5 tips til deg som skal studere på deltid

Planlegging og prioritering er viktige stikkord når du skal lykkes med deltidsstudier.

skrivebord hjemme

1. Lag en plan

En fin begynnelse er å lage en leseplan i kalenderen din. Da vet du at du kommer deg gjennom det fagmateriellet du skal innen fristen. Tenk langsiktig – når vil du oppnå målet ditt? Velger du ut noen kvelder i uken der du dedikerer to eller tre timer til studier er du på god vei. Rydd plass på et egnet sted hvor du kan lese i fred og samle alle bøker og notater. 

2. Få effektive arbeidsøkter

Som deltidsstudent kan du utnytte de fordelene som korte, intensive arbeidsøkter faktisk har. Slå av mobiltelefonen din, og still timeren på 25 minutter frem i tid. Les intenst til alarmen går, og ta så fem minutter pause. I pausen kan du belønne deg selv med noe lite. Ta deg en god kopp med kaffe eller snakk litt i telefonen. Denne studieteknikken kalles Pomodoro-teknikken. Den kan være til god hjelp dersom du lett blir distrahert av andre ting når du skal lese. Metoden hjelper deg med å få en god struktur på lesingen. Etter to til tre økter kan du med fordel ta en lengre pause.

3. Prioriter riktig

For å få en god lese-økt er det viktig å skille mellom hva som er viktig og hva som er mindre viktig. Når du har dette klart for deg, vil du kunne bruke tiden din effektivt. Finn først hvilken hovedpåstand teksten argumenterer for. Videre kan du fokusere på argumentene som støtter påstanden. Still gjerne spørsmål ved argumentasjonenes styrker og svakheter. Faglæreren vil alltid sette pris på at du argumenterer godt i oppgavene dine. Du kan diskutere argumentasjonene med dine medstudenter i fagforumet. Dette vil styrke din forståelse ytterligere.

4. Ta notater eller merk sider

Det å skrive notater er en viktig del av leserutinen, men du trenger ikke å ovedrive skrivingen heller. Du kan også merke viktige sider slik at du lett finner tilbake til disse senere. Notatene og merkingen vil komme til stor nytte når du skal skrive oppgaver eller oppsummere fagmateriellet før eksamen. 

5. Vær aktiv!

Det finnes mange gode grunner til å være fysisk aktiv. Vi vet at trening er godt for søvnen og reduserer stress i hverdagen. Men det er også dokumentert at fysisk aktivitet kan bidra til god læring. I en studie gjort ved University of British Columbia, fant forskerne at regelmessig aerob trening øker størrelsen på hippocampus, hjerneområdet for hukommelse og læring. Når du er i aktivitet, vil nervecellene i hjernen finne nye måter å kommunisere på. Dette vil øke din forståelse og gi deg nye ideer som du ikke har tenkt på før. 

Det finnes ingen fasit på hva som er den beste måten å studere på, og som student må du finne de metodene som passer deg best. Finn din egen måte å studere på og stol på deg selv. Lykke til!