. På kurset ser vi på enkelte spesielle fenomener/begreper som opsjonsavtaler, intensjonsavtaler og Due Diligence. Avslutningsvis får du en oversikt over forbrukerentreprise med næringsdrivende entreprenør.  Vi oppfordrer deg til å skaffe deg en kopi av standardkontrakten NS 8405 før kurset starter. Denne kan kjøpes som nedlastbart dokument.

Underviser Kjetil Garder er advokat og har drevet egen advokatvirksomhet siden 2000. Garder arbeider med alle forhold innen fast eiendom med særlig vekt på bygge- og entrepriserett, håndverkertjenester, eierskiftetvister, tomtefeste, jordskifte, samt borettslagsloven, eierseksjonsloven og husleieloven, odel og konsesjon. Han arbeider også med kontrakts- og kjøpsrett, konkurs, tvangsfullbyrdelse og panterett, generell forretningsjus, eiendomsmegling, samlivsbrudd, arv, skifte.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.

Har du spørsmål?