Arealmåling

Ny standard for arealmåling NS3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygninger – hele bransjen samlet i en. På dette oppmøtekurset får du innsikt i den nye standarden for Arealmåling.

  • Dato: 8. juni
  • Varighet: 12.00-18.00
  • Sted: Britannia, Trondheim
  • Foreleser: Vidar Aarnes
  • Pris: kr. 6284,-
  • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Arealmåling i bolig

Ny standard for arealmåling

Dette kurset tar deg igjennom den nye standarden for Arealmåling. Standarden inneholder begreper som kan brukes i hele bygningens livssyklus fra prosjektering til drift og avvikling, i hele verdikjeden. Ord og uttrykk er gjort mer tydelig for å unngå uklarheter. Det er også lagt til nye skisser og beskrivelser der det har vært behov for det. Standarden er forenklet og forbedret og den samler hele BAE næringen i en standard, for areal- og volumberegninger.

Foreleser Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget.

Foreleser Vidar hellstrand

Begrenset antall plasser

Vi gjør oppmerksom på at dette er et oppmøtekurs og at det derfor er et begrenset antall plasser på kurset. Meld deg på i god tid!

Har du spørsmål?