Fordypning i taksering
Fordypning i taksering av fast eiendom
Meld meg på ›
I samarbeid med:
Høgskulen på vestlandet, 15 stp.
Varighet
1 semester, deltid
Oppstart
Høst 2019
Pris
Kr 44 500,-

Hvordan analysere eiendommens egenskaper

I samarbeid med Høgskulen på Vestlandet. Søknadsfrist: 1. februar 2019.

Faglig innhold

Juridiske forhold

  • Kandidaten skal ha avansert kunnskap om plan- og bygningsloven.
  • Kandidaten skal kunne svare på juridiske problemstillinger knyttet plan- og bygningsloven.

Økonomiske vurderinger

  • Kandidaten skal ha inngående kunnskap om de økonomiske forholdene knyttet til fast eiendom.

Bygningsfysikk

  • Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap om bygningsfysikk, biologiske byggskader, konstruksjonssikkerhet og statikk. I denne sammenheng vil studenten også få kunnskap om eldre byggemetoder og byggeskikk.

Gjennomføring av verdivurdering

  • Kandidaten skal kunne gjennomføre verdivurdering av fast eiendom.
  • Kandidaten skal kunne utarbeide takster over boligeiendommer og fritidseiendommer.

Taksering av fast eiendom forutsetter at takstmannen kan analysere eiendommens fysiske egenskaper, de juridiske forholdene og gjøre økonomiske vurderinger.

Emnet skal gi kandidatene grunnleggende kunnskap om bygningsfysikk, biologiske byggskader, konstruksjonssikkerhet og statikk. I denne sammenheng vil studenten også få kunnskap om eldre byggemetoder og byggeskikk.

I den juridiske delen av emnet vil studentene få kunnskap om grunnbok, tinglysning og plan- og bygningsloven. Mens det i plandelen vil bli særlig lagt vekt på reguleringsplaner, vil det i bygningsdelen særlig bli lagt vekt på hva som anses som søknadspliktige tiltak.

Når det gjelder økonomi vil studenten få kunnskap om verdisetting og taksering av bolig- og fritidseiendom.

Tre seminarer gjennomføres ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Seminarene går over tre dager (Totalt 6 dager). På samlingene vil det også bli arrangert befaring.

  • Oppstartseminar: 4.-6. mars 2019
  • Sluttseminar 6.-8. mai 2019

Det forutsettes stor grad av selvstudium før, mellom og etter samlingene. I tillegg til de tradisjonelle forelesningene vil det bli gjennomført flere øvelser hvor det forutsettes at studentene bidrar aktivt.

Studenter som er tatt opp som student ved Høgskulen på Vestlandet kan søke om lån i Statens lånekasse for utdanning.

Når du er tatt opp som student får du tilsendt et brev med pin-kode til Studentweb.  På studentwebben får du tilgang til å betale semesteravgift. Denne må være betalt før du kan søke om lån i Statens lånekasse for utdanning. 

Studieplan

 

Bakgrunn

Forkunnskaper:

Målgrupper for studiet er personer med relevant bygningsteknisk utdanning som for eks. byggingeniør, murer- og / eller byggmester, og personer med teknisk fagskole.

Dersom målet ditt er å bli sertifisert i Norsk Takst, finner du informasjon om krav til sertifisering på www.norsktakst.no. Du kan kontakte forbundet og be om en prekvalifisering dersom du er usikker på om din bakgrunn er tilstrekkelig.

Sertfifseringskrav

Muligheter

Du kan jobbe med taksering, forsikring/sanering eller byggeteknisk rådgivning. Du kan søke om sertifisering i  i Norsk Takst. Videre utdanning kan være andre studier ved Norges Eiendomsakademi. 

 

 

 

 

 

 

Meld deg på

Påmelding utdanning