Seksjonering, eierseksjonsloven og sameieformer

Seksjonering, eierseksjonsloven og sameieformer er et kurs som gir deg en kort innføring i grunnleggende forutsetninger for seksjonering og en oppdatering og innføring i endringer og nye bestemmelser innført ved ny eierseksjonslov som trådte i kraft i 2018.

  • Dato: 16. september
  • Gjennomføring: Webinar
  • Varighet: 09.00-15.00
  • Underviser: Kjetil Garder
  • Pris: 6540,-
  • Sertifiserte i Norsk takst: Inkludert i årlig etterutdaningsavgift*
byggeleder ved husbygging

Innhold

Seksjonering, eierseksjonsloven og sameieformer er et kurs som gir deg en innføring i grensen mellom det tingsrettslige sameiet ( ikke seksjonert), og det seksjonerte sameiet. Når må du seksjonere, når bør du seksjonere? Hva med å legge eierforholdet inn i et aksjeselskap? Dette er spørsmål som tas opp i løpet av kurset som arrangeres via webinar.

Underviser Kjetil Garder

Advokat Kjetil Garder har drevet egen advokatvirksomhet siden 2000. Garder arbeider med alle forhold innen fast eiendom med særlig vekt på bygge- og entrepriserett, håndverkertjenester, eierskiftetvister, tomtefeste, jordskifte, samt borettslagsloven, eierseksjonsloven og husleieloven, odel og konsesjon. Advokat Garder arbeider også med kontrakts- og kjøpsrett, konkurs, tvangsfullbyrdelse og panterett, generell forretningsjuss, eiendomsmegling, samlivsbrudd, arv, skifte.

Har du spørsmål?