Vilkår og betingelser

Studere _Norges Eiendomsakademi (1)

Som student forplikter du deg til å:
 • Betale studieavgift og avgift for fagkompendier innen forfallsdato
 • Betale full studieavgift selv om utdanningen ikke fullføres
 • Besvare obligatoriske oppgaver i henhold til utarbeidet fremdriftsplan
 
Vil du benytte deg av angrefristen?
 • Avmelding skal skje ved skriftlig henvendelse til Norges Eiendomsakademi
 • Avmelding kan gjøres kostnadsfritt innen 14 dager etter registrering av innsendt kontrakt. Avmelding etter fristen, men før studiestart, kan gjøres mot en kostnad på kr 3.000,-
 • Ved avmelding etter fristen og etter studiestart må full studieavgift betales.
 • Ved avmelding pga. sykdom refunderes studieavgiften mot fremlagt legeattest

Last ned angrerettskjema

 

Påmelding

 • Ved påmelding kredittsjekkes alle deltakere. For de som ikke kvalifiseres i henhold til ratingkrav gjelder egne regler.
Overføring av studieplass
 • Endring av studieplass, overføring til neste semester, kan gjøres innen to uker etter oppstart mot en avgift på kr 3.000,-. Etter dette må full studieavgift betales
 
Norges Eiendomsakademi forplikter seg til å:
 • Gi deg som er student veiledning i forbindelse med utdanningen.
 • Utstede attest etter fullført utdanning og bestått eksamen.
 • Tilby muligheten til å kontinuere ved ikke-bestått eksamen, kan gjøres mot en kostnad på kr 3.000,-
 • Utarbeide fremdriftsplan.
 • Gi deg som er student adgang til å klage på eksamenssensur. 
 
Endringer i studier og tilbud
 • Norges Eiendomsakademi forbeholder seg retten til å avlyse eller flytte utdanningsprogrammer og seminar der minimumsantall ikke er oppnådd.
 • Norges Eiendomsakademi tar forbehold om endring av bl. a. forelesere og fagplaner.
 • Norges Eiendomsakademi tar forbehold om endringer i sertifiseringskrav fra Norsk takst.
 • Norges Eiendomsakademi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil på webside.

 

Klagerett

Du har som student mulighet til å klage. 

Veiledning i forbindelse med klage

 

Opphavsrett studiemateriell

Opphavsrett tilfaller Norges Eiendomsakademi. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Norges Eiendomsakademi sine nettsider eller portaler.