Får nasjonale krav til takstmenn

Innføring I Taksering

Regjeringen ønsker med lovendringen å gjøre bolighandelen tryggere for både kjøpere og selgere av brukt bolig. Endringene i Avhendingsloven ble vedtatt i 2019, og vi venter nå på at den endelige forskriften skal komme. Først og fremst er endringen en viktig anerkjennelse av takstfagets betydning for å oppnå en trygg bolighandel. Dette fordi den gir en kvalitetssikring av tilstandsrapporter gjennom en offentlig godkjenning.

 

Endringer som anerkjenner takstfagets betydning

For det første skal en ny tilstandsrapport oppfylle nye krav til innhold. Rapporten vil nok ligne mye på malen som benyttes av sertifiserte takstmenn i dag, men den vil ha endringer som skal sikre økt søkelys på våtrom og fuktskader, for å nevne noe.

For det andre skal den som skriver tilstandsrapporten godkjennes etter kravene i den nye forskriften. Det er foreslått å stille krav til formell utdanning for å kunne registrere seg som takstmann/bygningssakkyndig. Dette kvalifikasjonskravet vil kun gjelde for de som skal være sakkyndige på tilstandsanalyse av brukte boliger. Takstbransjen vil bestå som den er på fagområder som skadeskjønn, naturskade, landbrukstakst og verdivurdering.

Den tredje sentrale endringen vi antar kommer er at takstmenn/bygningssakkyndige skal registreres i et offentlig register før de kan lage godkjente tilstandsrapporter.

 

Leder arbeidet i takstbransjen

Norsk takst er den ledende bransjeorganisasjonen for landets takstforetak, og de har sammen med blant annet Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforbund støttet de endringsforslagene Regjeringen fremmet. Organisasjonen har en sentral rolle i utviklingen av standarder, regler og profesjonsprinsipper, og arbeider for å fremme takstbransjens synspunkter i næringspolitisk sammenheng.

I disse dager arbeider Norsk takst blant annet med å tilpasse sitt takseringsverktøy slik at medlemmene kan følge de nye kravene. I bransjen for boligomsetning er det en kjent sak at Norsk takst har høye krav til sine medlemmer og til de tilstandsrapportene som de lager. Organisasjonen spiller en nøkkelrolle når vi i datterselskapet Norges Eiendomsakademi skal kvalitetssikre utdanning og etterutdanning innenfor taksering.

 

Hva lovendringen betyr for takstutdanningen

Selv om det må tas forbehold på dette stadiet er det relevant å spørre om hvilke konsekvenser dette vil få for deg som skal studere tilstandsanalyse av boliger. Regjeringen vil innføre et minstekrav til utdannelse som fagskoleingeniør bygg (120 studiepoeng) og to års relevant praksis. Norges Eiendomsakademi har allerede etablerte samarbeidsavtaler som gjør at vi kan tilby deltidsstudier som oppfyller disse kravene. De som velger denne utdanningen, vil ha rett til å registrere seg i det offentlige registeret for godkjente bygningssakkyndige.

Utdanningen vår er bygget på europeiske krav til taksering som kvalifiserer til å taksere eiendommer i Europa, samt tilfredsstiller strenge krav fra utenlandske investorer. Takstbransjen vil bestå som den er på fagområder som skadeskjønn, naturskade, landbrukstakst og verdivurdering. Våre deltidsstudier innenfor disse fagområdene vil bestå som de er i dag.

 

Hva lovendringen betyr for selgere og kjøpere av bolig

Den viktigste endringen vil bli at selger ikke lenger kan ta forbehold om at boligen «selges som den er», men må dokumentere tilstanden. Selger får ikke en plikt til å innhente tilstandsrapport, men får et tydelig ansvar overfor kjøper dersom det ikke er innhentet en tilstandsrapport.

Med et nytt offentlig register over godkjente bygningssakyndige/takstmenn blir det også enklere for forbrukerne å finne ut hvilke fagfolk de bør bruke. En selger som velger å bruke en som ikke står på denne listen, vil også få et større ansvar for boligens skjulte feil og mangler enn om han hadde valgt en kvalifisert bygningssakkyndig fra den offentlige listen.

Ettersom den nye rapporten er offentlig godkjent, blir selgers interesser ivaretatt ved at kjøper ikke kan hevde at en feil ved boligen er en mangel dersom den er påpekt i den godkjente tilstandsrapporten. Lovendringen er altså en viktig seier for både selger og kjøper ved omsetting av bolig.

 

Publisert november 2020.