Studere på deltid? Her er fem tips

Studere på deltid? Her er fem tips

Studere på deltid? Planlegging og prioritering er viktige stikkord når du skal lykkes med å studere på deltid.

studere på deltid

1. Lag en plan

Å studere på deltid krever at du planlegger godt. En fin begynnelse er å lage en god leseplan i kalenderen din. Da vet du at du kommer deg gjennom det fagmateriellet du skal innen fristen. Tenk langsiktig – når vil du oppnå målet ditt? Velger du ut noen kvelder i uken der du dedikerer to eller tre timer til studier er du på god vei. Rydd plass på et egnet sted hvor du kan lese i fred og samle alle bøker og notater. 

2. Få effektive arbeidsøkter som deltidsstudent

Som deltidsstudent kan du utnytte de fordelene som korte, intensive arbeidsøkter faktisk har. «Pomodoro-teknikken» er en studieteknikk der du jobber i intervaller. Du jobber i 25 minutter, og deretter har en pause på fem minutter. Etter to til tre økter kan du med fordel ta en lengre pause. Du kan for eksempel teste ut appen «Flow – Focus & Pomodoro Timer».

studere på deltid med pomodoro appen
Pomodoro er en studieteknikk der du jobber i intervaller.

3. Prioriter riktig

For å få en god lese-økt er det viktig å skille mellom hva som er viktig og hva som er mindre viktig. Når du har dette klart for deg, vil du kunne bruke tiden din effektivt. Finn først hvilken hovedpåstand teksten argumenterer for. Videre kan du fokusere på argumentene som støtter påstanden. Still gjerne spørsmål ved argumentasjonenes styrker og svakheter. Faglæreren vil alltid sette pris på at du argumenterer godt i oppgavene dine. Du kan diskutere argumentasjonene med dine medstudenter i fagforumet på e-læringsportalen. Dette vil styrke din forståelse ytterligere.

4. Ta notater eller merk sider

Som deltidsstudent har du en fordel dersom du bruker tid på å skrive notater. Du kan også merke viktige sider slik at du lett finner tilbake til disse senere. Notatene og merkingen vil komme til stor nytte når du skal skrive oppgaver eller oppsummere fagmateriellet før eksamen. 

5. Vær aktiv!

Det finnes mange gode grunner til å være fysisk aktiv. Vi vet at trening er godt for søvnen og reduserer stress i hverdagen. Men det er også dokumentert at fysisk aktivitet kan bidra til god læring. I en studie gjort ved University of British Columbia, fant forskerne at regelmessig aerob trening øker størrelsen på hippocampus, hjerneområdet for hukommelse og læring. Når du er i aktivitet, vil nervecellene i hjernen finne nye måter å kommunisere på. Dette vil øke din forståelse og gi deg nye ideer som du ikke har tenkt på før. 

Det finnes ingen fasit på hva som er den beste måten å studere på, og som student må du finne de metodene som passer deg best. Finn din egen måte å studere på og stol på deg selv. Lykke til som deltidsstudent!

Nyttige tips før eksamen

Nyttige tips før eksamen

Nyttige tips før eksamen kan hjelpe deg med å prioritere riktig. Slik kan du forberede deg til eksamen på en best mulig måte.

Det er vanlig å være litt nervøs før eksamen

Nyttige tips kan hjelpe deg med å fokusere riktig i en litt stressende periode. Ja, det er vanlig å være litt nervøs før eksamen. Ved hjemmeeksamen bør du pålegge deg selv noen faste rammer for ikke å miste fokus. Her er noen tips som kan hjelpe deg med å mestre presset før og underveis i eksamen.

Video fra NEAK

Lag en plan

Bruk kalenderen og lag en leseplan som er overkommelig for deg. Planen vil gjøre deg trygg på at du rekker å komme gjennom alt fagmateriellet du skal til riktig tid. Et nyttig tips er å informere familie og arbeidsgiver om at du studerer på deltid. Dersom de er klar over at du skal studere på deltid så vil de vise hensyn der de kan.

Skill mellom lesetid og fritid

Når du forbereder deg til eksamen kan det være lurt å jobbe intenst i perioder for så å ta pauser der du gjør noe helt annet.  Fysisk trening er godt for konsentrasjonen, så vær gjerne i bevegelse når du har pause.

Gå gjennom tidligere oppgaver

Repetisjon er alltid bra. Blant nyttige tips er det å gå gjennom tidligere oppgaver og tester et godt et. Hva har du lært av disse og hva kan du forbedre neste gang?

Lag en oppsummering

Et godt råd er å være forberedt. Dette handler om å jobbe jevnt og trutt gjennom semesteret og å sette seg inn i læringsmålene. Har du tatt egne notater under utdanningen og/eller under eksamensforberedelsene? Da har du en stor fordel. Mye kan skrives før eksamen. Et godt tips er lese gjennom notatene dine dagen før eksamen starter.

Sorter hjelpemidlene dine

Du kan med fordel forberede deg til selve eksamenssituasjonen. Hvilke hjelpemidler kan du for eksempel bruke på en nettbasert eksamen? Et nyttig tips er å sortere og merke hjelpemidler du kan benytte under eksamen. Du kan lage en god mappestruktur på din pc slik at du finner igjen all relevant informasjon. Slike forberedelser kan bidra til å gi oversikt og dempe opplevelsen av stress.

Koble av og spis godt

Sett av tid til gode pauser. Det er viktig å spise godt og koble helt av når du først tar deg en pause. Slik får du påfyll av energi og restitusjon. Sett deg delmål underveis ved hjemmeeksamen. Det er lettere å nyte pausen du tar når du har nådd et delmål.

Tenk positivt og ro deg selv ned

Pleier du å bli skikkelig nervøs før eksamen? For mange kan angsten oppleves som ødeleggende. Det er helt normalt å føle på noe angst. Litt stress kan også gjøre at du blir mer skjerpa under eksamen. Dette er en bra ting, du vil yte bedre. Ved å akseptere de ubehagelige tankene så kan du unngå at de vokser seg større enn nødvendig. Under eksamen er det viktig at du fokuserer på det du kan, ikke på det du ikke kan. Minn deg selv på at du får nye sjanser hvis det skulle gå dårlig.

Lykke til!

Norges Eiendomsakademi (NEAK) har lang erfaring med gjennomføring av nettbasert eksamen. På en nettbasert eksamen svarer du på spørsmål innen en forhåndsbestemt tidsramme. Noen elektroniske deloppgaver inkluderer svarbehandlingsmoduler som gjør at resultatet kommer umiddelbart etter at kandidatene har fullført testen. Våre sensorer vurderer også svarene manuelt for spørsmål av typen langsvar der resultatene ikke er automatiserte.

problemer med innlasting