Vilkår og betingelser

Studere På Deltid _Norges Eiendomsakademi (1)

 Kurs og angrefrist

 • Avmelding skal skje ved henvendelse via e-post til Norges Eiendomsakademi.
 • Avmelding kan gjøres inntil en måned før kursstart. Melder du deg av etter fristen faktureres 3.000,- i avbestillingsgebyr.
 • Ved avmelding pga. sykdom refunderes kursavgiften mot fremlagt legeattest.

Konferanser

 • For konferanser er det bindende påmelding. Melder du deg av faktureres 3.000,- i avbestillingsgebyr. Ved uteblivelse av konferanse faktureres full kursavgift.

Nettkurs

 • For nettkurs er det bindene påmelding der du får tilgang til kurset innen to arbeidsdager. Melder du deg av eller ikke gjennomfører innen fristen faktureres 3.000,- i avbestillingsgebyr.

 Endringer i kurs og tilbud

 • Norges Eiendomsakademi forbeholder seg retten til å avlyse eller flytte kurs, dersom minimumsantall ikke er oppnådd.
 • Norges Eiendomsakademi tar forbehold om endring av forelesere.
 • Norges Eiendomsakademi tar forbehold om endring av kurslokale.
 • Norges Eiendomsakademi tar forbehold om endringer i sertifiseringskrav fra Norsk takst.
 • Norges Eiendomsakademi kan avlyse kurs på grunn av force majeure.
 • Norges Eiendomsakademi tar forbehold om trykkfeil og tekniske feil på webside.
 • Norges Eiendomsakademi tar forbehold om å avlyse som følge av krav og i forbindelse med at man skal følge helseanbefalinger fra myndighetene.
 • Endringer som er nødvendig for å opprettholde høy kvalitet i kurset gjennomføres ved behov.

 Opphavsrett kursmateriell

Opphavsrett tilfaller Norges Eiendomsakademi. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Norges Eiendomsakademi sine nettsider eller portaler.