Innføring i taksering

Innføring i taksering

Denne takstfaglige opplæringen skreddersydd for deg som allerede har en relevant byggeteknisk bakgrunn.

 • Oppstart: 19. september
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Norsk takst
 • Pris: Kr 35000,-*
innføring i taksering

Innføring i taksering gir deg kunnskaper om takstingeniørens/takstmannens roller og begrensninger. Du lærer om etiske retningslinjer, juridiske temaer, plan- og bygningsloven og takseringsmetoder.

Hva lærer du?

Du skal sette deg inn i et teoretisk pensum om etikk og ulike takseringsmetoder. 

Faglig innhold

 • Introduksjon til takseringsyrket
 • Etiske regler og reklamasjonsnemda
 • Takstingeniørens adferd i møte med oppdragsgivere og samfunnet
 • Aktuelle lover som berører fagområdet
 • Grunnleggende finansmatematikk
 • Takseringsprinsipper og takseringsmetoder
 • Innføring i verditaksering, tilstandsrapportering, skadetaksering med mer
 • Klarspråk
 • Kvalitetssikring og kildehenvisning

Obligatoriske webinarer

 • 19. september (10.00 til 16.00)
 • 20. september (09.00 til 16.00)
 • 21. september (09.00 til 16.00)
 • 8. november (09.00 til 16.00)
 • 9. november (09.00 til 18.00)

«Viktige egenskaper for en god takstingeniør er det å kunne kommunisere godt og være løsningsorientert. Du skal skape tillit og godt samarbeid. Taksering er et spennende og variert yrke for deg med bred fag- og systemkompetanse».

Thomas Raimet, Takstgruppen AS.

Thomas Raimet fra Takstgruppen AS

Undervisningsform

Undervisningen gjennomføres gjennom selvstudium fra vår e-læringsplattform Moodle og via webinarer. Som nettstudent er det spesielt viktig at du arbeider strukturert og målrettet. Du skal arbeide med oppgaver og forberedelser til samlinger.

Samlinger via webinar

Samlingene gjennomføres som webinarer. På webinarene møter du fageksperter fra takstbransjen, fagskoler og høyskoler.  Gjennom veiledning skal vi støtte deg som student og vurdere dine kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. En dytt i riktig retning eller klapp på skuldra – vi er med deg hele veien. Hvis du er motivert, har du alle muligheter til å få gode resultater.

Innføring i taksering

Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Hva er din bakgrunn?(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

Bygg- og eiendomsbransjen er i endring, og det stilles stadig høyere krav til de som forvalter bygg og eiendom. Takstutdanningen er en profesjonsutdanning der du får ingeniørfaglig kompetanse innen bygningskonstruksjoner, tekniske anlegg, innemiljø, sikkerhet og energi – og mye mer.

takstpraten podcast

I vår podcast Takstpraten kan du lytte til fageksperter fra takst- og eiendomsbransjen som virkelig kan regelverk knyttet til boligbygg.

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Du vil se at tittelen er benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. Norsk takst tilbyr et unikt fagmiljø, og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Du kan også be om en prekvalifisering før du starter på takstutdanningen din.

Tilstandsanalyse av boliger

Tilstandsanalyse av boliger

Tilstandsanalyse av boliger fokuserer på nye krav til tilstandsrapporter som har gitt en etterspørsel etter kvalifiserte takstingeniører og bygningssakkyndige. Bygningssakkyndige som kan gjennomføre systematisk gjennomførte tilstandsanalyser.

 • Oppstart: 14. august
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Norsk takst
 • Pris: Kr 56 500,-*
Norsk takst logo
ung mann jobber med tilstandsanalyse

Hva lærer du?

Opplæringen Tilstandsanalyse av boliger gir deg oppdatert kompetanse som er i tråd med lovendringen for bolighandel. Du får en tung teoretisk forankring. For at du skal bli kvalifisert til å kunne søke om sertifisering i Norsk takst er dette helt sentralt. En tilstandsrapport beskriver boligens tilstand samt skader eller avvik som takstingeniøren har funnet ved sin undersøkelse.

Du skal bli rustet til å møte utfordringer knyttet til lover, regelverk, bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg. Videre lærer du om fukt-, sopp- og råteproblematikk, estetikk og restlevetid. Du får relevant kunnskap om metoder for vurdering av byggverks teknisk tilstand og kunnskap og relevant lovverk og standarder. For at du skal få et realistisk innblikk i den praktiske hverdagen, bruker vi flere forelesere fra takstbransjen.

Faglig innhold for tilstandsanalyse av boliger:

 • formelle rammer, lover og krav ved tilstandsanalyse
 • innføring i tilstandsanalyse, NS3424, NS3940 og NS3600
 • fuktproblematikk
 • teknisk, funksjonell, økonomisk, estetisk og restlevetid
 • miljøfarlige stoffer
 • brukbarhet, sikkerhet og energi
 • sopp og råte, inne- og utemiljø
 • utvendige bygningskonstruksjoner
 • innvendige bygningskonstruksjoner
 • tekniske anlegg: ventilasjon, varme, sanitær og elektro
 • rapportformer: boligsalg, reklamasjon, generell tilstand og byggsertifisering

Undervisningsform

Undervisningen gjennomføres gjennom selvstudium fra vår e-læringsplattform Moodle og via webinarer. Som nettstudent er det spesielt viktig at du arbeider strukturert og målrettet. Du skal arbeide med oppgaver og forberedelser til samlinger.

Samlinger via webinar

Samlingene gjennomføres som webinarer. På webinarene møter du fageksperter fra takstbransjen, fagskoler og høyskoler.  Gjennom veiledning skal vi støtte deg som student og vurdere dine kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. En dytt i riktig retning eller klapp på skuldra – vi er med deg hele veien. Hvis du er motivert, har du alle muligheter til å få gode resultater.

Thomas Tandberg fra Taksator

Som takstingeniører fungerer vi ikke bare som kontrollører for eksisterende boliger/bygninger. Vi er også rådgivere for fremtidige prosjekter, mulige valg av løsninger og vi engasjeres som uavhengig part for kvalitetssikring.

Thomas Tandberg fra Taksator

Tilstandsanalyse av boliger

Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Hva er din bakgrunn?(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

takstpraten podcast

I vår podcast Takstpraten kan du lytte til fageksperter fra takst- og eiendomsbransjen som virkelig kan regelverk knyttet til boligbygg.

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Du vil se at tittelen er benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. Norsk takst tilbyr et unikt fagmiljø, og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Du kan også be om en prekvalifisering før du starter på takstutdanningen din.

Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn

Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn

I opplæringen i taksering av skade er skjønn, byggeteknikk og fuktproblematikk sentrale temaer. Du får kompetanse om skadetaksering og rapportering, skjønn, innbo, forsikringsforståelse, byggeteknikk, skadebehandling og skadebegrensninger.

 • Oppstart: 11. september
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Norsk takst
 • Pris: Kr 56 500,-*
Norsk takst logo
skadetaksering

Om skadetaksering

Skadetaksering omfatter taksering av vann-/rørskader, brann- /sotskader, sopp- /råteskader, hærverk-/innbruddskader, skadedyr og naturskade.  Du vil tilegne deg ferdigheter slik at du kan taksere innbo og løsøre, og til å utarbeide skaderapporter som setter forsikringsselskapet i stand til å gjennomføre skadebehandling i henhold til forsikringsvilkårene. Du lærer å bygge opp rutiner og sjekklister for takseringsarbeidet. Det å lære god planlegging er sentralt for at du skal kunne legge til rette for gjennomføring av reparasjonsarbeid. Like viktig er det at du lærer å utføre enkle beregninger i bygningsfysikk og ser hvordan du kan gjøre gode materialvalg.

Emner i opplæringen i taksering av skade:

 • hva er skadetaksering
 • skjønn på bygninger og innbo
 • reklamasjonstaksering
 • forsikring for skade og naturskade
 • innbo og løsøre
 • skaderapporter
 • planlegging, styring og gjennomføring av skadebahandling
 • skadebegrensning
 • naturskade og bygningskonstruksjoner
 • fukt i bygninger
 • skade på tekniske anlegg
 • muggsopp i bygninger

«Ved taksering av skade kreves det at du har evnen til å sette deg inn i andres situasjon. Du vil møte mennesker i sårbare situasjoner. Derfor bør du trives med å snakke godt med ulike typer mennesker som må kunne stole på deg og ditt arbeid».

Thomas Raimet, Takstgruppen AS.

Thomas Raimet fra Takstgruppen AS

Hvordan gjennomføres opplæringen?

Opplæringen er nettbasert med forelesing via webinarer på til sammen 8 dager. På e-læringsportalen legges det til rette for egenstudier ved hjelp av eksempelvis e-bøker, oppgaver, videoer og digitale leksjoner. Du kan se din egen fremgang og hvor mye som gjenstår før du når din neste milepæl. Du får tilbakemeldinger på innleverte arbeidskrav og veiledning i forbindelse med prosjektoppgavene.

Taksering av skade på bygninger og løsøre med skjønn

Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Hva er din bakgrunn?(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

takstpraten podcast

I vår podcast Takstpraten kan du lytte til fageksperter fra takst- og eiendomsbransjen som virkelig kan regelverk knyttet til boligbygg.

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Du vil se at tittelen er benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. Norsk takst tilbyr et unikt fagmiljø, og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Du kan også be om en prekvalifisering før du starter på takstutdanningen din.

Verditaksering av boliger

Verditaksering av boliger

Denne takstfaglige opplæringen omfatter eiendommens fysiske egenskaper, juridiske forhold og økonomiske vurderinger. Verditaksering av boliger

 • Oppstart : 5. september
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • Pris: Kr 56500,-
 • I samarbeid med: Norsk takst
Norsk takst logo
Takstingeniør ved pc

Hva lærer du?

Ved verditaksering av fast eiendom skal du som takstingeniør analysere eiendommens fysiske egenskaper og juridiske forhold. Du skal også gjøre økonomiske vurderinger.

Undervisningsform

Undervisningen gjennomføres gjennom selvstudium fra vår e-læringsplattform Moodle og via webinarer. Som nettstudent er det spesielt viktig at du arbeider strukturert og målrettet. Du skal arbeide med oppgaver og forberedelser til samlinger.

Samlinger via webinar

Samlingene gjennomføres som webinarer. På webinarene møter du fageksperter fra takstbransjen, fagskoler og høyskoler.  Gjennom veiledning skal vi støtte deg som student og vurdere dine kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. En dytt i riktig retning eller klapp på skuldra – vi er med deg hele veien. Hvis du er motivert, har du alle muligheter til å få gode resultater.

verditaksering av næringseiendommer

Du kan søke om å bli godkjent som TEGOVA Residential Valuer (TRV). En slik godkjenning gir deg et internasjonalt kvalitetsstempel. Gjennom vår takstfaglige opplæring samt kurs i European Valuation Standards får du den kompetansen du trenger. Se ytterligere krav til erfaring på Norsk takst sine nettsider.

Verditaksering av boliger

Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Hva er din bakgrunn?(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)
takstpraten podcast

I vår podcast Takstpraten kan du lytte til fageksperter fra takst- og eiendomsbransjen som virkelig kan regelverk knyttet til boligbygg.

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Du vil se at tittelen er benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. Norsk takst tilbyr et unikt fagmiljø, og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Du kan også be om en prekvalifisering før du starter på takstutdanningen din.

Naturskadeopplæring

Naturskadeopplæring

Naturskadeopplæring er utviklet for naturskadetakstingeniører for Norsk naturskadepool sin ordning. Landbruksdirektoratet, Norsk Naturskadepool og Norsk takst har inngått en samarbeidsavtale for opplæring og godkjenning av naturskadetakstingeniører.

 • Kurs i 2023: 17. og 18. oktober
 • Varighet: To dager + eksamen
 • I samarbeid med: Norsk naturskadepool
 • Pris: Kr 10 000,-*
norsk naturskadepool logo
naturskadeopplæring

Hva lærer du?

Naturskadeopplæringen gir deg en oversikt over lovverket og organiseringen rundt Naturskadepoolens ansvarsområde. Naturskadeforsikringsloven står sentralt. Du får studere eksempler på ulike typer skader og innsikt i hva du skal se etter ved skader. I denne opplæringen søker vi å ha en praktisk tilnærming til skadeårsakene. Vi gjennomgår statens ordning av erstatning for naturskader forvaltet av Landbruksdirektoratet. Naturskadeopplæringen har varighet på to dager, eksamen er nettbasert og gjennomføres i etterkant av kurset. Begge kursdagene er obligatorisk.

Innhold

 • Lovverk og organisering
 • Naturskadeforsikringsloven
 • Hva skal du se etter ved skader
 • Spesielle skadetyper og skadetilfeller
 • En praktisk tilnærming til skadeårsaker
 • Takstingeniørens arbeid gjennom eksempler
 • Statens ordning for naturskadeerstatning

Forelesere naturskadeopplæring

 • Ottar Skare, Takstingeniør, Per Mulvik AS
 • Bjørn Sævild, Leder Takst Eiendom, Gjensidige
 • Synnøve Folkvord, Skadesjef Finans Norge
 • Daniel Schie, Skaderevisor Finans Norge
 • Eirin Auran Pettersen, Rådgiver, Seksjon landbruks- og naturskadeerstatning Avdeling ressurs og areal.

Naturskadeopplæring

Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

Verditaksering av næringseiendommer

Verditaksering av næringseiendommer

Denne takstfaglige opplæringen gir deg inngående kunnskap om driften, forvaltningen og utviklingspotensialet for eiendommen.

 • Neste oppstart: Våren 2024
 • Varighet: To semestre, deltid.
 • I samarbeid med: Fageksperter i Norsk takst
 • Pris : Kr 72 500,-
Norsk takst logo
mann på takseringsoppdrag

Hva lærer du?

Gjennom dette studiet får du fordype deg i finansielle emner. Dette vil gi deg en god forståelse av regnskap generelt og særegenheter knyttet til eiendomsselskaper, eierseksjonssameier og borettslag. Du vil blant annet lære om analyser av kontantstrømmer og finansielle nøkkeltall.

Inngående bygg-analyse

Studiet gir deg kunnskap om taksering av utbyggingsområder og om hvordan du analyserer rammevilkårene for utbygging og analyser av aktuelle markeder. Du vil lære om taksering av eksisterende næringseiendom og får kunnskap om bygg-analyse med hensyn til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

Analyse av utviklingspotensialet

De juridiske emnene vil gi deg viktig kunnskap om det å analysere utviklingspotensialet. Det er eksempelvis viktig å forstå kontraktsforholdet mellom parter, feil og mangler i kontrakten, rettsvern og partenes forpliktelser. Du vil lære å lese offentlige eller lovfestete dokumenter og du vil få en bra forståelse for regelverket omkring godkjennelse og bruk av tomter og bygninger, blant annet.

Praktisk verditaksering

Videre vil du lære hvordan du angriper den praktiske takseringen gjennom et sett med grunnlagsdata som understøttelse for takseringen. Du vil lære å utarbeide profesjonelle rapporter der behovet for nøyaktighet og fokus på detaljer er viktig. Gjennom å sortere ut all nødvendig informasjon om eiendommen vil du kunne sette opp detaljerte kalkulasjoner for å komme fram til et verdibilde. 

Ivaretar internasjonale utdanningskrav

Studiet gir deg kompetanse som ivaretar de internasjonale utdanningskravene MER, utarbeidet av den internasjonale takseringsorganisasjonen TEGOVA. Nettkurs i European Valuation Standards er en del av utdanningen verditaksering av næringseiendommer. 

Hvordan gjennomføres undervisningen?

For at du med letthet skal kunne delta på forelesninger uten å måtte sette av flere hele dager etter hverandre, vil du på dette studiet kunne delta på en rekke hyppige, men korte webinarer. Disse kan ha en varighet på to til fire «skoletimer». Egne webinarer fokuserer på prosjektoppgavene som du skal gjennomføre. Alle webinarer blir tatt opp og tilgjengeliggjort under studietiden slik at de kan brukes aktivt i læreprosessen. Åpningsseminaret er fysisk oppmøte.

verditaksering av næringseiendommer

Du kan søke om å bli godkjent som TEGOVA Residential Valuer (TRV). En slik godkjenning gir deg et internasjonalt kvalitetsstempel. Gjennom opplæringen Verditaksering av næringseiendommer (gjelder f.o.m våren 2013) får du den kompetansen du trenger.

Verditaksering av næringseiendommer

Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Du vil se at tittelen er benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. Norsk takst tilbyr et unikt fagmiljø, og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Du kan også be om en prekvalifisering før du starter på takstutdanningen din.

Verditaksering av landbrukseiendommer

Verditaksering av landbrukseiendommer

Denne nettbaserte og takstfaglige opplæringen gir deg en grundig innføring i alle elementer knyttet til taksering av landbrukseiendommer. Opplæringen lærer deg hvordan du kan bruke regelverk og metoder som verktøy for verditaksering av landbrukseiendommer.

 • Neste oppstart: Vår 2024
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Norsk takst
 • Pris: Kr 56 500,-
Norsk takst logo
landbrukstaksering på en gård

Hva lærer du?

Du får innsikten du trenger for å vurdere og sette verdi for landbrukseiendommer med bygninger, skog, utmark, naturressurser og jakt- og fiskerettigheter, etter de retningslinjer som myndighetene til enhver tid fastsetter. Du vil tilegne deg ferdigheter som gjør at du kan utføre verdiberegninger av bygninger, jord- og skogbruksarealer, og takstrapport for taksering av landbrukseiendommer. 

Faglig innhold:

 • verdiberegning av bygninger
 • bruksverdiberegning av jord- og skogbruksarealer
 • rådighet over fast eiendom, tinglysing og annen registrering
 • belåning, lånetyper og kapitalisering
 • markedsvurdering
 • arealmåling av bygning
 • alternative driftsmåter
 • hva er en driftsenhet
 • relevant lovverk

Hvordan gjennomføres opplæringen?

Studiet organiseres med tre samlinger med varighet på to dager. Første samling er ved oppmøte på Olavsgård hotell. Resterende samlinger arrangeres via webinar. På samlingene blir det gitt undervisning i de sentrale temaene i tillegg til veiledning og drøftinger. Mellom samlingene skal du lese litteratur samt levere semesteroppgaver via læringsplattformen Moodle.

Verditaksering av landbrukseiendommer

Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Hva er din bakgrunn?(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

takstpraten podcast

I vår podcast Takstpraten kan du lytte til fageksperter fra takst- og eiendomsbransjen som virkelig kan regelverk knyttet til boligbygg.

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Du vil se at tittelen er benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. Norsk takst tilbyr et unikt fagmiljø, og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Du kan også be om en prekvalifisering før du starter på takstutdanningen din.

Våtromskurs Grunnmodul og modul C

Våtromskurs Grunnmodul og modul C

Våtromskurs Grunnmodul og modul C gir deg oppdaterte kunnskaper slik at du kan utføre en tilstandsvurdering av våtrom. Hos oss kan du ta et godkjent våtromskurs for takstingeniører gjennom Fagrådet for våtrom (FFV).

 • Tidspunkt: 31. mai – 2. juni 2023
 • Varighet: Tre dager + hjemmeoppgave
 • Pris: Kr 9000,-*
 • I samarbeid med: Fagrådet for Våtrom
 • Forelesere: Arne Hansen og Vidar Hellstrand

Hva lærer du?

Våtromskurs grunnmodul og modul C gir deg ferdigheter til å bruke byggebransjens våtromsnorm på en god måte i arbeidet ditt. Tilstrekkelige kunnskaper om våtrom er da en forutsetning for deg som jobber med taksering. Med utgangspunkt i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) har du et godt verktøy for dette arbeidet. Våtromsnormen inneholder også egne anvisninger for blant annet vurdering, tilstandsanalyse og tilstandsbeskrivelse av våtrom. Våtromskurset avsluttes med en obligatorisk prosjektoppgave. Du får tilgang til oppgaven via vår e-læringsportal Moodle.

Illustrasjonsbilde fra SINTEF
Illustrasjonsbilde fra SINTEF

Faglig innhold i våtromskurs grunnmodul og modul C

 • skader og skadeårsaker
 • lover, forskrifter, normer, krav til utførelse
 • takstmannens oppdrag i tvistesaker
 • produkter, godkjenningsordninger og krav
 • byggemetoder og materialbruk, tidsepoker
 • tilstandsanalyser
 • kontroll av materialer, målemetoder
 • oppgave 

Bli godkjent våtromsbedrift

Med Modul C kan din takstbedrift søke om å bli med i ordningen «Godkjent våtrombedrift», en etterspurt merkevare. For å kunne søke må du gjennomføre en elektronisk eksamen i modul C. Vær oppmerksom på at eksamen ikke inngår i dette kurset. Eksamen må tas innen ett år etter gjennomført kurs og gjennomføres i regi av FFV. De estimerer at normal gjennomføringstid er 1-2 timer. Når du har bestått eksamen i Modul C får du et kursbevis og et sertifikat fra Fagrådet for våtrom.

takstpraten podcast

I vår podcast Takstpraten kan du lytte til fageksperter fra takst- og eiendomsbransjen som virkelig kan regelverk knyttet til boligbygg.

Har du spørsmål?

Våtromskurs Grunnmodul og modul C

Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til et firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse kun dersom faktura skal til firma.
Hva er din bakgrunn?(Påkrevd)
MM slash DD slash YYYY
Fødselsdato trenger vi for at Fagrådet for Våtrom skal kunne sertifisere riktig person.
Samtykke(Påkrevd)
MM slash DD slash YYYY