Bygningssakkyndig for tilstandsanalyse

Bygningssakkyndig for tilstandsanalyse

Fordypningsområdet bygningssakkyndig for tilstandsanalyser gir deg en fagskoleutdanning i taksering og tittelen fagskoleingeniør.

 • Oppstart: August 2023
 • Varighet: Tre år, deltid
 • I samarbeid med: Fagskulen Vestland
 • Pris: Kr 3000,- per semester
Meld deg på
fagskulen vestland logo
bygningssakkyndig i arbeid

Hva lærer du?

En fagskoleutdanning er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring. Fagskoleutdanningen gir studiepoeng og er en fullverdig høyere utdanning innenfor yrkesfag, med en faglig bredde tilsvarende høgskoleutdanning.

I tråd med lovendring for bolighandel

Det første året er felles med fordypning bygg og gir en grunnleggende innføring i bygningsfysikk, tegning, geomatikk og mekanikk. Videre i utdanningen får du opplæring i tilstandsanalyser, vedlikeholdsplanlegging, kalkulasjon og fordypning i bygningsfysikk. Fagskoleutdanningen ble etablert som følge av lovendringen for bolighandel og gir deg den tyngste takstutdanningen i landet.

Hvordan gjennomføres fagskoleutdanningen?

Dette er en tverrfaglig nettbasert utdanning som du gjennomfører på deltid. På e-læringsplattformen finner du fagstoff, oppgaver og videoer som du kan arbeide med når du selv har tid. Du orienterer deg i læringsstoff i forkant av hver nettsamling. Utdanningen er beregnet til ca. 15-20 timers egeninnsats pr. uke. Som student får du en individuell og skriftlig tilbakemelding med veiledning fra læreren på læringsnotater og innleveringsoppgaver. Du får anledning til å forbedre notater og innleveringer ut fra veiledningen.

Gjennomføring hvert skoleår er slik:

 • Tre nettsamlinger. Fire undervisningsdager pr. samling. Åtte timer undervisning pr. dag 
 • Seks nettsamlinger. To undervisningsdagar pr. samling. Sju timer undervisning pr. dag.

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på

Har du spørsmål?

Bygningssakkyndig for tilstandsanalyse

Denne fagskoleutdanningen må du søke om opptak på fra søknadsportalen i samordna opptak. Vi vil sende deg mer informasjon om hvordan du går frem dersom du sender inn dette skjemaet.
Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Samtykke(Påkrevd)

j

Teknisk forvaltning: Bygningsfysikk, FDVU og ombygging

Teknisk forvaltning: Bygningsfysikk, FDVU og ombygging

Ønsker du formell kompetanse om fornyelse og forvaltning av bygningsmasse? Vi har et unikt nettstudium i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet som gir deg 15 studiepoeng.

 • Oppstart: 25. januar 2023
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • Studiepoeng: 15
 • I samarbeid med: Høgskulen på Vestlandet
 • Pris: Kr 30 000,-
Meld deg på
Hvl logo
seminar ved Høgskulen på Vestlandet

Hva lærer du?

God teknisk forvaltning sikrer at bygninger holder riktig teknisk standard. Dette studiet har to hoveddeler – fornyelse og forvaltning av eksisterende bygningsmasse og bygningsfysikk.  Den første delen legger vekt på teknisk tilstandsanalyse og valg av fornyelsesform.

Bygningsfysikk-delen omfatter en grunnleggende innføring i klimapåkjenninger i form av varmetransport, lufttransport, fukttransport og stråling. Dette blir grunnlaget for forståelsen av oppføring og drift av energieffektive, fuktsikre og miljøvennlige bygninger med godt inneklima.

Målet er å gi deg kunnskap som du kan anvende fra nybygget står ferdig, gjennom en bruksfase, en ombyggingsfase og til slutt en rivingsfase der materialer og komponenter skal sorteres, ombrukes og gjenvinnes.

Hvordan gjennomføres studiet?

Undervisningen gjennomføres ved seminarer og selvstudium. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. Du vil få tilgang til e-læringsportalen canvas gjennom Høgskulen på Vestlandet ved oppstart. 

To obligatoriske samlinger arrangeres i lokalene til Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Du kan velge om du vil delta digitalt via zoom eller fysisk oppmøte i Bergen. Hver samling går over tre dager. Webinarene tas opp slik at de er tilgjengelige også i etterkant.

Seminarer vår 2023

Samling 1 (uke 4):
onsdag 25. januar (09:00-17:00)
torsdag 26. januar (08:15-17:00)
fredag 27. januar (08:15-15:00)

Samling 2 (uke 18)
onsdag 3. mai (09:00-17:00)
torsdag 4. mai (08:15-17:00)
fredag 5. mai (08:15-15:00)

Fagmiljø ved Høgskulen på Vestlandet

Nettstudiet er et samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi og Høgskulen på Vestlandet. Høgskulen på Vestlandet har ingeniørutdanning i Bergen, Førde og Haugesund. Institutt for Byggfag i Bergen utdanner byggingeniører på bachelor, master og PhD-nivå. Studiene er bredt sammensatt av byggtekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning. Skolen tilbyr en rekke spesialemner til andre enn egne studenter, bl.a. for at yrkesaktive skal kunne oppgradere sin kompetanse innen byggfagene.

Bestill rådgivning for forvaltning og utvikling av eiendom

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på

Har du spørsmål?

Teknisk forvaltning

Dette studiet må du søke om opptak på fra søknadsportalen til Høgskulen på Vestlandet. Vi vil sende deg mer informasjon om hvordan du går frem dersom du sender inn dette skjemaet.
Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse dersom faktura skal dit.
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Utvikling av eiendom: juridisk og økonomisk forvaltning

Utvikling av eiendom: juridisk og økonomisk forvaltning

God juridisk og økonomisk forvaltning er avgjørende når du jobber med eiendomsutvikling. Dette nettstudiet er et samarbeid med Høgskulen på Vestlandet og gir deg 15 studiepoeng.

 • Studiestart: September 2023
 • Studiepoeng: 15
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Høgskulen på Vestlandet
 • Pris: Kr 30 000,-
Meld deg på
Hvl logo
modell av bygninger på bord

Hva lærer du?

Ønsker du å jobbe med eiendomsutvikling? Dette nettstudiet omfatter eiendomsteori om hva eiendom er, eiendomsgrenser og informasjonssystemet for eiendom. Du får en oversikt over lovsystemet rundt etablering og utbygging av eiendom. Sentralt i nettstudiet står Plan og bygningsloven. Samspillet med annet lovverk er også viktig. Rammebetingelsene som plansystemet er også en del av studieopplegget for nettstudiet i eiendomsutvikling.

Ved all utbygging vil eiendomsøkonomi være viktig. Gjennom I studiet vil det være fokus på verdsetting av eiendom, erverv av eiendom og finansmatematikk. For å jobbe med eiendomsutvikling trenger du også Det vil også en innføring i bruk av analysemetoder for eiendom med bruk av digitale tjenester.

Hvordan gjennomføres studiet?

Undervisningen gjennomføres ved seminarer og selvstudium. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. Du vil få tilgang til e-læringsportalen canvas gjennom Høgskulen på Vestlandet ved oppstart. 

To obligatoriske samlinger arrangeres i lokalene til Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Du kan velge om du vil delta digitalt via zoom eller fysik oppmøte i Bergen. Hver samling går over tre dager. Webinarene tas opp slik at de er tilgjengelige også i etterkant.

Fagmiljø ved Høgskulen på Vestlandet

Nettstudiet er et samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi og Høgskulen på Vestlandet. Høgskulen på Vestlandet har ingeniørutdanning i Bergen, Førde og Haugesund. Institutt for Byggfag i Bergen utdanner byggingeniører på bachelor, master og PhD-nivå. Studiene er bredt sammensatt av byggtekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning. Skolen tilbyr en rekke spesialemner til andre enn egne studenter, bl.a. for at yrkesaktive skal kunne oppgradere sin kompetanse innen byggfagene. Fagansvarlige ved Høgskulen på Vestlandet:

 • Arve Leiknes, Instituttleiar, Institutt for byggfag.
 • Thorbjørn Kaland, Råggivar, Administrasjon ved FIN.

Bestill rådgivning for forvaltning og utvikling av eiendom

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på

Har du spørsmål?

Utvikling av eiendom

Dette studiet må du søke om opptak på fra søknadsportalen til Høgskulen på Vestlandet. Vi vil sende deg mer informasjon om hvordan du går frem dersom du sender inn dette skjemaet.
Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til firma
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaadresse(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Jeg ble etter studiene fast ansatt som eiendomsutvikler i et eiendomsfirma. jeg gikk så videre til å bli prosjektleder og forvalter for 23 bygårder i Oslo. Jobben består av å forvalte circa 320 leiligheter, 800 leietakere og prosjektleder på oppussing av bygårder og leiligheter. Dette hadde jeg nok ikke hatt om jeg ikke fikk Norges Eiendomsakademi på min CV.

Andre Sannerhaugen