Å lage flytskjema

Når du skal planlegge en prosess kan et flytskjema være et nyttig verktøy. Et flytskjema visualiserer prosessen gjennom alle trinnene.

å lage flytskjema

Et flytskjema gir en skjematisk fremstilling av prosessen. Det betyr at du lager en forenklet fremstilling. Hvert enkelt steg i prosessen blir fremstilt som figurer eller enkle tegninger som er koblet sammen med linjer og piler. Slik kan du lettere å se helheten og sammenhengen i prosessen. Et detaljert flytskjema kan gjøre det enklere å skape en felles forståelse og gjør det enklere å samarbeide. Derfor kan det komme til godt til nytte ved gruppearbeid.

Flytskjemaer kalles også arbeidsflytdiagrammer eller prosessflytdiagrammer.

Eksempler på bruk av flytskjemaer

  • arbeidsprosessen ved en prosjektoppgave
  • arbeidsprosessen på et takseringsoppdrag
  • arbeidsprosessen for et byggeprosjekt
lage et flytskjema

Hvordan lager du et flytskjema?

Du kan godt tegne et flytskjema for hånd. Dersom du ønsker å presentere en prosess for andre, kan det være nyttig å bruke et digitalt verktøy. Det finnes en rekke verktøy for flytskjema du kan bruke. Eksempler på verktøy er canva og creately. Du som jobber i Microsoft 365 kan bruke mange ulike SmartArt-oppsett for å illustrere trinn i en prosess.

Eksempel på flytskjema

Her et et eksempel på et flytskjema som er laget for å vise hvordan et nettbasert utdanningsløp er bygget opp. Flytskjemaet viser prosessen og de ulike modulene man skal gjennom på en oversiktlig måte.

Organisasjon, ledelse og administrasjon av Ida Karlsnes