Å lage flytskjema

Når du skal planlegge en prosess kan et flytskjema være et nyttig verktøy. Et flytskjema visualiserer prosessen gjennom alle trinnene.

planlegge undervisning

Et flytskjema gir en skjematisk fremstilling av prosessen. Det betyr at du lager en forenklet fremstilling. Hvert enkelt steg i prosessen blir fremstilt som figurer eller enkle tegninger som er koblet sammen med linjer og piler. Slik kan du lettere å se helheten og sammenhengen i prosessen. Et detaljert flytskjema kan gjøre det enklere å skape en felles forståelse og gjør det enklere å samarbeide. Derfor kan det komme til godt til nytte ved gruppearbeid.

Flytskjemaer kalles også arbeidsflytdiagrammer eller prosessflytdiagrammer.

Eksempler på bruk av flytskjemaer

  • arbeidsprosessen ved en prosjektoppgave
  • arbeidsprosessen på et takseringsoppdrag
  • arbeidsprosessen for et byggeprosjekt
å lage flytskjema

Hvordan lager du et flytskjema?

Du kan godt tegne et flytskjema for hånd. Dersom du ønsker å presentere en prosess for andre, kan det være nyttig å bruke et digitalt verktøy. Det finnes en rekke verktøy for flytskjema du kan bruke. Eksempler på verktøy er canva og creately. Du som jobber i Microsoft 365 kan bruke mange ulike SmartArt-oppsett for å illustrere trinn i en prosess.

å lage flytskjema