Vilkår og betingelser

Studere _Norges Eiendomsakademi (1)

Som student forplikter du deg til å:
 • Betale studieavgift og avgift for fagkompendier innen forfallsdato
 • Betale full studieavgift selv om utdanningen ikke fullføres
 • Besvare obligatoriske oppgaver i henhold til utarbeidet fremdriftsplan

Gjelder utdanningen i Byggeledelse: De som ikke fullfører utdanningen innen tre år fra oppstart, må betale ny studieavgift  dersom de ønsker å fortsette. Det vil da være gjeldene pris ved nytt oppstartstidspunk som vil gjelde dersom studieavgiften er endret siden forrige studiestart. 

 
Vil du benytte deg av angrefristen?
 • Avmelding skal skje ved skriftlig henvendelse til Norges Eiendomsakademi
 • Avmelding kan gjøres kostnadsfritt innen 14 dager etter registrering av innsendt kontrakt. Avmelding etter fristen, men før studiestart, kan gjøres mot en kostnad på kr 3.000,-
 • Ved avmelding etter fristen og etter studiestart må full studieavgift betales.
 • Ved avmelding pga. sykdom refunderes studieavgiften mot fremlagt legeattest

Last ned angrerettskjema

 

Påmelding

 • Ved påmelding kredittsjekkes alle deltakere. For de som ikke kvalifiseres i henhold til ratingkrav gjelder egne regler.
Overføring av studieplass
 • Endring av studieplass, overføring til neste semester, kan gjøres innen to uker etter oppstart mot en avgift på kr 3.000,-. Etter dette må full studieavgift betales
 
Norges Eiendomsakademi forplikter seg til å:
 • Gi deg som er student veiledning i forbindelse med utdanningen.
 • Utstede attest etter fullført utdanning og bestått eksamen.
 • Tilby muligheten til å kontinuere ved ikke-bestått eksamen, kan gjøres mot en kostnad på kr 3.000,-
 • Utarbeide fremdriftsplan.
 • Gi deg som er student adgang til å klage på eksamenssensur. 
 
Endringer i studier og tilbud
 • Norges Eiendomsakademi forbeholder seg retten til å avlyse eller flytte utdanningsprogrammer og seminar der minimumsantall ikke er oppnådd.
 • Norges Eiendomsakademi tar forbehold om endring av bl. a. forelesere og fagplaner.
 • Norges Eiendomsakademi tar forbehold om endringer i sertifiseringskrav fra Norsk takst.
 • Norges Eiendomsakademi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil på webside.

 

Klage over karakterfastsettelsen

Som student har du rett til å få begrunnelse for sensurvedtak. Du har også rett til å påklage slike vedtak. 

Tenk nøye gjennom hvorvidt du ønsker å klage. Husk at du ikke kan klage på den nye karakteren og at det er denne som blir stående. Svar på klagen får du innen fire uker etter klagefristen.

Hvis flere i en gruppe ønsker å klage, så kan dere levere et felles skjema. Resultatet på klagen får bare konsekvenser for de som har fremmet klagen. Alle i en gruppe må dermed ikke klage.

Klagefristen er

 • tre uker etter at du mottok sensur. Klagen skal være skriftlig.

 

Etter at du har sendt inn klagen sensureres eksamensbesvarelsen din på nytt. Eksamensbesvarelsen blir sensurert av to nye sensorer, der minimum en er ekstern. Sensorene får ikke vite om din opprinnelige eksamenskarakter. Den nye karakteren kan bli bedre, lik eller dårligere enn den opprinnelige karakteren. Du kan ikke klage på den nye karakteren.

Du kan ikke klage på karakteren du får på en muntlig eksamen.

 

Be om en begrunnelse

I etterkant av eksamen kan du be om begrunnelse. Krav om begrunnelse må som regel fremsettes:

 • innen en uke etter at du har fått kjennskap til resultatet

 

Begrunnelsen skal normalt være gitt innen to uker (etter at du har bedt om dette). I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av din prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.

 

Klage på formelle feil

Dersom du klager på formelle feil løper klagefristen fra det tidspunktet du ble eller burde vært kjent med forholdet som begrunner feilen, eller fra du mottok begrunnelse. Formelle feil kan være:

 • feil ved oppgaven som kan ha hatt betydning for resultatet
 • feil under avviklingen av eksamen som kan ha hatt betydning for resultatet

 

Du trenger ikke et skjema for slike klager. Du kan selv beskrive og forklare hvilke formelle feil som du mener er gjort. Konsekvensen på en slik klage kan være at eksamensforsøket blir annullert, og at du får en ny vurdering av eksamensbesvarelsen din. Det er også en mulighet at det blir avholdt ny eksamen.

Frister for å klage på formelle feil:

 • tre uker at du ble kjent med forholdene som du klager på eller
 • tre uker etter at du har mottatt svar på klage på karakter

 

Har du fått muligheten til å ta eksamen på nytt i påfølgende semester?

Hvis du tidligere har karakter i emnet, og forsøker å forbedre karakteren er det den beste karakteren som blir stående.

 

 

Opphavsrett studiemateriell

Opphavsrett tilfaller Norges Eiendomsakademi. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Norges Eiendomsakademi sine nettsider eller portaler.