Landskonferansen 2021
Meld meg på ›
Sted
Thon Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Årets happening i takstbransjen

Endelig kan vi se frem til å møte venner og kollegaer, snakke sammen som før og dele kompetanse og erfaringer. Velkommen til Thon Oslo Airport Hotel 12.-14. november!

Innhold

Årets konferanse retter fokus på sentrale endringer og trender som påvirker din hverdag som takstmann/bygningssakkyndig. Her kan du diskutere hva som påvirker takstbransjen fremover og delta på flere nyttige kurs.

Er du forberedt til bruk av ny tilstandsrapport 1.1 2022? Mange er i gang med ny tilstandsrapport i IVIT fagsystem . Dersom du føler deg usikker og har spørsmål, meld deg på konferansen! På lørdagen 13. november er Aage Rognsaa, Finn Stedjan og Espen Fuglesang klare til å veilede dere gjennom ny tilstandsrapport og diskutere klart språk. De vil også se nærmere på IVIT fagsystem og det praktiske rundt hulltaking og fuktmåling.

Klikk her for program eller scroll ned for å lese om de ulike kursene som arrangeres.

Sertifiserte i landbrukstaksering har et eget programtilbud torsdag 11. og 13 november, se valg ved påmelding. Programmet er likt begge disse dagene.

Kursprogram landbruk torsdag 11.11

Kursprogram landbruk lørdag 13.11

Reise og hotell

Bestilling av reise og hotellopphold gjøres på eget initiativ direkte til hotellet. Klikk på lenken under for å bestille overnatting på hotellet. Rommene slippes 27. oktober!

Landskonferansen Norges Eiendomsakademi | Thon Hotels

Pris

  • 3-retters middag fredag 12. nov. kr 430 
  • Bankett inkludert show og to enheter drikke, lørdag 12. november kr 1 815 

Deltakelse på valgfrie kurs er dekket av etterutdanningsavgift i Norsk Takst. Sertifiserte takstmenn får godkjent med intil 20 kurstimer ved deltakelse på kurs.

Kursavgift for deltakere som ikke er underlagt etterutdanningsavgift i Norsk takst:

Det gis rabatt ved flere konferansedeltakere fra samme firma. Husk derfor å oppgi firmanavn ved påmelding. 

  • Kr 6 995 Konferanse inkl. lunsj to dager. To fra ditt firma kr 13 000, (kr 6 500 per person) og tre fra ditt firma kr 18 000 (kr 6 000 per person).
  • Aktive studenter ved Norges Eiendomsakademi: Kr 4 000.
  • Deltakelse på middagene kommer i tillegg til kursavgift.

Ledsager med?

Det er fullt mulig å ha med en ledsager på konferansen. Dette kan du velge i påmeldingsskjemaet.

Stille med stand?

Som sponsor får du egen stand midt i mingleområdet under hele konferansen. Ta kontakt med oss på e-post post@neak.no eller telefon 982 04 713 for mer informasjon om hvordan du kan bli sponsor og stille med egen stand.

Avbestilling

Avbestillingsfrist: 1. oktober 2021

Husk at det er bindende påmelding og at du må betale avmeldingsgebyr på kr. 3000,- dersom du ikke gir beskjed om fravær innen avbestillingsfristen.

Norges Eiendomsakademi tar forbehold om endringer i planlagt program og kursene som er satt opp.

Foreleser

Flere spennende kurs arrangeres i løpet av helgen:

Landbrukskurs torsdag 11. november og lørdag 13. november.

Vi ser frem til et innholdsrikt kurs innen landbrukstaksering hvor det oppfordres til å sende inn spørsmål man ønsker skal belyses – send disse til Rolf Langeland rolf@nlbm.no. Rolf Langeland og Camilla Brekke fra Norsk takst informerer om og diskuterer grensegangene mellom bolig og landbruk og hva ny avhendingslov har å si for landbruk. Jan Arve Langørgen fra Norsk Landbruks Rådgivning vil forelese om byggetekniske krav, byggekostnader og dyrevelferd for ulike typer husdyrbygninger. 

Risiko ved blågrønne takløsninger ved Erlend Andenæs fra NTNU

I tider med ekstreme nedbørsmengder og flom får vi flere utfordringer. Byer og tettsteder sliter med å håndtere store vannmengder som kommer plutselig. Takløsninger som tar opp mye av dette vannet er blitt populært og kan bidra til å begrense det store presset på ledningsnettet. Erlend Andenæs forteller om fordeler, utfordringer og risikoer ved de nye takløsningene.

Teknisk tilstandsvurdering av næringsbygg ved Nils-Erik Christiansen fra BER Bygg og Eiendomsrevisjon AS

Tilstandsanalyse av næringsbygg er mer relevant enn noen gang. Investorene vil ikke bare vite hva bygget kan forrente, de vil også vite hva det koster å vedlikeholde. Dette kurset vil gi overordnet deg kunnskap om grunnlaget for, og omfanget av tilstandsanalyse på næringsbygg. Fagområdene er bygg, brann, VVS, elektro og miljø. Du vil få innsikt i hvordan en tilstandsanalyserapport skal gjennomføres, forstås og anvendes.

Tilstandsrapport - Hva er klart og forbrukervennlig språk ved Aage Rognsaa fra Framgang AS og Finn Stedjan fra Agder takstsenter AS

I den nye forskriften ligger det en sterk oppfordring til at tilstandsrapporten skal skrives på en måte som forbrukerne forstår. På dette kurset vil språkekspert Aage Rognsaa og takstmann Finn Stedjan gjennomgå eksempler og ta deg med i en diskusjon der du kan utveksle erfaringer med kollegaer fra hele landet. 

Sakkyndig i tvistesaker – sakkyndigrapporter og sakkyndig vitne ved Rolf Erling Eidsvold, BEKOM AS

Å være sakkyndig vitne i retten er en viktig oppgave. Her stilles det krav til å være nøyaktig og kjenne sitt fag. Men det er like viktig å stille forberedt på de spørsmål som kan komme. Der den ene side ønsker å fremheve dine faglige kunnskaper og skape tillit, ønsker den andre side ofte å skape usikkerhet og så tvil om dine vurderinger og kunnskaper. Ny avhendingslov og ny tilstandsrapport kan medføre et betydelig hyppigere oppmøte i norske rettssaler også for de takstmenn som utarbeider denne type rapporter. Rolf Erling Eidsvold har lang erfaring både med sakkyndige rapporter, for begge sider og oppnevnt av retten, samt som sakkyndig vitne. Kurset er bygget opp i samarbeid med erfarne advokater med lang erfaring innenfor fagområdet.

Gjennomgang av kalkulasjonsmetoden, Byggekost ved Erik Sørensen og Rune Gautestad fra Byggekost

Det er viktig at bygningssakkyndige er dyktige til å vurdere teknisk verdi. For de av dere som ikke gjør dette i dag blir dette spesielt aktuelt. I ny tilstandsrapport er det obligatorisk å sette teknisk verdi sammen med utbedringskostnader.

Fritidseiendommer, Lasse Evensen, takstmann

Takstmann, Lasse Evensen vil diskutere ulik problematikk knyttet til hytte- og fritidseiendommer. Hva påvirker hyttemarkedet? Hvem kjøper hytte? Og hvordan takserer/tilstandsvurderer man en hytte, er det noen forskjeller fra bolig?

Etikk og Avtalerett med Kjetil Gaarder

Kjetil vil diskutere etikk og avtalerett; Hvordan kan man sikre gode rutiner og fortsatt få gjort den jobben man egentlig forventes å levere? og hva gjør du når oppdragstaker sender sin 17 år gamle datter for å signere kontrakten, eller når motparten møter synlig beruset til kontraktsmøtet? Har det noen avtalerettslig betydning om du gjør avtale med en næringsdrivende eller forbruker? Hva er din posisjon i reklamasjonssaken om du kjøper bil i firmaets navn? Og hvilken avtaleposisjon har du når du tilbys kjøp av aksjene i et selskap som eier en attraktiv kontoreiendom? Det fremlegges to avtaler i samme sak – de overlapper hverandre delvis, hvordan sorterer du kortene? og hva betyr egentllig Due Dilligence?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere spennende kurs arrangeres i løpet av helgen, her er noen:

Bærekraft og gjenbruk i byggeprosjekter ved Øystein Diseth fra OPAK

Bærekraft er et begrep vi hører mye om nå. Det forventes at byggenæringen tenker nytt for å gjøre bolig- og byggenæringen mer miljøvennlig og bærekraftig. Gjenbruk av konstruksjoner og materialer er et av mange tiltak for å redusere karbonavtrykket i et prosjekt. Slike tiltak kan også by på utfordringer. 

Risiko ved blågrønne takløsninger ved Erlend Andenæs fra NTNU

I tider med ekstreme nedbørsmengder og flom får vi flere utfordringer. Byer og tettsteder sliter med å håndtere store vannmengder som kommer plutselig. Takløsninger som tar opp mye av dette vannet er blitt populært og kan bidra til å begrense det store presset på ledningsnettet. Erlend Andenæs forteller om fordeler, utfordringer og risikoer ved de nye takløsningene.

Teknisk tilstandsvurdering av næringsbygg ved Nils-Erik Christiansen fra BER Bygg og Eiendomsrevisjon AS

Tilstandsanalyse av næringsbygg er mer relevant enn noen gang. Investorene vil ikke bare vite hva bygget kan forrente, de vil også vite hva det koster å vedlikeholde. Dette kurset vil gi overordnet deg kunnskap om grunnlaget for, og omfanget av tilstandsanalyse på næringsbygg. Fagområdene er bygg, brann, VVS, elektro og miljø. Du vil få innsikt i hvordan en tilstandsanalyserapport skal gjennomføres, forstås og anvendes.

Tilstandsrapport - Hva er klart og forbrukervennlig språk ved Aage Rognsaa fra Framgang AS og Finn Stedjan fra Agder takstsenter AS

I den nye forskriften ligger det en sterk oppfordring til at tilstandsrapporten skal skrives på en måte som forbrukerne forstår. På dette kurset vil språkekspert Aage Rognsaa og takstmann Finn Stedjan gjennomgå eksempler og ta deg med i en diskusjon der du kan utveksle erfaringer med kollegaer fra hele landet. 

Sakkyndig i tvistesaker – sakkyndigrapporter og sakkyndig vitne ved Rolf Erling Eidsvold, BEKOM AS

Å være sakkyndig vitne i retten er en viktig oppgave. Her stilles det krav til å være nøyaktig og kjenne sitt fag. Men det er like viktig å stille forberedt på de spørsmål som kan komme. Der den ene side ønsker å fremheve dine faglige kunnskaper og skape tillit, ønsker den andre side ofte å skape usikkerhet og så tvil om dine vurderinger og kunnskaper. Ny avhendingslov og ny tilstandsrapport kan medføre et betydelig hyppigere oppmøte i norske rettssaler også for de takstmenn som utarbeider denne type rapporter. Rolf Erling Eidsvold har lang erfaring både med sakkyndige rapporter, for begge sider og oppnevnt av retten, samt som sakkyndig vitne. Kurset er bygget opp i samarbeid med erfarne advokater med lang erfaring innenfor fagområdet.

 

 

Gjennomgang av kalkulasjonsmetoden, Byggekost ved Erik Sørensen og Rune Gautestad fra Byggekost

Det er viktig at bygningssakkyndige er dyktige til å vurdere teknisk verdi. For de av dere som ikke gjør dette i dag blir dette spesielt aktuelt. I ny tilstandsrapport er det obligatorisk å sette teknisk verdi sammen med utbedringskostnader.

 

Meld deg på

Page Title

Fieldset legend