Skal du studere på deltid?

Studere På Deltid _Norges Eiendomsakademi

Planlegging og prioritering er viktige stikkord for å lykkes.

En fin begynnelse er å lage en leseplan i kalenderen din. Da vet du at du kommer deg gjennom det fagmateriellet du skal innen fristen. Rydd plass på et egnet sted hvor du kan lese i fred og samle alle bøker og notater. 

Som deltidsstudent kan du utnytte de fordelene som korte, intensive leseøkter faktisk har. Slå av mobiltelefonen din, og still vekkerklokken eller kjøkkentimeren på 25 minutter frem i tid. Les intenst til alarmen går, og ta så fem minutter pause. I pausen kan du belønne deg selv med noe lite. Ta deg en god kopp med kaffe eller snakk litt i telefonen.

Denne studieteknikken kalles Pomodoro-teknikken. Den kan være til god hjelp dersom du lett blir distrahert av andre ting når du skal lese. Metoden hjelper deg med å få en god struktur på lesingen. Etter to til tre økter kan du med fordel ta en lengre pause.

God prioritering

For å få en god lese-økt er det viktig å skille mellom hva som er viktig og hva som er mindre viktig. Når du har dette klart for deg, vil du kunne bruke tiden din effektivt. Finn først hvilken hovedpåstand teksten argumenterer for. Videre kan du fokusere på argumentene som støtter påstanden.

Still gjerne spørsmål ved argumentasjonenes styrker og svakheter. Faglæreren vil alltid sette pris på at du argumenterer godt i oppgavene dine. Du kan diskutere argumentasjonene med dine medstudenter i fagforumet. Dette vil styrke din forståelse ytterligere.

Det å skrive notater er en viktig del av leserutinen, men du trenger ikke å ovedrive skrivingen heller. Du kan også merke viktige sider slik at du lett finner tilbake til disse senere. Notatene og merkingen vil komme til stor nytte når du skal skrive oppgaver eller oppsummere fagmateriellet før eksamen. 

Trening hjelper

Det finnes mange gode grunner til å være fysisk aktiv. Vi vet at trening er godt for søvnen og reduserer stress i hverdagen. Men det er også dokumentert at fysisk aktivitet kan bidra til god læring. 

I en studie gjort ved University of British Columbia, fant forskerne at regelmessig aerob trening øker størrelsen på hippocampus, hjerneområdet for hukommelse og læring. Når du er i aktivitet, vil nervecellene i hjernen finne nye måter å kommunisere på. Dette vil øke din forståelse og gi deg nye ideer som du ikke har tenkt på før. 

 

 

 

 

Sist oppdatert 8. mai 2019.