Bygningssakkyndig for tilstandsanalyse

Bygningssakkyndig for tilstandsanalyse

Fordypningsområdet bygningssakkyndig for tilstandsanalyser gir deg en fagskoleutdanning i taksering og tittelen fagskoleingeniør.

  • Oppstart: August 2023
  • Varighet: Tre år, deltid
  • I samarbeid med: Fagskulen Vestland
  • Pris: Kr 3000,- per semester
Meld deg på
fagskulen vestland logo
bygningssakkyndig i arbeid

Hva lærer du?

En fagskoleutdanning er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring. Fagskoleutdanningen gir studiepoeng og er en fullverdig høyere utdanning innenfor yrkesfag, med en faglig bredde tilsvarende høgskoleutdanning.

I tråd med lovendring for bolighandel

Det første året er felles med fordypning bygg og gir en grunnleggende innføring i bygningsfysikk, tegning, geomatikk og mekanikk. Videre i utdanningen får du opplæring i tilstandsanalyser, vedlikeholdsplanlegging, kalkulasjon og fordypning i bygningsfysikk. Fagskoleutdanningen ble etablert som følge av lovendringen for bolighandel og gir deg den tyngste takstutdanningen i landet.

Hvordan gjennomføres fagskoleutdanningen?

Dette er en tverrfaglig nettbasert utdanning som du gjennomfører på deltid. På e-læringsplattformen finner du fagstoff, oppgaver og videoer som du kan arbeide med når du selv har tid. Du orienterer deg i læringsstoff i forkant av hver nettsamling. Utdanningen er beregnet til ca. 15-20 timers egeninnsats pr. uke. Som student får du en individuell og skriftlig tilbakemelding med veiledning fra læreren på læringsnotater og innleveringsoppgaver. Du får anledning til å forbedre notater og innleveringer ut fra veiledningen.

Gjennomføring hvert skoleår er slik:

  • Tre nettsamlinger. Fire undervisningsdager pr. samling. Åtte timer undervisning pr. dag 
  • Seks nettsamlinger. To undervisningsdagar pr. samling. Sju timer undervisning pr. dag.

Bestill rådgivning for taksering

Skriv melding. Dette er et interesseskjema, og vi vil ikke lagre din kontaktinformasjon med mindre du godkjenner dette etter at vi har tatt kontakt med deg.
Kontakt meg på

Har du spørsmål?

Bygningssakkyndig for tilstandsanalyse

Denne fagskoleutdanningen må du søke om opptak på fra søknadsportalen i samordna opptak. Vi vil sende deg mer informasjon om hvordan du går frem dersom du sender inn dette skjemaet.
Velg semester(Påkrevd)
Navn(Påkrevd)
Samtykke(Påkrevd)

j