Er du en objektiv rådgiver?

I dette kurset vil rollen som takstingeniør være i fokus.

  • Dato: 10. desember
  • Gjennomføring: Webinar
  • Varighet: 09.00-12.00
  • Undervisere: Magnus Hem og Ketil Venås
  • Pris: Kr 3800,-
  • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdanningsavgift*
Rop ut AI-generert bilde fra adobe firefly

Som takstingeniører står vi av og til overfor situasjoner der vi må representere våre faglige vurderinger og objektive konklusjoner i ulike situasjoner og i rettssalen. Det er av største viktighet at vi opptrer på en korrekt og objektiv måte for å sikre integritet og troverdighet i vårt yrke. Dette kurset er skreddersydd for deg som er takstingeniør og veileder deg gjennom:

  • De viktige aspektene ved å skrive gode og objektive takstrapporter
  • Eksempler på formuleringer i rapporter
  • Hvordan opptre i retten
  • Hva forsikringsgivere ønsker seg fra reklamasjonsrapporter