Takstutdanning gjennom digital fagskole

Takstutdanning _fagskole

Neste år etableres et nytt studietilbud for utdanning av bygningssakkyndige. Behovet for godkjente spesialister på dette feltet ventes å øke på grunn av nye boligsalgsregler.

I fjor vedtok Stortinget endringer i avhendingsloven. Når de nye bestemmelsene trer i kraft, kan ikke lenger selger ta forbehold om at boligen «selges som den er», men må dokumentere tilstanden.

– Det vil øke behovet for å innhente gode tilstandsrapporter laget av kompetente takstmenn, slik at eventuelle feil og mangler avdekkes og beskrives bedre enn det som er vanlig i dag. Samtidig skjerpes kravene til de bygningssakkyndige, sier Espen Fuglesang, administrerende direktør i Norges eiendomsakademi (NEAK).

NEAK organiserer hovedtyngden av takstmannsutdanningen her i landet. Bak akademiet står bransjeorganisasjonen Norsk takst og NITO, Norges ingeniør- og teknologorganisasjon. For å møte de ventede kompetansekravene, er det nå etablert et samarbeid med Fagskulen i Sogn og Fjordane.

Må dokumentere kompetanse

– Vi venter fortsatt på de detaljerte forskriftene knyttet til ny avhendingslov, men det synes klart at det vil bli stilt formelle krav til dokumentert kompetanse for å tilby tilstandsrapporter til bruk i boligomsetningen, og sannsynligvis en sertifiseringsordning for å kvalitetssikre dette, sier Fuglesang.

Samarbeidet med Fagskulen i Sogn og Fjordane vil innebære at det fra høsten 2021 tilbys et eget utdanningsløp som leder frem til å kunne kalle seg bygningssakkyndig, og dermed kunne utføre tilstandsanalyser for bolig.

Rektor ved fagskulen, Reidar Grønli, er svært fornøyd med å kunne tilby den spissede utdanningen.

– Samarbeidet gjør det mulig for oss å være i forkant av de ventede kompetansekravene, slik at disse kan bli oppfylt raskest mulig. Opplæringen blir et måltilpasset bidrag til en god innfasing av den nye loven, sier Grønli.

Kan oppnå 120 studiepoeng

Studietilbudet blir tilgjengelig for elever på fordypningsområdet bygg, som etter sitt første år kan velge å spesialisere seg som bygningssakkyndig for tilstandsanalyse. De får da tilgang til en digitalt basert fagskoleutdanning på deltid, som kan gi 120 studiepoeng fordelt på tre år.

– Kombinert med dokumentert praksis vil dette lede til tittelen bygningssakkyndig. Kandidatene kan deretter se frem til å yte viktige bidrag i arbeidet med å oppfylle målet om en tryggere bolighandel.

Studentene som vil starte med dette fra neste høst, må søke samordnaopptak.no innen fristen 15. april.

Takstbransjen har stilt seg positiv til de vedtatte endringene i avhendingsloven, og mener de vil bidra til å redusere konfliktnivået i boligomsetningen.

– Det er bra at forbrukerne får bedre vern mot negative overraskelser etter en bolighandel. Både kjøper og selger vil være tjent med at det stilles krav til grundigere informasjon, og at de bygningssakkyndiges rolle i dette blir tillagt økt vekt, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norsk Takst.

 

 

Presse

 

Publisert 15. desember 2020.