Hva er eltakst?

Gjennom dette webinaret får du en gjennomgang av hva el.takst er. Dyktige foredragsholder med god bredde og kunnskap innen elektro, bygg og juss vil ta deg igjennom de ulike aspekter man kan møte på ved el-taksering. Kurset passer for alle som utarbeider tilstandsrapporter, arbeider med reklamasjoner og annen elektro-problematikk i sine oppdrag.

 • Dato: 9. mars
 • Varighet: 09.00 – 13.00
 • Foreleser: Per Iver Strand, Magnus Hem og Ketil Krohn Venås
 • Pris: Kr. 3700,-
 • Sertifiserte i Norsk takst: : Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Meld deg på
bygningssakkyndig utfører tilstandsanalyse

Hva lærer du?

Gjennom dette kurset får du presentert hva en el.takst er og hvordan el.takst er relevant opp mot ny avhendingslov. Kurset er spisset inn mot de vurderinger som byggtakstmann skal gjøre av el.anlegg i boliger, og hvordan et tverrfaglig samarbeid mellom byggtakstmann og el-takstmann reduserer risikoen for erstatningsansvar på grunn av feilvurderinger.

Kurset er bygget opp for at byggtakstmannen skal kunne utarbeide tilstandsrapporter i tråd med forskriften og ny avhendingslov, og samtidig gi tips og råd til hvordan et tverrfaglig samspill mellom byggtakstmannen og el.takstmannen gjør at man reduserer risikoen for profesjonsansvar ved feilvurderinger av installasjoner man ikke har forutsetning for å kunne vurdere tilstand eller kvaliteter på. Kurset gir også informasjon om prosesser ved reklamasjonssaker og samspill mellom takstmann og advokat/jurist dersom man skulle komme i ansvar for vurderinger man har gjort.

Vi vil se nærmere på følgende;

 • Hva en el.takstmann jobber med innenfor elektrorelatert taksering?
 • Forskjeller på el.kontroll (DLE-kontroll, Hafslundkontroll, NEK-kontroll, forenklet og utvidet kontroll, el.takst).
 • Ny norm innenfor elektro: spesielt tilpasset avhending.
 • Hva er FEL, FEK, NEK 399, NEK 400, NEK-kontroll (405-serien)?
 • Hva skal byggtakstmannen vurdere uten å ha nødvendige elektro-kunnskaper?
 • Hvilke konsekvenser kan feil vurderinger gi etter ny avhendingslov?
 • Hvilket ansvar påtar byggtakstmannen seg for el.anlegget i en bolig ved utarbeidelse av tilstandsrapport.
 • Erfaringer med ny avhendingslov: tallmateriale fra forsikringsselskapene
 • Når en byggtakstmann kan og bør kontakte en el.takstmann.
 • Fallgruver for en byggtakstmann.
 • Profesjonsansvar og nye momenter ved ny avhendingslov.
 • Forskrift til ny avhendingslov: § 2-18 elektro: mange aspekter, eksempler, utfordringer med forskriften opp mot IVIT.
 • Erfaringsutveksling på egne saker: koblinger mellom el.takstmann, byggtakstmann og det juridiske.

Hvordan gjennomføres kurset?

Dette kurset gjennomføres som webinar. Du vil da følge forelesningen live på nett, og du vil kunne stille spørsmål til foreleseren via tale eller chat. Du vil få tilsendt en lenke til webinaret på e-post i god tid før kursstart.