Hvordan bruke KI som kursdeltaker

Her finner du informasjon om hvordan du kan bruke KI som læringsstøtte.

hvordan bruke KI som student
Hjem » Håndbok for kursdeltakere » IKT tips & triks » Hvordan bruke KI som kursdeltaker

Kunstig intelligens i skolen

Kunstig intelligens(KI) er i dag over alt og alle har tilgang til det. KI påvirker hvordan vi jobber, lærer og underviser. Som kursdeltaker kan du bruke KI som et støtteverktøy på ulike måter, men du kan også bruke det til å jukse. Overdrevent bruk av ChatGPT kan føre til juksing fordi det kan friste deg til å overlate alt av oppgaveskriving og læringsprosesser til AI, uten selv å gjennomgå læringsprosessen. Dette undergraver din utvikling av kritisk tenkning og problemløsning. Dessuten er det å skrive egen tekst viktig i arbeidet med å forstå faget. KI bør altså ikke gjøre arbeidet for deg, men du kan absolutt bruke KI som en støtte i arbeidet.

Når er det lurt å bruke KI?

Du kan bruke KI som støtte når du har behov for å:

 • forstå komplekse emner
 • be om forklaringer på vanskelige konsepter
 • be om å få idéer for prosjekter, caseoppgaver eller refleksjonsoppgaver
 • be om forslag på kilder

Når en språkmodell som ChatGPT svarer på spørsmålene dine, betyr det ikke at den faktasjekker alt. ChatGPT bruker en sannsynlighetsberegning basert på tekster den har analysert. Derfor bør du alltid stille deg kritisk og tenke gjennom om du bør stille spørsmålet på en annen måte. Fordi ChatGPT kan generere feilaktige eller utdaterte svar, må du verifisere informasjonen. Med andre ord kan du ikke stole blindt på innholdet.

Still gode spørsmål!

Jo bedre spørsmål du stiller til ChatGPT, jo bedre svar får du. ChatGPT er laget for å kommunisere godt med deg. Det betyr at du kan bruke den effektivt dersom du blir kjent med hvordan du får best mulige svar. Her er noen tips på veien:

 • Fortell hva din rolle er
 • Vær så spesifikk og klar som mulig
 • Inkluder kontekst eller detaljer rundt det du lurer på
 • Gi eksempler slik at ChatGPT skjønner hva du tenker på
 • Gå frem steg for steg
 • Vær åpen for ulike typer svar
 • Prøv deg frem og still spørsmål på nye måter
Hvordan bruke KI som student
KI-generert bilde fra adobe firefly.

Teknologien bak KI-verktøyet ChatGPT

ChatGPT er en type kunstig intelligens som er designet for å forstå og generere menneskelig-lignende tekst. Teknologien bak den er basert på et system kalt Generative Pre-trained Transformer, eller GPT. La meg bryte det ned:

 1. Generativ: Dette betyr at ChatGPT er i stand til å generere ny tekst basert på den informasjonen den har blitt trent på. Den kan skape svar og setninger fra grunnen av, ikke bare velge fra en forhåndsbestemt liste med svar.
 2. Pre-trained: Før ChatGPT blir satt i bruk, blir den trent på store mengder tekst fra Internett. Denne treningen lar den forstå språket og konteksten bedre. Tenk på det som å mate den med bøker, artikler og samtaler for å lære den hvordan folk snakker og kommuniserer.
 3. Transformer: Dette er en spesiell type nevralt nettverk som er veldig god til å forstå sammenhenger i tekst. Det kan ta hensyn til ordene rundt et gitt ord eller setning for å forstå betydningen bedre. Dette gjør at ChatGPT kan skape sammenhengsfulle svar.

Så, når du stiller et spørsmål eller skriver noe til ChatGPT, bruker den sin trening og forståelse av språket for å generere et svar som virker naturlig og meningsfullt.

Teksten i den blå faktaboksen er generert på ChatGPT-4. I 2023 benyttet over 200 selskaper ChatGPT i utdanningssektoren, inkludert anvendelser som støtter læring for både lærere og studenter. ChatGPT har hatt en betydelig påvirkning på utdanning, med institusjoner som bruker GPT-teknologien for å forbedre studentenes læringsresultater. I tillegg har GPT-4 blitt brukt i flere utdannings applikasjoner, noe som viser den brede adopsjonen av denne teknologien i feltet.

tips og triks