Nye nasjonale krav til tilstandsrapporter: Hva betyr det for deg?

Tilstandsrapporter _takstutdanning

Lovendringen betyr at selger ikke kan ta forbehold om at boligen «selges som den er». Men hva betyr lovendringen for deg som skal studere tilstandsanalyse av boliger?

Denne saken handler om endringer i Avhendingsloven som Stortinget vedtok i 2019. Dette trådte i kraft 1. januar 2022. 

Lovendringen har gitt en anerkjennelse av takstfagets betydning. Det er gode nyheter for deg som skal ta en utdanning i taksering og etablere deg i bransjen. Det blir vanskeligere for useriøse aktører å levere rapporter som øker risikoen for konflikter og setter bransjen i et dårlig lys.

Nå blir det offentlige krav til innholdet i tilstandsrapporten. Endringene skal sikre økt søkelys på våtrom og fuktskader, for å nevne noe. Det var forventet at forskriften ville stille nye krav om faglige kvalifikasjoner. Nå ble det ikke satt nye krav til kompetanse fra regjeringen denne gangen. Det betyr at du kan forholde deg til kravene satt av Norsk takst. De har svært gode sertifiseringsordninger. Også fremover vil de være garantist for faglig kvalifiserte og uavhengige takstmenn og bygningsakkyndige. 

Vår viktigste oppgave er å sikre at studiene er oppdaterte når det gjelder lover og forskrifter. I forbindelse med denne lovendringen etablerte vi et samarbeid med Fagskulen Vestland. Det betyr at vi nå kan tilby et enda bredere og mer fleksibelt utdanningstilbud i tilstandsanalyse av boliger. Du kan velge mellom to ulike studieløp. Bakgrunnen din bestemmer hvilket som passer for deg. De to studieløpene kvalifiserer begge til søknad om sertifisering i Norsk takst.

Den digitale fagskoleutdanningen Bygningssakkyndig for tilstandsanalyser gir deg 120 studiepoeng og tittelen Fagskoleingeniør. Denne takstutdanningen passer for deg som har gått bygglinje på videregående (tidligere yrkesskolen), eller for deg som har erfaring innenfor byggfag. Du får en fullverdig høyere utdanning innenfor yrkesfag, med en faglig bredde tilsvarende høgskoleutdanning.

Les: Bygningssakkyndig for tilstandsanalyser

Dersom du allerede har fagskolebakgrunn, mesterbrev eller ingeniørbakgrunn i byggfaget kan du ta et noe kortere studieløp hos oss. Du gjennomfører da tre deltidsstudier. Første steg på takstutdanningen er deltidsstudiet Innføring i taksering. 

Les: Innføring i taksering

 

 

 

Oppdatert januar 2022.