Arealmåling

Ny standard for arealmåling NS3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygninger – hele bransjen samlet i en. På dette webinaret lærer du om den nye standarden for Arealmåling. Kurset avsluttes med en obligatorisk kunnskapstest på vår digitale læringsportal, Moodle.

  • Dato: Flere datoer, se påmeld. skjema
  • Gjennomføring: Webinar
  • Varighet: 09.00-12.00
  • Foreleser: Helge Jensen eller Vidar Aarnes
  • Pris: Kr. 3700,-; Kurset i 2024: Kr. 3800,-
  • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Arealmåling i bolig

Ny standard for arealmåling

Dette kurset tar deg igjennom den nye standarden for Arealmåling. Standarden inneholder begreper som kan brukes i hele bygningens livssyklus fra prosjektering til drift og avvikling, i hele verdikjeden. Ord og uttrykk er gjort mer tydelig for å unngå uklarheter. Det er også lagt til nye skisser og beskrivelser der det har vært behov for det. Standarden er forenklet og forbedret og den samler hele BAE næringen i en standard, for areal- og volumberegninger.

Planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning

NS 3940 gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. Standarden kan brukes ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering og forvaltning, og i forbindelse med avgifts- eller statistiske beregninger og liknende.

Forelesere

Forelesere på dette webinaret er Vidar Aarnes og Helge Jensen. Vidar Aarnes er utdannet bygningsingeniør og har arbeidet med taksering siden 1992. Aarnes arbeider med tvistesaker og benyttes stadig som sakkyndig for domstolene. Han har deltatt aktivt i utviklingen av regelverkene i takstfaget. Helge Jensen er utdannet tømrermester og har jobbet som takstingeniør fra 1989. Helge er har bidratt aktivt med å utvikle boligsalgsrapporten og er i arealkomiteen og Standard Norge.

Takstnytt om arealmåling

I denne videosendingen har adm. direktør Daniel Helgesen i Norsk takst fått med seg Aarnes og Jensen i studio for å snakke om de viktigste endringene, Norsk taksts rolle i komitearbeidet og hva som kommer til å skje fremover.

Har du spørsmål?

takstpraten podcast

I vår podcast Takstpraten kan du lytte til fageksperter fra takst- og eiendomsbransjen som virkelig kan regelverk knyttet til boligbygg.