Utvikling av eiendom: juridisk og økonomisk forvaltning

Utvikling av eiendom: juridisk og økonomisk forvaltning

Utvikling av eiendom er et nettstudium som gir deg 15 studiepoeng og oversikten du trenger over eiendomsteori, eiendomsgrenser og informasjonssystemet for eiendom.

 • Studiestart: 11. september 2024
 • Studiepoeng: 15
 • Gjennomføring: Nettbasert
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • I samarbeid med: Høgskulen på Vestlandet
 • Pris: Kr 30 000,-

Utvikling av eiendom: juridisk og økonomisk forvaltning gjennomføres ved seminarer og selvstudium. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. Du vil få tilgang til e-læringsportalen canvas gjennom Høgskulen på Vestlandet ved studiestart. Samlingene kan du delta på enten fysisk eller via webinar.

Hva lærer du?

Utvikling av eiendom: Juridisk og økonomisk forvaltning er et nettstudium som skal gi deg god kunnskap om tilrettelegging, forhandling, koordinering og planlegging i prosjekter som utvikler og foredler fast eiendom. I løpet av studiet vil du få innsikt i hvordan du blir du en viktig brikke i arbeidet for økt lønnsomhet og samfunnsriktig utnyttelse.

Når du jobber med utvikling av eiendom er god juridisk og økonomisk forvaltning avgjørende. Derfor er dette hovedtema i vårt nettstudium i utvikling av eiendom. God eiendomsutvikling er viktig for det grønne skiftet. Dersom vi skal nå vedtatte klimamål må vi følge flere nye krav. Dette er krav som vil medføre merkbare endringer for aktørene i næringen. Som eiendomsutvikler blir du en viktig ressurs når din bedrift skal sette strategier for klima og miljø.

Utvikling av eiendom
Høgskulelektor Tor Arild Segtnan og Olle Gunnar

Eiendomsutvikling og informasjonssystemet

Dette studiet omfatter eiendomsteori om hva eiendom er, eiendomsgrenser og informasjonssystemet for eiendom. Du får en oversikt over lovsystemet rundt etablering og utbygging av eiendom. Plan og bygningsloven er sentral når du jobber med utvikling av eiendom. Samtidig må du kjenne rammebetingelsene som plansystemet er en del av. For å gi deg et godt grunnlag for eiendomsutvikling i arbeidslivet fokuserer vi først og fremst på den grunnleggende oversikten. I tillegg vil du tilegne deg kunnskaper om verdsetting av eiendom, erverv av eiendom og finansmatematikk. Du får en innføring i bruk av analysemetoder for eiendom med bruk av digitale tjenester.

Hvordan gjennomføres studiet i eiendomsutvikling?

Undervisningen gjennomføres ved seminarer og selvstudium. Slik kan du gjennomføre studiet på deltid. Du vil få tilgang til e-læringsportalen canvas gjennom Høgskulen på Vestlandet ved studiestart. Så fremt du ønsker det kan du delta fysisk på de to obligatoriske samlingene. Samlingene arrangeres i lokalene til Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Du kan velge å delta digitalt via zoom. Hver samling går over tre dager. Webinarene tas opp slik at de er tilgjengelige også i etterkant.

Samlinger høstsemester 2024

 • 11.-13. september
 • 27.-29. november

Fagmiljø ved Høgskulen på Vestlandet

Nettstudiet i utvikling av eiendom er et samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi og Høgskulen på Vestlandet. Høgskulen på Vestlandet har ingeniørutdanning i Bergen, Førde og Haugesund. Institutt for Byggfag i Bergen utdanner byggingeniører på bachelor, master og PhD-nivå. Studiene er bredt sammensatt av byggetekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning. Skolen tilbyr en rekke spesialemner til andre enn egne studenter, bl.a. for at yrkesaktive skal kunne oppgradere sin kompetanse innen byggfagene. Fagansvarlige ved Høgskulen på Vestlandet er;

 • Arve Leiknes, Instituttleiar, Institutt for byggfag.
 • Thorbjørn Kaland, Råggivar, Administrasjon ved FIN.

Utvikling av eiendom

Du blir nå meldt opp til dette studiet via Norges Eiendomsakademi AS. Dette er et samarbeidsstudie så du må i tillegg søke om opptak via Søknadsweb. Link kommer etter du har fullført påmeldingen. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.
Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til firma
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaadresse(Påkrevd)
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Bestill rådgivning for forvaltning og utvikling av eiendom

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

Jeg ble etter studiene fast ansatt som eiendomsutvikler i et eiendomsfirma. jeg gikk så videre til å bli prosjektleder og forvalter for 23 bygårder i Oslo. Jobben består av å forvalte circa 320 leiligheter, 800 leietakere og prosjektleder på oppussing av bygårder og leiligheter. Dette hadde jeg nok ikke hatt om jeg ikke fikk Norges Eiendomsakademi på min CV.

Andre Sannerhaugen

Teknisk forvaltning: Bygningsfysikk, FDVU og ombygging

Teknisk forvaltning: Bygningsfysikk, FDVU og ombygging

Formell kompetanse om fornyelse og forvaltning av bygningsmasse.

 • Neste oppstart: 24. januar 2024
 • Varighet: Ett semester, deltid
 • Studiepoeng: 15
 • I samarbeid med: Høgskulen på Vestlandet
 • Pris: Kr 30 000,-
Hvl logo
teknisk forvaltning

Hva lærer du?

Kompetanse om god teknisk forvaltning er etterspurt i eiendomsbransjen. Derfor har vi utviklet et nettstudium som består av har to sentrale fagretninger. For det første har vi fokus på fornyelse og forvaltning av eksisterende bygningsmasse og bygningsfysikk.  Denne delen av studiet legger vekt på teknisk tilstandsanalyse og valg av fornyelsesform. For det andre ønsker vi å gi deg en grunnleggende innføring i klimapåkjenninger i form av varmetransport, lufttransport, fukttransport og stråling. Det er viktig å erkjenne at dette er grunnlaget for forståelsen av oppføring og drift av energieffektive, fuktsikre og miljøvennlige bygninger med godt inneklima. Alt i alt ønsker vi å gi deg kunnskap som du kan anvende fra nybygget står ferdig, gjennom en bruksfase, en ombyggingsfase og til slutt en rivingsfase. Spesifikt der materialer og komponenter skal sorteres, ombrukes og gjenvinnes.

Samlinger våren 2024

 • 24. – 26. januar
 • 17. – 19. april

Hvordan gjennomføres studiet i teknisk forvaltning?

Undervisningen på studiet i teknisk forvaltning gjennomføres ved seminarer og selvstudium. Det betyr at du kan gjennomføre studiet på deltid. Du vil få tilgang til e-læringsportalen canvas gjennom Høgskulen på Vestlandet ved oppstart. Videre så vil to obligatoriske samlinger arrangeres i lokalene til Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Og – du kan velge om du vil delta digitalt via zoom eller fysisk oppmøte i Bergen. Hver samling går over tre dager. Ettersom webinarene for teknisk forvaltning tas opp vil de gjøres tilgjengelige for deg også i etterkant.

Sterkt fagmiljø innen teknisk forvaltning av eiendom

Nettstudiet i teknisk forvaltning er et samarbeid mellom Norges Eiendomsakademi og Høgskulen på Vestlandet. Faktisk har Høgskulen på Vestlandet ingeniørutdanning både i Bergen, Førde og Haugesund. Institutt for Byggfag i Bergen utdanner byggingeniører på bachelor, master og PhD-nivå. Studiene er bredt sammensatt av byggtekniske fag, samt arkitektur, landskapsforvaltning og miljøforvaltning. Som et resultat av det sterke fagmiljøet tilbyr skolen en rekke spesialemner til andre enn egne studenter. Dermed får yrkesaktive muligheten til å oppgradere sin kompetanse innen byggfagene.

Teknisk forvaltning

Dette studiet må du søke om opptak på fra søknadsportalen til Høgskulen på Vestlandet. Vi vil sende deg mer informasjon om hvordan du går frem dersom du sender inn dette skjemaet.
Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Du skal kun oppgi firmanavn dersom faktura skal sendes til firma.
Påkrevd ved fakturering til firma
Fakturaadresse(Påkrevd)
Skriv firmaets adresse dersom faktura skal dit.
Ønsker du informasjon om finansieringsmuligheter via Svea Finans?
Samtykke(Påkrevd)

Bestill rådgivning for forvaltning og utvikling av eiendom

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

Bygningssakkyndig for tilstandsanalyse

Bygningssakkyndig for tilstandsanalyse

Fordypningsområdet bygningssakkyndig for tilstandsanalyse gir deg en fagskoleutdanning i taksering og tittelen fagskoleingeniør.

 • Neste oppstart: August 2024
 • Varighet: Tre år, deltid
 • I samarbeid med: Fagskulen Vestland
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Restplasser: Søk fra 31. mai
 • Pris: Kr 3000,- per semester

Hva lærer du?

Fagskoleutdanningen i bygningssakkyndig for tilstandsanalyse er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring. Dette betyr at fagskoleutdanningen er en fullverdig høyere utdanning innenfor yrkesfag, med en faglig bredde tilsvarende høgskoleutdanning.

I tråd med lovendring for bolighandel

Det første året er felles med fordypning bygg og gir en grunnleggende innføring i bygningsfysikk, tegning, geomatikk og mekanikk. Videre i utdanningen får du opplæring i tilstandsanalyser, vedlikeholdsplanlegging, kalkulasjon og fordypning i bygningsfysikk. Fagskoleutdanningen ble etablert som følge av lovendringen for bolighandel og gir deg den tyngste takstutdanningen i landet.

Hvordan gjennomføres fagskoleutdanningen?

Fagskoleutdanningen i bygningssakkyndig for tilstandsanalyse er en tverrfaglig nettbasert utdanning som du gjennomfører på deltid. På e-læringsplattformen finner du fagstoff, oppgaver og videoer som du kan arbeide med når du selv har tid. Du orienterer deg i læringsstoff i forkant av hver nettsamling. Utdanningen er beregnet til ca. 15-20 timers egeninnsats pr. uke. Som student får du en individuell og skriftlig tilbakemelding med veiledning fra læreren på læringsnotater og innleveringsoppgaver. Du får anledning til å forbedre notater og innleveringer ut fra veiledningen.

Gjennomføring hvert skoleår er slik:

 • Tre nettsamlinger. Fire undervisningsdager pr. samling. Åtte timer undervisning pr. dag 
 • Seks nettsamlinger. To undervisningsdagar pr. samling. Sju timer undervisning pr. dag.

Se historie fra takstingeniør Even:

Bygningssakkyndig for tilstandsanalyse

Denne fagskoleutdanningen må du søke om opptak på fra søknadsportalen i samordna opptak. Vi vil sende deg mer informasjon om hvordan du går frem dersom du sender inn dette skjemaet.
Navn(Påkrevd)
Samtykke(Påkrevd)

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på
Samtykke(Påkrevd)

Har du spørsmål?

Takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig?

Fageksperter innen taksering har tradisjonelt benyttet tittelen takstmann. Nå benytter imidlertid mange heller den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Mange av de som jobber med taksering har en bakgrunn som byggingeniør eller fagskoleingeniør. Tittelen bygningssakkyndig blir benyttet for å titulere en person som kan utføre tilstandsanalyser etter de nye reglene for trygg bolighandel. Derfor er tittelen benyttet i forskrift til avhendingslova.

Bli sertifisert takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig

Kun gjennom vår takstutdanning kan du bli kvalifisert til å søke om medlemskap og sertifisering i Norsk takst. Å være sertifisert takstingeniør i Norsk takst er et kvalitetsstempel som verdsettes i markedet. For eksempel tilbyr Norsk takst et unikt fagmiljø og svært mange gode medlemsfordeler. Dersom målet ditt er å bli sertifisert anbefaler vi at du setter deg inn i deres krav til medlemskap. Før du starter på takstutdanningen kan du be om en prekvalifisering. Da kan du få vite om du vil kvalifisere til sertifisering etter endt utdanning.

j