Mer ekstremvær krever flere kvalifiserte takstmenn

Naturskader _kurs _studier

Stadig flere naturskader øker behovet for kvalifiserte naturskadetakstmenn. Norges Eiendomsakademi (NEAK) har den eneste godkjente utdanningen av denne spesielle typen takstmenn i Norge.

I samarbeid med Landbruksdirektoratet og Norsk Naturskadepool og takstbransjen ved Norsk takst, har NEAK uteksaminert de 380 første naturskadetakstmenn siden den nye opplæringen ble etablert i fjor høst.

– Naturskadetakst er en egen fagretning innenfor takstyrket, som det dessverre ser ut til å være et økt behov for. Klimaforskerne virker ganske samstemte om at vi vil få mer ekstremvær. Da er det viktig å ha fagfolk som kan taksere skadene, sier administrerende direktør i Norsk takst, Are Andenæs Huser. Norsk takst eier NEAK.

Les:5 gode grunner til å studere ved NEAK

 

Flere naturskader

Det har vært en jevn økning i både antall utbetalinger og erstatningssummer etter naturskader de siste 15 årene. Ifølge statistikk fra Finans Norge ble det i 2016 meldt inn over 10 000 skader etter stormflo, flom, storm, skred eller jordskjelv til norske skadeforsikringsselskap, og det var et relativt rolig værår.

Gjennom de siste tre årene har antall skademeldinger om naturskader svingt mellom 7000 og 35 000. Erstatningene har variert fra rundt 800 millioner til 2,7 milliarder kroner. Stormskader står for mesteparten av skadene, med flomskader som en god nummer to. Gjennomsnittlig blir imidlertid flomskadene mer kostbare.

Fakta:Slik blir du godkjent naturskadetakstmann

 

Lovendring gir økte krav til kompetanse

I januar i år trådte en ny lov om erstatning etter naturskader i kraft. Landbruksdirektoratet, som bestiller takst for statens utbetalinger ved slike skader, krever nå at takstmenn må ha bransjetilknytning og være godkjent for naturskader. Også Norsk Naturskadepool, hvor alle de norske skadeforsikringsselskapene er medlemmer, vil etter hvert kreve at takstmenn de benytter har denne godkjenningen.

Les også:Prosjektledelse, eiendomsforvaltning eller taksering. Finn ditt studium her

 

Mange takstmenn jobber ikke med takst

Ifølge Are Andenæs Huser er naturskadetakst bare en av flere mulige etterutdanningstilbud takstmenn kan velge ved NEAK. Det er nemlig på ingen måte slik at du etter endt takstmannsutdanning må binde deg til å taksere boliger og eiendom.

– Vi ser at stadig flere deltakere tar studiene for å bruke det innenfor byggteknisk rådgivning, forsikring og byggeledelse. Ikke alle som tar takstutdanning blir takstmenn. Det er positivt at studiene tiltrekker seg andre aktører, og at de også drar nytte av de ulike spesialiseringene innenfor taksering, sier Andenæs Huser.

Les: Nå kan du få europeisk kvalitetsstempel for boligtakstmenn

 

 

 

 

Oppdatert januar 2018.