Taksering av næringseiendom
Taksering av næringseiendom og utbyggingsområder
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Forelesere fra næringslivet
Varighet
1 semester, deltid
Oppstart
Høst 2019
Pris
Kr 56 500,-

Internasjonale krav for verdivurdering

Ivaretar de internasjonale utdanningskravene MER, utarbeidet av den internasjonale takseringsorganisasjonen TEGoVA. Informasjon om oppstartdato kommer i april 2019.

Faglig innhold

Klikk her for å se faglig innhold

  • Juridiske emner
  • Finansielle emner
  • Forvaltning, drift og vedlikehold
  • Utarbeidelse av takster
  • Analyser av fast eiendom

Dette studiet gir deg kompetanse som ivaretar de internasjonale utdanningskravene MER, utarbeidet av den internasjonale takseringsorganisasjonen TEGoVA. Norsk takst er medlem i organisasjonen TEGoVA, og alle deres sertifiserte næringstakstmenn skal ha kompetanse etter MER. 

Taksering av næringseiendommer og utbyggingsområder har det til felles at det forutsetter inngående kunnskap om finansielle emner og analyser av utviklingspotensial for fast eiendom.

De finansielle emnene begynner med en forståelse av regnskap generelt og særegenheter knyttet til eiendomsselskaper, eierseksjonssameier og borettslag. Videre vil en særlig legge vekt på analyser av kontantstrømmer og finansielle nøkkeltall.

Når det gjelder taksering utbyggingsområder krever det analyser av rammevilkårene for utbygging og analyser av aktuelle markeder. Når det gjelder taksering av eksisterende næringseiendom krever det kunnskap om bygganalyse med hensyn til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

Analyser av utviklingspotensial innebærer grundig forståelse av tradisjonelle juridiske emner som for eksempel avtaleloven, husleieloven avhendingsloven, tomtefesteloven, jordloven og konsesjonsloven, samt plan- og bygningsloven. I den videre fordypningen av plan- og bygningsloven vil blant annet temaer som kommuneplan, reguleringsplan, detaljreguleringsplan/ områdereguleringsplan, rekkefølgekrav, utbyggingsavtaler, utnyttelsesgrad, bruk og bruksendring være sentrale.

Studiet ønsker å fremme en undersøkende og kritisk holdning til anvendelse av metoder for verdsetting. Du lærer å vise ansvar og forståelse for en bærekraftig utvikling av private og offentlige bygg.

 

Bakgrunn

  • Byggfaglig bakgrunn fra teknisk fagskole eller høyere
  • Sertifiserte praktiserende takstmenn i Norsk takst med skade eller tilstand
  • Mesterutdanning som murer eller tømrer
  • Arkitekter
  • Økonomer

Kandidater som mangler byggetekniske eller økonomiske fag tilbys spesialkurs 

Muligheter

Du kan søke om sertifisering innen næring i Norsk takst.

Studiet gir deg også muligheten til å søke om å bli godkjent REV-takstmann. Ordningen REV (Recognized European Valuer) er i ferd med å få godt fotfeste i Norge. Norsk takst gir den formelle godkjennelsen til kandidater som skal kunne benytte REV-stemplet i sine rapporter. Anerkjennelsen blir tildelt under TEGoVAS navn. For å oppnå anerkjennelse som REV takstmann gjelder prosedyrer fastsatt av Norsk takst.

Les mer om REV på www.tegova.org

Les mer om taksering av næringseiendommer på www.norsktakst.no og om deres etterutdanning i taksering av næringseiendommer.

Sertifiseringskrav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning