Samler skadebransjen til konferanse

Sture Pettersen

Er vi forberedt på de utfordringene som skadebransjen vil møte i fremtiden? Norsk Skadekonferanse finner sted på Lillestrøm Thon Hotel Arena den 6. og 7. desember.

Konferansen arrangeres av NEAK og Norsk takst. President Sture J. Pettersen i Norsk takst håper og tror at konferansen kan gi et godt faglig påfyll og at det blir en arena for å knytte gode relasjoner mellom aktørene i bransjen.

- Også skadebransjen har endret seg mye, og mange analytikere mener utviklingen vil gå raskere og raskere. Vi merker at relasjonene mellom de forskjellige aktørene i bransjen blir borte og erstattet med digital kommunikasjon og automatisering. For skadebransjen kan nok dette lette arbeidsmengden i noen ledd, men i de fleste tilfeller skaper dette økte utfordringer og utbedringskostnader, forteller Pettersen.

Presidenten i Norsk takst poengterer at det nesten ikke finnes like hus eller installasjoner, og at nesten ingen skader er like.

- Samspillet mellom de forskjellige aktørene i skadesaker er utrolig viktig, og fagkunnskap og erfaring vil fortsatt være avgjørende. Som aktører i forsikringssaker tenker jeg da på forsikringsutredere, forsikringstakere, takstmenn og håndverkere. Her er det viktig å ivareta en fornuftig rollefordeling og spille hverandre gode, forteller han.

Ekstremvær i fremtiden

En forskningsrapport fra Klima2050 viser at forsikringsselskapene er positive til å dele viktige klimadata.

Les: Forsikringsselskapene positive til å dele viktige klimadata

Blant foredragsholderne på Norsk Skadekonferanse vil man blant annet kunne høre Sjefaktuar skadeforsikring i Finans Norge Kari Mørk fortelle om utviklingen innen skadestatistikk.

CICERO Senter for klimaforskning er Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning. De svarer på klimautfordringer med forskning, og deltar på konferansen for å fortelle om ekstremvær i fremtiden.

Les: Cicero - En ekstrem framtid

Skadedyr stadig vanligere

Antall skadedyr som skjeggkre har økt raskt og blir stadig vanligere i norske boliger. Johan Mattsson er utdannet biolog (mykologi) fra Universitetet i Oslo. Han tok også doktorgrad i 2017 på NTNU med en tverrvitenskapelig avhandling om bygningsbiologi, bygningsfysikk og bygningsvern ved NTNU.  På Norsk Skadekonferanse vil han holde innlegget Må vi lære å leve med skadedyr?.

Spesialområder innen skadetaksering

I Norsk takst finnes en rekke takstmenn spesielt sertifisert for teknologi- og spesialområder. Teknologi- og spesialområder omfatter blant annet industri- og anleggsmaskiner, kjøretøy og båter. Dialogen med fagmiljøer som har spisskompetanse innen det aktuelle feltet er viktig.

Risk Engineer Rino Langlie fra Willis Towers Watson vil forelese om skader på industri- og anleggsmaskiner, og om konsekvensene slike skader har. Sjøkaptein og takstmann Arild Dybå-Eiden fra Maritim Takst vil fortelle om snikende og potensielt farlige skader på fartøy. 

 

Meld deg på her

 

 

Publisert 17. oktober 2018.