Takstutdanning gjennom digital fagskole

Studier _taksering _takstmann _bygningssakkyndig

I høst kan du ta en ny utdanning som gir deg formell kompetanse som fagskoleingeniør og bygningssakkyndig. Vi forventer at behovet for godkjente spesialister på dette feltet vil øke på grunn av nye boligsalgsregler.

I 2019 vedtok Stortinget endringer i avhendingsloven. Når de nye bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2022, kan ikke lenger selger ta forbehold om at boligen «selges som den er». Ja, det betyr at selger må dokumentere tilstanden.

Les: Får nasjonale krav til tilstandsrapporter

Dette vil øke behovet for å innhente gode tilstandsrapporter laget av kompetente bygningssakkyndige, slik at eventuelle feil og mangler avdekkes og beskrives bedre enn det som er vanlig i dag. 

Vi i NEAK står for hovedtyngden av takstutdanningen her i landet. Bak oss står bransjeorganisasjonen Norsk takst og NITO, Norges ingeniør- og teknologorganisasjon. For å møte de ventede kompetansekravene, har vi etablert et samarbeid med Fagskulen i Sogn og Fjordane.

Dette innebærer at du fra høsten 2021 kan ta et eget utdanningsløp som gir deg kompetanse slik at du kan kalle deg bygningssakkyndig, og dermed kan utføre tilstandsanalyser for bolig.

120 studiepoeng

Studietilbudet hører til innenfor fordypningsområdet bygg og etter det første året spesialiserer du deg som bygningssakkyndig for tilstandsanalyse. Du får tilgang til et digitalt studieløp som gir 120 studiepoeng fordelt på tre år, deltid.

Dersom du allerede har fagskolebakgrunn eller ingeniørbakgrunn i byggfaget kan du ta et noe kortere studieløp ved Norges Eiendomsakademi og etter endt utdanning kan du bli sertifisert og bli medlem hos Norsk takst. Også dette er deltidsstudier. 

 

Oppdatert juni 2021.