Attraktivt studietilbud i eiendomsutvikling

Nettstudier _eiendomsutvikling

Norges Eiendomsakademi (NEAK) og Høgskulen på Vestlandet samarbeider om deltidsstudier i forvaltning og utvikling av eiendom. De to studiene er etterspurte og har deltakere fra hele landet.

Studiene gir deltakerne innsikt i og forståelse for den juridiske og økonomiske siden av eiendomsforvaltning. Deltakerne får innsikt i hvordan god teknisk forvaltning kan sikre at bygninger holder riktig teknisk standard.

- I disse studiene lærer du om hvordan teori og data benyttes til å finne gode løsninger i arbeid med utvikling av eiendom. Samtidig vil du få kunnskap og innsikt i byggetekniske problemstillinger og tekniske installasjoner, sier Espen Fuglesang, Adm. Direktør ved NEAK.

Bygningers livsløp er et spennende fagområde som er svært viktig i tiden fremover. For å nå storbyenes klimamål 2030, vil dette også ha stor betydning for byutvikling, valg og utfordringer innen teknisk, estetisk utforming og materialbruk.

- Den rivende utviklingen på tekniske løsninger, byggematerialer og krav til egenskaper for bygg, gjør dette yrket svært interessant. Det ligger spennende utfordringer i hvordan ivareta eldre bygg i denne tiden fremover, hvordan velge effektive og varige løsninger for energi og inneklima, sier Espen Fuglesang.

Nye krav krever løpende oppdatering

Høgskulen på Vestlandet har ingeniørutdanning i Bergen, Førde og Haugesund. Institutt for Byggfag i Bergen utdanner byggingeniører på bachelor, master og PhD-nivå. Studiene her er bredt sammensatt av byggtekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning. Skolen tilbyr også en rekke spesialemner til yrkesaktive som skal kunne oppgradere sin kompetanse innen byggfagene.

- Byggebransjen er i løpende utvikling. Nye arkitekturiske stiler og materialtyper kommer til, nye forskrifter stiller nye krav og miljøkravene krever endring i design og bruk av bygninger, ikke minst med tanke på energibruk. Dette krever løpende oppdatering for ingeniører, planleggere, kommuneansatte, designere, eiendomsforvaltere og investorer, sier Thorbjørn Kaland, Rådgiver på Fakultet for ingeniør- og naturvitskap ved Høgskulen på Vestlandet.

Studiene kan inngå i en grad

Foruten oppdatert kompetanse med høy nytteverdi når man arbeider med bygg og eiendom, vil studiene gi til sammen 30 studiepoeng.

-Dette tilsvarer et halvt års studier ved en høyskole eller universitet, og kan inngå i en grad. Hvis en kandidat er i gang med bachelor-studier, er i arbeid, men mangler fullføring, gir disse studiene en ny mulighet. Studiepoengene vil komme til fradrag for en del studier, og man sparer dermed studietid, sier Thorbjørn Kaland.

 

Oppdatert mars 2021.